LOADING ...

Luyện nghe bài hát Someone To Love Me

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(VERSE)
Never had someone I could depend on
To stand by my side, no one to on
All my trust was gone, I felt so
I was scared of the pain, it took all my strength to

(CHORUS)
And I, I for so long
For a to come along
Now I'm ready for something real this
Someone to me
to need me
Someone to care for me
Searching for someone to me

(VERSE)
I learned from my past, ready to a chance
And I'm all cried out, looking for my right
Done with all games, ready to make a change
No more lonely nights, for the one
Who will love me 'cuz

(CHORUS)

(BRIDGE)
Searching for the one who me
Be for me, take care of me this time
Searching for the one who me
Be for me, take care of me this time

(CHORUS)

Videos

Cheesa - Someone To Love Me Music Video
Cheesa - Someone To Love Me Music Video
MARRIED COUPLE BATTLE GAME (JERIKA vs. CHESSA)
MARRIED COUPLE BATTLE GAME (JERIKA vs. CHESSA)
THE CHESSA SONG ft. Tessa Brooks & Chance  (Team 10)
THE CHESSA SONG ft. Tessa Brooks & Chance (Team 10)
Cheesa
Cheesa
CHESSA IS OVER...(NOT CLICKBAIT!!!)
CHESSA IS OVER...(NOT CLICKBAIT!!!)
Tessa Brooks - Chessa (song) feat. Chance Sutton (official Music Video)
Tessa Brooks - Chessa (song) feat. Chance Sutton (official Music Video)
Tessa Brooks - Powerful Emotions (Song) feat. Erika Costell (Official Music Video)
Tessa Brooks - Powerful Emotions (Song) feat. Erika Costell (Official Music Video)
CHESSA HOOK-UP PRANK
CHESSA HOOK-UP PRANK
TEAM 1O REACTS TO CHESSA BREAK UP SONG! ft. TESSA BROOKS, ERIKA COSTELL
TEAM 1O REACTS TO CHESSA BREAK UP SONG! ft. TESSA BROOKS, ERIKA COSTELL
Whitney Tribute I Have Nothing/ I Will Always Love You-  Cheesa
Whitney Tribute I Have Nothing/ I Will Always Love You- Cheesa
CUTEST CHESSA MOMENTS (#2)
CUTEST CHESSA MOMENTS (#2)
What Is Cheese?
What Is Cheese?
CHAPSTICK CHALLENGE W/ CHANCE SUTTON AND TESSA BROOKS!
CHAPSTICK CHALLENGE W/ CHANCE SUTTON AND TESSA BROOKS!
BREAK UP PRANK ON CHANCE!!! (GONE WRONG)
BREAK UP PRANK ON CHANCE!!! (GONE WRONG)
We have something to tell you.....
We have something to tell you.....
DON'T WATCH THIS VIDEO IF YOU LOVE CHESSA *emotional*
DON'T WATCH THIS VIDEO IF YOU LOVE CHESSA *emotional*
CHESSA (Tessa Brooks & Chance Sutton)  Part 1 || Stand By You
CHESSA (Tessa Brooks & Chance Sutton) Part 1 || Stand By You
Charice - "Someone Like You" - Charice and Cheesa - "Saving All My Love For You"
Charice - "Someone Like You" - Charice and Cheesa - "Saving All My Love For You"
HICKEY PRANK ON CHANCE! (HE FREAKED OUT)
HICKEY PRANK ON CHANCE! (HE FREAKED OUT)
Tessa Brooks
Tessa Brooks