LOADING ...

Luyện nghe bài hát Someone To Love Me

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(VERSE)
Never had someone that I could on
To by my side, no one to rely on
All my trust was gone, I felt so
I was scared of the pain, it all my strength to overcome

(CHORUS)
And I, I waited for so
For a to come along
Now I'm ready for real this time
Someone to me
to need me
Someone to for me unconditionally
Searching for someone to me

(VERSE)
I from my past, ready to take a chance
And I'm all out, looking for my right path
with all these games, ready to make a change
No more nights, looking for the one
Who will me right 'cuz

(CHORUS)

(BRIDGE)
Searching for the one who me
Be there for me, take care of me time
for the one who loves me
Be there for me, take care of me this

(CHORUS)

Videos

Cheesa - Someone To Love Me Music Video
Cheesa - Someone To Love Me Music Video
Tessa Brooks - Powerful Emotions (Song) feat. Erika Costell (Official Music Video)
Tessa Brooks - Powerful Emotions (Song) feat. Erika Costell (Official Music Video)
THE CHESSA SONG ft. Tessa Brooks & Chance  (Team 10)
THE CHESSA SONG ft. Tessa Brooks & Chance (Team 10)
TEAM 1O REACTS TO CHESSA BREAK UP SONG! ft. TESSA BROOKS, ERIKA COSTELL
TEAM 1O REACTS TO CHESSA BREAK UP SONG! ft. TESSA BROOKS, ERIKA COSTELL
What Is Cheese?
What Is Cheese?
MARRIED COUPLE BATTLE GAME (JERIKA vs. CHESSA)
MARRIED COUPLE BATTLE GAME (JERIKA vs. CHESSA)
DON'T WATCH THIS VIDEO IF YOU LOVE CHESSA *emotional*
DON'T WATCH THIS VIDEO IF YOU LOVE CHESSA *emotional*
Cheesa
Cheesa
District 78 - Toxic (feat. Cheesa)
District 78 - Toxic (feat. Cheesa)
BREAK UP PRANK ON CHANCE!!! (GONE WRONG)
BREAK UP PRANK ON CHANCE!!! (GONE WRONG)
CHAPSTICK CHALLENGE W/ CHANCE SUTTON AND TESSA BROOKS!
CHAPSTICK CHALLENGE W/ CHANCE SUTTON AND TESSA BROOKS!
CHESSA IS OVER...(NOT CLICKBAIT!!!)
CHESSA IS OVER...(NOT CLICKBAIT!!!)
Chance and Anthony
Chance and Anthony
Tessa Brooks
Tessa Brooks
CHESSA HOOK-UP PRANK
CHESSA HOOK-UP PRANK
I'm not perfect by Cheesa ft. Charice
I'm not perfect by Cheesa ft. Charice
WE KISSED!!!
WE KISSED!!!
Ready or Not Here I Come (feat. Cheesa)
Ready or Not Here I Come (feat. Cheesa)
HICKEY PRANK ON CHANCE! (HE FREAKED OUT)
HICKEY PRANK ON CHANCE! (HE FREAKED OUT)
We have something to tell you.....
We have something to tell you.....