LOADING ...

Luyện nghe bài hát Someone To Love Me

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(VERSE)
Never had someone I could depend on
To stand by my side, no one to on
All my was gone, I felt so alone
I was scared of the pain, it took all my to overcome

(CHORUS)
And I, I waited for so
For a love to along
Now I'm for something real this time
Someone to me
Someone to me
Someone to for me unconditionally
Searching for to love me

(VERSE)
I from my past, ready to take a chance
And I'm all cried out, looking for my right
Done all these games, ready to make a change
No more nights, looking for the one
Who love me right 'cuz

(CHORUS)

(BRIDGE)
Searching for the one who me
Be there for me, care of me this time
for the one who loves me
Be for me, take care of me this time

(CHORUS)

Videos

Cheesa - Someone To Love Me Music Video
Cheesa - Someone To Love Me Music Video
Cheesa
Cheesa
Whitney Tribute I Have Nothing/ I Will Always Love You-  Cheesa
Whitney Tribute I Have Nothing/ I Will Always Love You- Cheesa
Charice - "Someone Like You" - Charice and Cheesa - "Saving All My Love For You"
Charice - "Someone Like You" - Charice and Cheesa - "Saving All My Love For You"
Tessa Brooks - Powerful Emotions (Song) feat. Erika Costell (Official Music Video)
Tessa Brooks - Powerful Emotions (Song) feat. Erika Costell (Official Music Video)
Cheesa - Naked
Cheesa - Naked
MARRIED COUPLE BATTLE GAME (JERIKA vs. CHESSA)
MARRIED COUPLE BATTLE GAME (JERIKA vs. CHESSA)
HICKEY PRANK ON CHANCE! (HE FREAKED OUT)
HICKEY PRANK ON CHANCE! (HE FREAKED OUT)
CHANCE MOVED IN WITH ME!!
CHANCE MOVED IN WITH ME!!
WE ACTUALLY GOT MARRIED...
WE ACTUALLY GOT MARRIED...
TEAM 1O REACTS TO CHESSA BREAK UP SONG! ft. TESSA BROOKS, ERIKA COSTELL
TEAM 1O REACTS TO CHESSA BREAK UP SONG! ft. TESSA BROOKS, ERIKA COSTELL
WE KISSED!!!
WE KISSED!!!
Cheesa - I'm Not Perfect feat. Charice
Cheesa - I'm Not Perfect feat. Charice
Charice and Cheesa Duet Saving All My Love For You at Para Sa Inyo, Kapamilya! TFC
Charice and Cheesa Duet Saving All My Love For You at Para Sa Inyo, Kapamilya! TFC
CHESSA IS OVER...(NOT CLICKBAIT!!!)
CHESSA IS OVER...(NOT CLICKBAIT!!!)
Tessa Brooks
Tessa Brooks
The Voice-Battle Sneak Peek  Angie vs. Cheesa
The Voice-Battle Sneak Peek Angie vs. Cheesa
Charice - I'm Not Perfect (Duet with Cheesa) TOFA-NY Awards 2012
Charice - I'm Not Perfect (Duet with Cheesa) TOFA-NY Awards 2012
I'm not perfect by Cheesa ft. Charice
I'm not perfect by Cheesa ft. Charice
THE CHESSA SONG ft. Tessa Brooks & Chance  (Team 10)
THE CHESSA SONG ft. Tessa Brooks & Chance (Team 10)