LOADING ...

Luyện nghe bài hát Someone To Love Me

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(VERSE)
Never had that I could depend on
To stand by my side, no one to on
All my trust was gone, I felt so
I was of the pain, it took all my strength to overcome

(CHORUS)
And I, I waited for so
For a love to come
Now I'm ready for something this time
to love me
Someone to me
Someone to for me unconditionally
for someone to love me

(VERSE)
I from my past, ready to take a chance
And I'm all cried out, looking for my right
Done with all these games, ready to a change
No more lonely nights, for the one
Who will love me right

(CHORUS)

(BRIDGE)
for the one who loves me
Be there for me, care of me this time
Searching for the one who me
Be there for me, take care of me this

(CHORUS)

Videos

Cheesa - Someone To Love Me Music Video
Cheesa - Someone To Love Me Music Video
What Is Cheese?
What Is Cheese?
Whitney Tribute I Have Nothing/ I Will Always Love You-  Cheesa
Whitney Tribute I Have Nothing/ I Will Always Love You- Cheesa
I'm not perfect by Cheesa ft. Charice
I'm not perfect by Cheesa ft. Charice
Tessa Brooks - Powerful Emotions (Song) feat. Erika Costell (Official Music Video)
Tessa Brooks - Powerful Emotions (Song) feat. Erika Costell (Official Music Video)
District 78 - Toxic (feat. Cheesa)
District 78 - Toxic (feat. Cheesa)
CHESSA IS OVER...(NOT CLICKBAIT!!!)
CHESSA IS OVER...(NOT CLICKBAIT!!!)
Charice - "Someone Like You" - Charice and Cheesa - "Saving All My Love For You"
Charice - "Someone Like You" - Charice and Cheesa - "Saving All My Love For You"
WE KISSED!!!
WE KISSED!!!
TEAM 1O REACTS TO CHESSA BREAK UP SONG! ft. TESSA BROOKS, ERIKA COSTELL
TEAM 1O REACTS TO CHESSA BREAK UP SONG! ft. TESSA BROOKS, ERIKA COSTELL
MARRIED COUPLE BATTLE GAME (JERIKA vs. CHESSA)
MARRIED COUPLE BATTLE GAME (JERIKA vs. CHESSA)
HICKEY PRANK ON CHANCE! (HE FREAKED OUT)
HICKEY PRANK ON CHANCE! (HE FREAKED OUT)
BREAK UP PRANK ON CHANCE!!! (GONE WRONG)
BREAK UP PRANK ON CHANCE!!! (GONE WRONG)
Ice Bath Challenge!| Do It For The Dough w/ Tessa Brooks and Chance Sutton
Ice Bath Challenge!| Do It For The Dough w/ Tessa Brooks and Chance Sutton
A Goofy Movie - CHEDDA WHIZZY
A Goofy Movie - CHEDDA WHIZZY
cheesa - The Voice
cheesa - The Voice
THE CHESSA SONG ft. Tessa Brooks & Chance  (Team 10)
THE CHESSA SONG ft. Tessa Brooks & Chance (Team 10)
Cheesa - I'm Not Perfect feat. Charice
Cheesa - I'm Not Perfect feat. Charice
Charice and Cheesa Duet Saving All My Love For You at Para Sa Inyo, Kapamilya! TFC
Charice and Cheesa Duet Saving All My Love For You at Para Sa Inyo, Kapamilya! TFC
CHANCE CHEATED ON TESSA!?! (lol clickbait) w: Tessa Brooks & Team 10
CHANCE CHEATED ON TESSA!?! (lol clickbait) w: Tessa Brooks & Team 10