LOADING ...

Luyện nghe bài hát Someday We'll All Be Free

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hang onto the as it spins around
Just don't let the spin get you
Things are fast
Hold on tight and you will

your self-respect, your man, the pride
Get yourself in gear, your stride
Never mind fears
Brighter days soon be here

it from me someday, we'll all be free, yeah

Keep on walking tall, your head up high
And lay your right up to the sky
Sing greatest song
And keep, going, going on

it from me someday, we'll all be free, yeah
Hey, just wait and see someday we'll all be free,
it from me, someday we'll all be free
It won't be long, take it from me someday we'll all be
Take it from me, take it me, take it from me

Videos

Donny Hathaway - Someday We'll All Be Free
Donny Hathaway - Someday We'll All Be Free
Donny Hathaway『Someday We'll All Be Free』
Donny Hathaway『Someday We'll All Be Free』
Someday We'll All Be Free- Donny Hathaway ( Rare Live version)
Someday We'll All Be Free- Donny Hathaway ( Rare Live version)
Someday We'll All Be Free
Someday We'll All Be Free
Someday We'll All Be Free
Someday We'll All Be Free
Donny Hathaway - Someday We'll All Be Free (Sasha's Tribute)
Donny Hathaway - Someday We'll All Be Free (Sasha's Tribute)
Donny Hathaway - Someday we'll all be free (lyrics) HD
Donny Hathaway - Someday we'll all be free (lyrics) HD
Donny Hathaway - Someday we'll all be free Lyrics (The Walking Dead S07 E16 Sasha Song)
Donny Hathaway - Someday we'll all be free Lyrics (The Walking Dead S07 E16 Sasha Song)
Alicia Keys 911 - Someday We'll All Be Free BEST QUALITY EVER
Alicia Keys 911 - Someday We'll All Be Free BEST QUALITY EVER
Donny Hathaway - Someday We'll All Be Free
Donny Hathaway - Someday We'll All Be Free
James Ingram - Someday We'll All Be Free (Video) HD
James Ingram - Someday We'll All Be Free (Video) HD
Bobby Womack - SOMEDAY WE'LL ALL BE FREE
Bobby Womack - SOMEDAY WE'LL ALL BE FREE
Aaron Marcellus "Some Day We'll all Be Free" Donny Hathaway
Aaron Marcellus "Some Day We'll all Be Free" Donny Hathaway
Donny Hathaway - Someday We'll All Be Free, rare live '73 Hampton Jazz Fest
Donny Hathaway - Someday We'll All Be Free, rare live '73 Hampton Jazz Fest
Andrew Williams & Lala Hathatway Some Day We Will All Be Free.wmv
Andrew Williams & Lala Hathatway Some Day We Will All Be Free.wmv
Someday we'll all be free...Donny Hathaway
Someday we'll all be free...Donny Hathaway
Jennifer Hudson Performs "Someday We'll All be Free" | In Performance at the White House
Jennifer Hudson Performs "Someday We'll All be Free" | In Performance at the White House
P!nk - Someday We'll All Be Free ft. John Legend (Audio)
P!nk - Someday We'll All Be Free ft. John Legend (Audio)
Donny Hathaway - Someday We'll All Be Free
Donny Hathaway - Someday We'll All Be Free
Stevie Wonder - "Someday We'll All Be Free"/"Superstition" (w/intro) at Official Prince Tribute
Stevie Wonder - "Someday We'll All Be Free"/"Superstition" (w/intro) at Official Prince Tribute