LOADING ...

Luyện nghe bài hát So Long in Love

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I've got a disposition
got to dig down deep sometimes
Can't my reasons
I didn't to be unkind

I not tolerate
The same you, I know
I begin to understand
If you me, I'd know

I've so long in love with you
Though sometimes it show
So long in you
I thought you should know

You are a contradiction
You keep me guessing all the
Sometimes I go too far
You pull me back in

And if I go far enough
You show me to do
I that's why, I've been so long
So long in with you

I've so long in love with you
it don't show
So in with you
I just you should know

You I've never had to fight alone
And if I did I'd win
Remember I got so low
I almost it in

day you drove me trembling
Back to the world
You me up, you set me straight
No for a whispering fool

I've been so long in with you
Though it don't show
So in with you
I just you should know

So long in love you
Though sometimes it don't
So in with you
I just thought you should

Got so
Ooh,

Videos

John Farnham - Please Don't Ask Me w/ Lyrics
John Farnham - Please Don't Ask Me w/ Lyrics
Please Don't Ask Me (Lyrics) - John Farnham
Please Don't Ask Me (Lyrics) - John Farnham
John Farnham - You're the Voice
John Farnham - You're the Voice
John Farnham - Two Strong Hearts
John Farnham - Two Strong Hearts
John Farnham's Greatest Hits | Best Songs of John Farnham - Full Album John Farnham NEW Playlist 2017
John Farnham's Greatest Hits | Best Songs of John Farnham - Full Album John Farnham NEW Playlist 2017
John Farnham : Please Don't Ask Me
John Farnham : Please Don't Ask Me
Please Don't Ask Me - John Farnham
Please Don't Ask Me - John Farnham
John Farnham - Break the Ice (RAD theme)
John Farnham - Break the Ice (RAD theme)
Please Don't Ask Me - John Farnham & Olivia Newton John (1998)
Please Don't Ask Me - John Farnham & Olivia Newton John (1998)
John Farnham - Please Don't Ask Me (with lyrics)
John Farnham - Please Don't Ask Me (with lyrics)
JOHN FARNHAM - IN CONCERT "THE LAST TIME" Part 16
JOHN FARNHAM - IN CONCERT "THE LAST TIME" Part 16
JOHNNY FARNHAM - IN MY ROOM
JOHNNY FARNHAM - IN MY ROOM
Jimmy Barnes - When Something Is Wrong With My Baby
Jimmy Barnes - When Something Is Wrong With My Baby
Top Tracks - John Farnham
Top Tracks - John Farnham
The Reason Why (with lyrics) by  John Farnham
The Reason Why (with lyrics) by John Farnham
John Farnham - You're The Voice (lyrics)
John Farnham - You're The Voice (lyrics)
John Farnham - Age of Reason
John Farnham - Age of Reason
John Farnham - A touch for paradise [lyrics]
John Farnham - A touch for paradise [lyrics]
John Farnham, Ray Charles, Anthony Warlow and Kylie Minogue | Crown Casino | 1997
John Farnham, Ray Charles, Anthony Warlow and Kylie Minogue | Crown Casino | 1997
Top Love songs of John Farnham - Best of John Farnham 2017 - John Farnham greatest's hits 2017 [Full Album]
Top Love songs of John Farnham - Best of John Farnham 2017 - John Farnham greatest's hits 2017 [Full Album]