LOADING ...

Luyện nghe bài hát So Long in Love

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I've got a disposition
got to dig down deep sometimes
Can't explain my
I mean to be unkind

I could not
The same you, I know
I can't begin to
If you were me, I'd

been so long in love with you
Though sometimes it don't
So in with you
I just thought you should

You are a constant
You keep me all the time
when I go too far
You me back in line

And if I don't go far
You me what to do
I guess that's why, I've so long
So long in with you

been so long in love with you
Sometimes it don't
So long in you
I just thought you should

You know I've never had to alone
And if I did I'd win
when I got so low
I threw it in

That day you drove me
to face the world
You shook me up, you set me
No for a whispering fool

I've so long in love with you
Though sometimes it show
So in with you
I just thought you should

So long in love you
sometimes it don't show
So long in you
I thought you should know

Got so
Ooh,

Videos

John Farnham   Two Strong Hearts subtitulado
John Farnham Two Strong Hearts subtitulado
Lifted up by Angels - John Farnham (Lyrics)
Lifted up by Angels - John Farnham (Lyrics)
John Farnham - You're the Voice
John Farnham - You're the Voice
Will Perrett "Burn For You" (John Farnham)
Will Perrett "Burn For You" (John Farnham)
John Farnham - A touch for paradise [lyrics]
John Farnham - A touch for paradise [lyrics]
John Farnham Quiet Ones You Gotta Watch.
John Farnham Quiet Ones You Gotta Watch.
John Farnham | Who's Lovin' You
John Farnham | Who's Lovin' You
John Farnham - Burn For You (Lyrics)
John Farnham - Burn For You (Lyrics)
John Farnham - Please Don't Ask Me w/ Lyrics
John Farnham - Please Don't Ask Me w/ Lyrics
Help - John Farnham with Lyrics
Help - John Farnham with Lyrics
John Farnham - Reasons [lyrics]
John Farnham - Reasons [lyrics]
Top Tracks - John Farnham
Top Tracks - John Farnham
John Farnham : Please Don't Ask Me
John Farnham : Please Don't Ask Me
John Farnham - Pressure Down
John Farnham - Pressure Down
Please Don't Ask Me (Lyrics) - John Farnham
Please Don't Ask Me (Lyrics) - John Farnham
All Tracks - John Farnham
All Tracks - John Farnham
Please Don't Ask Me - John Farnham
Please Don't Ask Me - John Farnham
John Farnham - I Can Do Anything (High Quality)
John Farnham - I Can Do Anything (High Quality)
John Farnham - Best Of - Classic Live & TV Performances
John Farnham - Best Of - Classic Live & TV Performances
John Farnham, Ray Charles, Anthony Warlow and Kylie Minogue | Crown Casino | 1997
John Farnham, Ray Charles, Anthony Warlow and Kylie Minogue | Crown Casino | 1997