LOADING ...

Luyện nghe bài hát So Long in Love

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I've got a disposition
I've got to dig down sometimes
explain my reasons
I didn't to be unkind

I not tolerate
The same you, I know
I can't begin to
If you me, I'd know

I've been so long in love you
Though sometimes it don't
So long in you
I thought you should know

You are a contradiction
You me guessing all the time
when I go too far
You me back in line

And if I go far enough
You me what to do
I guess that's why, been so long
So in love with you

I've so long in love with you
Sometimes it show
So in with you
I thought you should know

You know never had to fight alone
And if I did I'd win
when I got so low
I threw it in

day you drove me trembling
Back to the world
You me up, you set me straight
No pity for a whispering

I've been so long in with you
Though it don't show
So long in you
I just you should know

So in love with you
Though it don't show
So in with you
I just you should know

Got so
Ooh,

Videos

John Farnham - Two Strong Hearts
John Farnham - Two Strong Hearts
John Farnham - You're the Voice
John Farnham - You're the Voice
John Farnham - Please Don't Ask Me w/ Lyrics
John Farnham - Please Don't Ask Me w/ Lyrics
John Farnham's Greatest Hits | Best Songs of John Farnham - Full Album John Farnham NEW Playlist 2017
John Farnham's Greatest Hits | Best Songs of John Farnham - Full Album John Farnham NEW Playlist 2017
John Farnham - She's Everywhere
John Farnham - She's Everywhere
John Farnham - Please Don't Ask Me
John Farnham - Please Don't Ask Me
Jimmy Barnes - When Something Is Wrong With My Baby
Jimmy Barnes - When Something Is Wrong With My Baby
John Farnham - Love's in Need - Stevie Wonder (High Quality)
John Farnham - Love's in Need - Stevie Wonder (High Quality)
Please Don't Ask Me (Lyrics) - John Farnham
Please Don't Ask Me (Lyrics) - John Farnham
JOHNNY FARNHAM - IN MY ROOM
JOHNNY FARNHAM - IN MY ROOM
John Farnham - Age of Reason
John Farnham - Age of Reason
Will Perrett "Burn For You" (John Farnham)
Will Perrett "Burn For You" (John Farnham)
My Yiddishe Momme - A Song for Mothers
My Yiddishe Momme - A Song for Mothers
John Farnham - A touch for paradise [lyrics]
John Farnham - A touch for paradise [lyrics]
The Reason Why (with lyrics) by  John Farnham
The Reason Why (with lyrics) by John Farnham
Lifted up by Angels - John Farnham (Lyrics)
Lifted up by Angels - John Farnham (Lyrics)
John Farnham - Break the Ice (RAD theme)
John Farnham - Break the Ice (RAD theme)
John Farnham - ⚘ That's Freedom ⚘
John Farnham - ⚘ That's Freedom ⚘
John Farnham - Break the Ice (RAD theme)
John Farnham - Break the Ice (RAD theme)
John Farnham : Please Don't Ask Me
John Farnham : Please Don't Ask Me