LOADING ...

Luyện nghe bài hát So Long

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

To see me now you never think to wonder,
How we were to sinkin' under,
For so long,
But now I'm gone,
So long.

The be told, I think my soul was stuck in amber,
a chip for weary gamblers,
For so long.
But now I'm gone,
So long.


See me, I'm a now,
Sail on, on,
Dark seem paler now,
I'm gone, so

The hand that every beggar holds his bowl in,
Was what we took for steady
For so long,
But now I'm gone,
So long.

Videos

Chris Smither — So Long, Harry Truman
Chris Smither — So Long, Harry Truman
So Long, Harry Truman
So Long, Harry Truman
Chris Smither "I Told You So"
Chris Smither "I Told You So"
Chris Smither - "Seems So Real"
Chris Smither - "Seems So Real"
Once In A Very Blue Moon
Once In A Very Blue Moon
Chris Smither "Time Stood Still"
Chris Smither "Time Stood Still"
Chris Smither solo "By The Numbers"
Chris Smither solo "By The Numbers"
Chris Smither - Old Man Down
Chris Smither - Old Man Down
Chris Smither - What It Might Have Been - Live at Fur Peace Ranch
Chris Smither - What It Might Have Been - Live at Fur Peace Ranch
Chris Smither "Link Of Chain"
Chris Smither "Link Of Chain"
Chris Smither - Thanks To You
Chris Smither - Thanks To You
Too Bad, So Sad
Too Bad, So Sad
Top Tracks - Chris Smither
Top Tracks - Chris Smither
Chris Smither - Seems So Real (2014)
Chris Smither - Seems So Real (2014)
Chris Smither - Link of Chain, at WNRN
Chris Smither - Link of Chain, at WNRN
All Tracks - Chris Smither
All Tracks - Chris Smither
Chris Smither - Leave The Light On
Chris Smither - Leave The Light On
Chris Smither - "No Love Today" (Live at WFUV)
Chris Smither - "No Love Today" (Live at WFUV)
Chris Smither  'I Am The Ride'  VRC0157
Chris Smither 'I Am The Ride' VRC0157
Chris Smither "Down to the Sound" (Live @ EXT)
Chris Smither "Down to the Sound" (Live @ EXT)