LOADING ...

Luyện nghe bài hát So Long

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

To see me now you would think to wonder,
How near we were to under,
For so long,
But now I'm gone,
So long.

The truth be told, I think my soul was in amber,
a chip for weary gamblers,
For so long.
But now I'm gone,
So long.


See me, I'm a now,
Sail on, on,
Dark skies paler now,
I'm gone, so

The steady hand that every holds his bowl in,
Was what we took for rollin'
For so long,
But now I'm gone,
So long.

Videos

So Long
So Long
Chris Smither — So Long, Harry Truman
Chris Smither — So Long, Harry Truman
So Long, Harry Truman
So Long, Harry Truman
All Tracks - Chris Smither
All Tracks - Chris Smither
The Extended Play Sessions with Chris Smither
The Extended Play Sessions with Chris Smither
Chris Smither / Loudon Wainwright III (What They Say)
Chris Smither / Loudon Wainwright III (What They Say)
So Long Harry Truman -Danny O'Keefe
So Long Harry Truman -Danny O'Keefe
Top Tracks - Chris Smither
Top Tracks - Chris Smither
KIND WOMAN. Percy Sledge & Chris Smither
KIND WOMAN. Percy Sledge & Chris Smither
Ninety Nine Year Blues
Ninety Nine Year Blues
Glory Of Love
Glory Of Love
It Ain't Easy
It Ain't Easy
Kind Woman
Kind Woman
Hold On II
Hold On II
Chris Smither - Can't Shake These Blues (2014)
Chris Smither - Can't Shake These Blues (2014)
Get A Better One  by Chris Smither
Get A Better One by Chris Smither
Chris Smither- A Song for Susan
Chris Smither- A Song for Susan
Chris Smither: One More Night
Chris Smither: One More Night
Chris Smither
Chris Smither
Desolation Row
Desolation Row