LOADING ...

Luyện nghe bài hát So Long

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

To see me now you never think to wonder,
How near we to sinkin' under,
For so long,
But now I'm gone,
So long.

The truth be told, I think my was stuck in amber,
a chip for weary gamblers,
For so long.
But now I'm gone,
So long.


See me, I'm a now,
on, sail on,
Dark skies paler now,
I'm gone, so

The steady hand that every holds his bowl in,
Was what we took for steady
For so long,
But now I'm gone,
So long.

Videos

So Long
So Long
Chris Smither — So Long, Harry Truman
Chris Smither — So Long, Harry Truman
Chris Smither "I Told You So"
Chris Smither "I Told You So"
Chris Smither - "Shillin' For The Blues" (Live at WFUV)
Chris Smither - "Shillin' For The Blues" (Live at WFUV)
Chris Smither - "Seems So Real"
Chris Smither - "Seems So Real"
Chris Smither "Down to the Sound" (Live @ EXT)
Chris Smither "Down to the Sound" (Live @ EXT)
Chris Smither - Leave The Light On
Chris Smither - Leave The Light On
The Extended Play Sessions with Chris Smither
The Extended Play Sessions with Chris Smither
Chris Smither- A Song for Susan
Chris Smither- A Song for Susan
Chris Smither  'I Am The Ride'  VRC0157
Chris Smither 'I Am The Ride' VRC0157
So Long, Harry Truman
So Long, Harry Truman
Seems So Real - Chris Smither
Seems So Real - Chris Smither
Chris Smither "Make Room For Me"
Chris Smither "Make Room For Me"
Chris Smither "Link Of Chain"
Chris Smither "Link Of Chain"
Chris Smither "The Blame's On Me" (Live @ EXT)
Chris Smither "The Blame's On Me" (Live @ EXT)
Chris Smither - A Short While Ago
Chris Smither - A Short While Ago
Chris Smither - "No Love Today" (Live at WFUV)
Chris Smither - "No Love Today" (Live at WFUV)
Chris Smither "Open Up" (Live @ EXT)
Chris Smither "Open Up" (Live @ EXT)
Chris Smither "Time Stood Still"
Chris Smither "Time Stood Still"
Heather Maloney: Call Yourself by Chris Smither
Heather Maloney: Call Yourself by Chris Smither