LOADING ...

Luyện nghe bài hát So Long

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

To see me now you would never to wonder,
How we were to sinkin' under,
For so long,
But now I'm gone,
So long.

The truth be told, I think my was stuck in amber,
Like a chip for gamblers,
For so long.
But now I'm gone,
So long.


See me, I'm a now,
on, sail on,
Dark skies seem now,
I'm gone, so

The steady that every beggar holds his bowl in,
Was what we for steady rollin'
For so long,
But now I'm gone,
So long.

Videos

Chris Smither — So Long, Harry Truman
Chris Smither — So Long, Harry Truman
So Long
So Long
So Long, Harry Truman
So Long, Harry Truman
Chris Smither "I Told You So"
Chris Smither "I Told You So"
Chris Smither - "Seems So Real"
Chris Smither - "Seems So Real"
Chris Smither - Surprise Surprise - Live at Fur Peace Ranch
Chris Smither - Surprise Surprise - Live at Fur Peace Ranch
Chris Smither on the Influence of Folkways (Live at Newport Folk Festival)
Chris Smither on the Influence of Folkways (Live at Newport Folk Festival)
The Extended Play Sessions with Chris Smither
The Extended Play Sessions with Chris Smither
Chris Smither solo "By The Numbers"
Chris Smither solo "By The Numbers"
Hold On - Chris Smither
Hold On - Chris Smither
Chris Smither - Seems So Real (2014)
Chris Smither - Seems So Real (2014)
Chris Smither - Leave The Light On
Chris Smither - Leave The Light On
Chris Smither "Link Of Chain"
Chris Smither "Link Of Chain"
Chris Smither - I Don't Know - Live at Fur Peace Ranch
Chris Smither - I Don't Know - Live at Fur Peace Ranch
Too Bad, So Sad
Too Bad, So Sad
Chris Smither "Leave the Light On" | Concerts from Blue Rock LIVE
Chris Smither "Leave the Light On" | Concerts from Blue Rock LIVE
Chris Smither - What It Might Have Been - Live at Fur Peace Ranch
Chris Smither - What It Might Have Been - Live at Fur Peace Ranch
Chris Smither "Time Stood Still"
Chris Smither "Time Stood Still"
Once In A Very Blue Moon
Once In A Very Blue Moon
Chris Smither - "What Might Have Been" (Live at WFUV)
Chris Smither - "What Might Have Been" (Live at WFUV)