LOADING ...

Luyện nghe bài hát So Little

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Oh, I just out, I've been tripping on the shadows of my doubts
If you them up, the way we're taught to hide
A rage that's ripping at me all sides
And I my sister, my sister twists, and there's nothing I can do
You make me so little

If you it up, to the times when I
Trusted, oh I trusted all the
But nothing I'll ever do can heal the holes that they bore through
Oh lee oh lee infrey in my

Brother Sun, Sister Moon, stand give me some room
I'm down from the sky

You make me feel so

I don't know why - I lied, I
I don't why - It's dark inside
It be my pride
If someone had watched over me, if someone had me
Can someone bring me in out the cold?

Brother Sun, Sister Moon, stand aside give me some
My Earth, My Father Sky, where do I go when I die? I go east...

Videos

Angry Salad - So Little
Angry Salad - So Little
Angry Salad - The Guine Pig EP (2000)
Angry Salad - The Guine Pig EP (2000)
Popular Videos - Angry Salad
Popular Videos - Angry Salad
Very angry dog eating cabbage))
Very angry dog eating cabbage))
Lil James So do you want me to move out Original Video [ SUBSCRIBE ]
Lil James So do you want me to move out Original Video [ SUBSCRIBE ]
'You Don't Microwave a Salad' - Kitchen Nightmares
'You Don't Microwave a Salad' - Kitchen Nightmares
EASYasFUCK - Potato Salad - 3 Ingredients
EASYasFUCK - Potato Salad - 3 Ingredients
Peanut Butter Jelly Time with Lyrics!!!
Peanut Butter Jelly Time with Lyrics!!!
Cat doesn't finish Vegetables
Cat doesn't finish Vegetables
GOLD DIGGER PRANK PART 2! | HoomanTV
GOLD DIGGER PRANK PART 2! | HoomanTV
Salad Fingers 2: Friends
Salad Fingers 2: Friends
angry mom makes kid eat salad out of trash
angry mom makes kid eat salad out of trash
DRAKE - IN MY FEELINGS CHALLENGE | THE SHIGGY CHALLENGE
DRAKE - IN MY FEELINGS CHALLENGE | THE SHIGGY CHALLENGE
Annoying Orange - Kitchen Carnage
Annoying Orange - Kitchen Carnage
Aggressive Bunny Viciously Attacks Salad!
Aggressive Bunny Viciously Attacks Salad!
Annoying Orange - SONIC UNFAIR (Ragequit) w/ Pear
Annoying Orange - SONIC UNFAIR (Ragequit) w/ Pear
The N Word Prank!!
The N Word Prank!!
Cold Jellyfish Salad & Stir-fried Seafood With Vegetables is Done~ [My Little Old Boy Ep 83]
Cold Jellyfish Salad & Stir-fried Seafood With Vegetables is Done~ [My Little Old Boy Ep 83]
I LAUGHED UNTIL I CRIED 😂| Try Not To Laugh Salad Edition
I LAUGHED UNTIL I CRIED 😂| Try Not To Laugh Salad Edition
GORDON RAMSAY’S TOP 5 MELTDOWNS! - Kitchen Nightmares
GORDON RAMSAY’S TOP 5 MELTDOWNS! - Kitchen Nightmares