LOADING ...

Luyện nghe bài hát So Little

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Oh, I just found out, I've tripping on the shadows of my doubts
If you backed them up, the way we're to hide
A that's ripping at me from all sides
And I said my sister, my sister twists, and nothing I can do
You make me feel so

If you backed it up, to the times I
Trusted, oh I trusted all the
But nothing that I'll ever do can heal the holes they bore through
Oh lee oh lee infrey in my

Brother Sun, Sister Moon, stand beside me some room
I'm falling from the sky

You me feel so little

I don't know why - I lied, I
I know why - It's dark inside
It could be my
If someone had watched over me, if had protected me
Can someone bring me in out from the

Brother Sun, Sister Moon, stand give me some room
My Earth, My Father Sky, where do I go when I die? I go east...

Videos

Angry Salad - So Little
Angry Salad - So Little
Angry Salad - The Guine Pig EP (2000)
Angry Salad - The Guine Pig EP (2000)
Angry Salad - Dance
Angry Salad - Dance
Angry Salad - Did I Hurt You?
Angry Salad - Did I Hurt You?
ANGRY SALAD ORIGINAL
ANGRY SALAD ORIGINAL
ANGRY SALAD - "Stretch Armstrong"
ANGRY SALAD - "Stretch Armstrong"
Angry Salad - Topic
Angry Salad - Topic
Very angry dog eating cabbage))
Very angry dog eating cabbage))
EASYasFUCK - Potato Salad - 3 Ingredients
EASYasFUCK - Potato Salad - 3 Ingredients
Small kid eat vegetables salad
Small kid eat vegetables salad
The Dangers Of Snapchat (Child Predator Experiment)
The Dangers Of Snapchat (Child Predator Experiment)
The ANGRIEST Owner Of All Time? | Kitchen Nightmares
The ANGRIEST Owner Of All Time? | Kitchen Nightmares
YOUTUBER MOM MAKES FUN OF ME FOR BEING A GAMER
YOUTUBER MOM MAKES FUN OF ME FOR BEING A GAMER
Salad Fingers 2: Friends
Salad Fingers 2: Friends
'You Don't Microwave a Salad' - Kitchen Nightmares
'You Don't Microwave a Salad' - Kitchen Nightmares
Cold Jellyfish Salad & Stir-fried Seafood With Vegetables is Done~ [My Little Old Boy Ep 83]
Cold Jellyfish Salad & Stir-fried Seafood With Vegetables is Done~ [My Little Old Boy Ep 83]
Little Japanese Girl Eating Salad and Watermelon So Cute...:))))
Little Japanese Girl Eating Salad and Watermelon So Cute...:))))
10 TIMES GORDON RAMSAY GOT ANGRY (HOTEL HELL)
10 TIMES GORDON RAMSAY GOT ANGRY (HOTEL HELL)
Film Theory: ENDING The Salad Fingers Mystery
Film Theory: ENDING The Salad Fingers Mystery
Annoying Orange - ONE BITE CHALLENGE!
Annoying Orange - ONE BITE CHALLENGE!