LOADING ...

Luyện nghe bài hát Snow In His Hair

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

The years have been many, the years been long
But at last I'm to daddy and home
He's looking my way though he can see
God bless my old he recognize me

There's snow in his hair and I to put it there
A halo of and care
As my daddy grows old more precious than gold
For I the snow in his hair

His shoulders bent with the weight of the years
I scarcely hold back the flood tide of tears
He walked with a cane as he hurried
Comin' to meet me to me home

There's in his hair and I helped to put it there
A halo of and care
As my daddy grows old he's more precious gold
For I the snow in his hair

Videos

Johnny Cash - Snow In His Hair
Johnny Cash - Snow In His Hair
Johnny Cash - Snow in His Hair
Johnny Cash - Snow in His Hair
Snow in His Hair
Snow in His Hair
Johnny Cash - Snow In His Hair
Johnny Cash - Snow In His Hair
Johnny Cash Snow In His Hair
Johnny Cash Snow In His Hair
Johnny Cash -  Snow in His Hair
Johnny Cash - Snow in His Hair
Snow in His Hair
Snow in His Hair
Rosanne Cash - Tennessee Flat Top Box
Rosanne Cash - Tennessee Flat Top Box
Snow in His Hair
Snow in His Hair
Snow In His Hair
Snow In His Hair
Snow in His Hair
Snow in His Hair
Snow in  his Hair - Johnny Cash - John Hompot
Snow in his Hair - Johnny Cash - John Hompot
SNOW IN HIS HAIR
SNOW IN HIS HAIR
Johnnycash
Johnnycash
Snow In His Hair
Snow In His Hair
Snow In His Hair (Johnny Cash/Marshall Pack cover)
Snow In His Hair (Johnny Cash/Marshall Pack cover)
Johnny Cash - Snow In His Hair
Johnny Cash - Snow In His Hair
Country Gospel Song - Snow In His Hair
Country Gospel Song - Snow In His Hair
snow-to-johnny-cash.MP4
snow-to-johnny-cash.MP4
Johnny Cash - Snow In His Hair
Johnny Cash - Snow In His Hair