LOADING ...

Luyện nghe bài hát Snow In His Hair

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

The years have many, the years have been long
But at I'm returning to daddy and home
He's looking my way though he can see
God bless my old he recognize me

There's snow in his hair and I to put it there
A of worry and care
As my grows old he's more precious than gold
For I cherish the in his hair

His shoulders were with the weight of the years
I scarcely could hold back the flood of tears
He walked with a cane as he hurried
Comin' to meet me to welcome me

snow in his hair and I helped to put it there
A of worry and care
As my daddy grows old more precious than gold
For I cherish the snow in his

Videos

Johnny Cash - Snow In His Hair
Johnny Cash - Snow In His Hair
Snow in His Hair (Mono Version - Hymns by J. Cash)
Snow in His Hair (Mono Version - Hymns by J. Cash)
Johnny Cash - Snow in His Hair
Johnny Cash - Snow in His Hair
Johnny Cash - Snow In His Hair
Johnny Cash - Snow In His Hair
Snow in His Hair
Snow in His Hair
Johnny Cash Snow In His Hair
Johnny Cash Snow In His Hair
Snow in His Hair
Snow in His Hair
Snow In His Hair
Snow In His Hair
Snow in His Hair
Snow in His Hair
Snow In His Hair
Snow In His Hair
Johnny Cash -  Snow in His Hair
Johnny Cash - Snow in His Hair
Snow in  his Hair - Johnny Cash - John Hompot
Snow in his Hair - Johnny Cash - John Hompot
Johnny Cash
Johnny Cash
Johnny Cash - Snow In His Hair
Johnny Cash - Snow In His Hair
Johnny Cash - Snow In His Hair
Johnny Cash - Snow In His Hair
Johnny Cash - Snow In His Hair
Johnny Cash - Snow In His Hair
SNOW IN HIS HAIR
SNOW IN HIS HAIR
Johnny Cash - These thing shall pass
Johnny Cash - These thing shall pass
Johnny Cash - Snow In His Hair
Johnny Cash - Snow In His Hair
Snow In His Hair (Johnny Cash/Marshall Pack cover)
Snow In His Hair (Johnny Cash/Marshall Pack cover)