LOADING ...

Luyện nghe bài hát Snow In His Hair

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

The years have been many, the years have long
But at last I'm returning to and home
He's looking my way though he can see
God my old daddy he recognize me

snow in his hair and I helped to put it there
A halo of worry and
As my grows old he's more precious than gold
For I cherish the snow in his

His shoulders were with the weight of the years
I scarcely could back the flood tide of tears
He walked with a as he hurried along
Comin' to meet me to me home

There's in his hair and I helped to put it there
A halo of and care
As my daddy grows old he's more precious than
For I the snow in his hair

Videos

Johnny Cash - Snow In His Hair
Johnny Cash - Snow In His Hair
Snow in His Hair
Snow in His Hair
Johnny Cash - Snow in His Hair
Johnny Cash - Snow in His Hair
Johnny Cash Snow In His Hair
Johnny Cash Snow In His Hair
Johnny Cash - Snow In His Hair
Johnny Cash - Snow In His Hair
Johnny Cash -  Snow in His Hair
Johnny Cash - Snow in His Hair
Snow in His Hair
Snow in His Hair
Johnny Cash - You Comb Her Hair
Johnny Cash - You Comb Her Hair
Snow in His Hair
Snow in His Hair
Snow in His Hair
Snow in His Hair
Snow In His Hair
Snow In His Hair
Johnny Cash - Snow In His Hair
Johnny Cash - Snow In His Hair
SNOW IN HIS HAIR
SNOW IN HIS HAIR
Johnny Cash - Snow In His Hair
Johnny Cash - Snow In His Hair
Snow In His Hair
Snow In His Hair
Snow in  his Hair - Johnny Cash - John Hompot
Snow in his Hair - Johnny Cash - John Hompot
Johnny Cash - Snow In His Hair
Johnny Cash - Snow In His Hair
Johnny Cash - Snow In His Hair
Johnny Cash - Snow In His Hair
Country Gospel Song - Snow In His Hair
Country Gospel Song - Snow In His Hair
Johnny Cash and June Carter - Jackson
Johnny Cash and June Carter - Jackson