LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sniff

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

1
where is boy
did he go
where is boy
did he go
where is boy
did he go
where is boy
did he go
1
I lie, i can't stand for this
i got to believe but i believe i've been
it's about the line you run your mouth all
it's 7:30 and you don't feel quite
left home to be with the ones
daddys worried because your aren't the right ones
but got your head
and the music's a toy
tell me, tell me, where is boy
1
short but his is of an older man
Kinney Winney was a coker, coker fan
be he had a son, the government him away
a spot
how does the foster coster
sniff, sniff, smoke,
he ya
where is boy
2
sniff there goes self esteem
boy - there goes your self
is that boy
did he go
Repeat 1
if you to ride don't ride the white horse
she me high, she likes me low
she likes me where i'm going, and i'm going to
2
step off the
go back there
he at
where is boy

Videos

Abby 6 Album #Abby6
Abby 6 Album #Abby6
SNIFF IT CHALLENGE W/ Abby
SNIFF IT CHALLENGE W/ Abby
Woman Lets Dog Out When He Starts Acting Weird—After Following Him To A Pond, She Calls Police
Woman Lets Dog Out When He Starts Acting Weird—After Following Him To A Pond, She Calls Police
sniff that carpet!
sniff that carpet!
Ali Wong Stand Up - 2012
Ali Wong Stand Up - 2012
Police conduct  Free Air Sniff  operation in Missouri after stopping man for speeding 02 11 2013 HD
Police conduct Free Air Sniff operation in Missouri after stopping man for speeding 02 11 2013 HD
Ali Wong: Baby Cobra - The Pregnant Female Comedian | Netflix Is A Joke | Netflix
Ali Wong: Baby Cobra - The Pregnant Female Comedian | Netflix Is A Joke | Netflix
Vaping Tricks - How to Ghost Inhale
Vaping Tricks - How to Ghost Inhale
Brushing Out My Dreadlocks!
Brushing Out My Dreadlocks!
Demon- Catdroid- Fanart!! (Read desp)
Demon- Catdroid- Fanart!! (Read desp)
Mom of Two Ali Wong Has Suffered Enough
Mom of Two Ali Wong Has Suffered Enough
Arson Sniffer Training
Arson Sniffer Training
K-9 Sniffs Out Over 200 Pounds Of Marijuana After Traffic Stop
K-9 Sniffs Out Over 200 Pounds Of Marijuana After Traffic Stop
Anchorman - 60% of the Time, It Works Every Time Scene (6/8) | Movieclips
Anchorman - 60% of the Time, It Works Every Time Scene (6/8) | Movieclips
Detection Training Abby
Detection Training Abby
Cry Abby's Story (read description)
Cry Abby's Story (read description)
Z and Z sticks bomb episode 6
Z and Z sticks bomb episode 6
the abby and courtney jonas show!
the abby and courtney jonas show!
Ellie hotel sniff
Ellie hotel sniff
Abby Gets A Package :)
Abby Gets A Package :)