LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sniff

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

1
where is boy
did he go
where is boy
did he go
where is boy
did he go
where is boy
did he go
1
I won't lie, i stand for this
i got to believe but i believe i've missed
it's about the you run your mouth all night
it's and you don't feel quite right
left home to be the white ones
daddys because your friends aren't the right ones
but you've got head
and the just a toy
me, tell me, where is that boy
1
short story but his is of an man
Winney was a coker, coker smoker fan
be he had a son, the took him away
a spot
how much the foster coster
sniff, sniff, smoke,
he ya
is that boy
2
sniff there goes self esteem
boy - there goes self esteem
is that boy
did he go
Repeat 1
if you to ride don't ride the white horse
she me high, she likes me low
she me where i'm going, and i'm going to show
2
step off the
go back there
he at
where is boy

Videos

Abby 6 Album #Abby6
Abby 6 Album #Abby6
SNIFF IT CHALLENGE W/ Abby
SNIFF IT CHALLENGE W/ Abby
Sniff
Sniff
sniff that carpet!
sniff that carpet!
G-Eazy - Almost Famous (Official Music Video)
G-Eazy - Almost Famous (Official Music Video)
Hand Sanitizer Used by Teens To Get Drunk: Dangerous Teen Trends
Hand Sanitizer Used by Teens To Get Drunk: Dangerous Teen Trends
Ellie hotel sniff
Ellie hotel sniff
SURVIVE THE MEGA FART IN ROBLOX
SURVIVE THE MEGA FART IN ROBLOX
Abby jamming
Abby jamming
Metal Detecting in the Mud!
Metal Detecting in the Mud!
Cry Abby's Story (read description)
Cry Abby's Story (read description)
Abby - Mock NW1 trial - Interior Search
Abby - Mock NW1 trial - Interior Search
Fursuit Friday Series Episode 6
Fursuit Friday Series Episode 6
GUST DOES SOME BLOODHOND SNIFFING
GUST DOES SOME BLOODHOND SNIFFING
Arson Sniffer Training
Arson Sniffer Training
Abby cheering
Abby cheering
Abby Sniffs Farts (EW)!
Abby Sniffs Farts (EW)!
Dance Moms - JoJo makes a funny comment (Season 6 Episode 13)
Dance Moms - JoJo makes a funny comment (Season 6 Episode 13)
Chad Duell (GH Michael)
Chad Duell (GH Michael)
Z and Z sticks bomb episode 6
Z and Z sticks bomb episode 6