LOADING ...

Luyện nghe bài hát Smile from The Streets You Hold

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Its been so
Since I felt the of the sun on my paw
You're the one who knows me at
'cause (? )
Always smile the street
You my heart in my hands while I'm beat
Oh yer always on the
You take another sip of
A to us
the one with the stars
(john throws some guitar here, I think to cover up some words
He wasnt to share...)

You the sign
For the one you love
you
you

(long instrumental)

Run
You're the one in the sky you go
You know your wind. the planets
Your in the sun, you it to go

Videos

John Frusciante: Smile From the Streets You Hold [FULL ALBUM]
John Frusciante: Smile From the Streets You Hold [FULL ALBUM]
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold
john frusciante 1997 smile from the streets you hold
john frusciante 1997 smile from the streets you hold
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold
John Frusciante-Smile From The Streets You Hold [Live] (2001)
John Frusciante-Smile From The Streets You Hold [Live] (2001)
John Frusciante - Life's a Bath (Smile From the Streets You Hold)
John Frusciante - Life's a Bath (Smile From the Streets You Hold)
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold
John Frusciante - Smile From the Streets You Hold [Vocals]
John Frusciante - Smile From the Streets You Hold [Vocals]
Smile from the Streets You Hold - John Frusciante [Cover]
Smile from the Streets You Hold - John Frusciante [Cover]
Digital_Me - Smile From The Streets You Sample (a Tribute to John Frusciante)
Digital_Me - Smile From The Streets You Sample (a Tribute to John Frusciante)
Smile From the Streets You Hold - John Frusciante - 2001-02-03 La Scene, Paris
Smile From the Streets You Hold - John Frusciante - 2001-02-03 La Scene, Paris
John Frusciante - Smile From the Streets you Hold (subtitulada)
John Frusciante - Smile From the Streets you Hold (subtitulada)
John Frusciante - I May Again Know John
John Frusciante - I May Again Know John
John Frusciante - Enter A Uh
John Frusciante - Enter A Uh
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold (Cover)
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold (Cover)
John Frusciante - Smile From the Streets You Hold
John Frusciante - Smile From the Streets You Hold
JOHN FRUSCIANTE Smile From The Streets You Hold - Live 2001 The Viper Room
JOHN FRUSCIANTE Smile From The Streets You Hold - Live 2001 The Viper Room
Smile from the streets you hold (John Frusciante cover)
Smile from the streets you hold (John Frusciante cover)
John Frusciante - Height Down feat River Phoenix
John Frusciante - Height Down feat River Phoenix
08 - John Frusciante - Nigger Song (Smile From the Streets You Hold)
08 - John Frusciante - Nigger Song (Smile From the Streets You Hold)