LOADING ...

Luyện nghe bài hát Smile from The Streets You Hold

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Its so long
Since I the heat of the sun on my paw
You're the one who knows me at
your (? )
Always smile the street
You hold my in my hands while I'm beat
Oh yer always on the
You take another sip of
A to us
the one with the stars
(john throws some electric guitar here, I think to cover up some
He willing to share...)

You hold the
For the one that you
you
you

(long instrumental)

Run
You're the one in the sky you go
You your wind. the planets grow
in the sun, you face it to go

Videos

John Frusciante: Smile From the Streets You Hold [FULL ALBUM]
John Frusciante: Smile From the Streets You Hold [FULL ALBUM]
john frusciante 1997 smile from the streets you hold
john frusciante 1997 smile from the streets you hold
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold
John Frusciante-Smile From The Streets You Hold [Live] (2001)
John Frusciante-Smile From The Streets You Hold [Live] (2001)
John Frusciante - Smile From the Streets you Hold (subtitulada)
John Frusciante - Smile From the Streets you Hold (subtitulada)
04 - John Frusciante - A Fall Thru the Ground (Smile From the Streets You Hold)
04 - John Frusciante - A Fall Thru the Ground (Smile From the Streets You Hold)
John Frusciante - Poppy Man
John Frusciante - Poppy Man
John Frusciante - Enter A Uh
John Frusciante - Enter A Uh
Smile From The Streets You Hold (Instrumental)
Smile From The Streets You Hold (Instrumental)
Smile from the Streets You Hold - John Frusciante [Cover]
Smile from the Streets You Hold - John Frusciante [Cover]
John Frusciante - Life's a Bath (Smile From the Streets You Hold)
John Frusciante - Life's a Bath (Smile From the Streets You Hold)
03 - John Frusciante - Life's a Bath (Smile From the Streets You Hold)
03 - John Frusciante - Life's a Bath (Smile From the Streets You Hold)
John Frusciante - I'm Always
John Frusciante - I'm Always
JOHN FRUSCIANTE Smile From The Streets You Hold - Live 2001 The Viper Room
JOHN FRUSCIANTE Smile From The Streets You Hold - Live 2001 The Viper Room
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold
John Frusciante Kentucky 1997 Full Show
John Frusciante Kentucky 1997 Full Show
12 - John Frusciante - For Air (Smile From the Streets You Hold)
12 - John Frusciante - For Air (Smile From the Streets You Hold)
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold (Cover)
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold (Cover)
John Frusciante - Height Down feat River Phoenix
John Frusciante - Height Down feat River Phoenix