LOADING ...

Luyện nghe bài hát Smile from The Streets You Hold

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Its so long
Since I felt the of the sun on my paw
You're the one who knows me at
'cause (? )
Always from the street
You hold my heart in my while I'm beat
Oh yer on the decline
You take another sip of
A to us
Your the one with the
(john some electric guitar here, I think to cover up some words
He wasnt to share...)

You the sign
For the one you love
you
you

(long instrumental)

Run
You're the one in the sky you go
You your wind. the planets grow
in the sun, you face it to go

Videos

John Frusciante: Smile From the Streets You Hold [FULL ALBUM]
John Frusciante: Smile From the Streets You Hold [FULL ALBUM]
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold
john frusciante 1997 smile from the streets you hold
john frusciante 1997 smile from the streets you hold
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold  (Live)
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold (Live)
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold
John Frusciante-Smile From The Streets You Hold [Live] (2001)
John Frusciante-Smile From The Streets You Hold [Live] (2001)
John Frusciante - Life's a Bath (Smile From the Streets You Hold)
John Frusciante - Life's a Bath (Smile From the Streets You Hold)
John Frusciante - Smile From the Streets you Hold (subtitulada)
John Frusciante - Smile From the Streets you Hold (subtitulada)
Smile from the Streets You Hold - John Frusciante [Cover]
Smile from the Streets You Hold - John Frusciante [Cover]
smile from the streets you hold
smile from the streets you hold
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold (Cover)
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold (Cover)
11 - John Frusciante - More (Smile From the Streets You Hold)
11 - John Frusciante - More (Smile From the Streets You Hold)
07 - John Frusciante - I'm Always (Smile From the Streets You Hold)
07 - John Frusciante - I'm Always (Smile From the Streets You Hold)
08 - John Frusciante - Nigger Song (Smile From the Streets You Hold)
08 - John Frusciante - Nigger Song (Smile From the Streets You Hold)
03 - John Frusciante - Life's a Bath (Smile From the Streets You Hold)
03 - John Frusciante - Life's a Bath (Smile From the Streets You Hold)
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold (Instrumental)
John Frusciante - Smile From The Streets You Hold (Instrumental)
04 - John Frusciante - A Fall Thru the Ground (Smile From the Streets You Hold)
04 - John Frusciante - A Fall Thru the Ground (Smile From the Streets You Hold)
John Frusciante - Smile from the streets you hold (Live 2001)
John Frusciante - Smile from the streets you hold (Live 2001)
♪♫ John Frusciante - Viper Room - SFTSYH (Smile From...) ♪♫
♪♫ John Frusciante - Viper Room - SFTSYH (Smile From...) ♪♫