LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sleep Talkin'

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

When I talk in my
I'll be for more
meant to sound sweet
Babe, meant to reward me

For hard on my pleasantries
So when locked your door
You got me a key

Across the there's a smock
Swimming straight to your

And if I talk in my
I breakin' the law
I'm dreamin' to
like I told you before

When I was and green
And you are black and
add on little brown
To the silent in two

Across the river the walk

Sleep to almost letting go
I'm only parting the magic
'Cause I you to know

I'm getting' tongue
I'm watching heads
Along with tightrope of
a reason to fall

Hold tight lady, take it
I'm only to be tragic
'Cause I you to know

I'm getting' tongue
I'm watching roll
Along tightrope of tomorrow
a reason to fall

Sleep to almost letting go
I'm parting with the magic
I need you to know

I'm tongue tied
I'm watching heads
Along tightrope of tomorrow
no reason to fall

Videos

Architecture in helsinki - sleep talking.
Architecture in helsinki - sleep talking.
Architecture in Helsinki - Sleep Talkin
Architecture in Helsinki - Sleep Talkin
Sleep Talkin'
Sleep Talkin'
Architecture in Helsinki - Sleep Talkin'
Architecture in Helsinki - Sleep Talkin'
B4 3D-Architecture in Helsinki
B4 3D-Architecture in Helsinki
Architecture In Helsinki - I Know Deep Down
Architecture In Helsinki - I Know Deep Down
Authority Figure- "Sleep Talkin'"
Authority Figure- "Sleep Talkin'"
architecture in helsinki - i know deep down
architecture in helsinki - i know deep down
Architecture in Helsinki - Sleep Talkin' Lyrics
Architecture in Helsinki - Sleep Talkin' Lyrics
Architecture In Helsinki
Architecture In Helsinki
Architecture In Helsinki - 'W.O.W'
Architecture In Helsinki - 'W.O.W'
Architecture in Helsinki need to shout
Architecture in Helsinki need to shout
Architecture in Helsinki - Moment Bends (album)
Architecture in Helsinki - Moment Bends (album)
Architecture In Helsinki - Moment Bends - 2011 - Full Album Vinyl
Architecture In Helsinki - Moment Bends - 2011 - Full Album Vinyl
Hunting for snow!
Hunting for snow!
The Cemetery - Architecture In Helsinki [In Case We Die]
The Cemetery - Architecture In Helsinki [In Case We Die]
Architecture in Helsinki - Moment Bends Album
Architecture in Helsinki - Moment Bends Album
What Redbone would sound like if Kendrick Lamar was sleep talking I added subs for fun (not
What Redbone would sound like if Kendrick Lamar was sleep talking I added subs for fun (not
Everything's Blue
Everything's Blue
Architecture in Helsinki - B4 3D
Architecture in Helsinki - B4 3D