LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sleep Talkin'

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

When I in my sleep
be begging for more
That meant to sound
Babe, your to reward me

For hard on my pleasantries
So when you've locked your
You got me a key

Across the river a smock
Swimming straight to heart

And if I talk in my
I ain't the law
I'm to scream
like I told you before

When I was blue and
And you are and blue
add on little brown
To break the in two

the river there's the walk

Sleep talkin's to letting go
I'm only parting with the
I need you to know

I'm getting' tongue
I'm watching heads
Along tightrope of tomorrow
With a to fall

Hold tight lady, take it
I'm only starting to be
'Cause I need you to

I'm tongue tied
I'm watching roll
Along tightrope of tomorrow
With a reason to

talkin's to almost letting go
I'm parting with the magic
I need you to know

I'm tongue tied
I'm watching roll
Along with of tomorrow
no reason to fall

Videos

Architecture in helsinki - sleep talking.
Architecture in helsinki - sleep talking.
Architecture in Helsinki - Sleep Talkin'
Architecture in Helsinki - Sleep Talkin'
Architecture in Helsinki - Sleep Talkin
Architecture in Helsinki - Sleep Talkin
Sleep Talkin'
Sleep Talkin'
Authority Figure- "Sleep Talkin'"
Authority Figure- "Sleep Talkin'"
Architecture in Helsinki - Desert Island
Architecture in Helsinki - Desert Island
Architecture In Helsinki - Topic
Architecture In Helsinki - Topic
architecture in helsinki - i know deep down
architecture in helsinki - i know deep down
Hunting for snow!
Hunting for snow!
Architecture In Helsinki - Moment Bends - 2011 - Full Album Vinyl
Architecture In Helsinki - Moment Bends - 2011 - Full Album Vinyl
B4 3D-Architecture in Helsinki
B4 3D-Architecture in Helsinki
B4 3D
B4 3D
Architecture In Helsinki
Architecture In Helsinki
Architecture in Helsinki - What's in Store
Architecture in Helsinki - What's in Store
Architecture in helsinki - sleep talking. Your Ultimate Creepy Playlist! ▻▻ https://goo.gl/yg5XPs. If you've ever used a sleep recording app to try
Architecture in helsinki - sleep talking. Your Ultimate Creepy Playlist! ▻▻ https://goo.gl/yg5XPs. If you've ever used a sleep recording app to try
Architecture in helsinki - sleep talking. Also see these follow-ups as they got older - Loving Snuggles - https://www.youtube.com/watch?v=YTgaRMEmWaw
Architecture in helsinki - sleep talking. Also see these follow-ups as they got older - Loving Snuggles - https://www.youtube.com/watch?v=YTgaRMEmWaw
HundvenClements
HundvenClements
Architecture in Hesinki
Architecture in Hesinki
Top Tracks - Architecture In Helsinki
Top Tracks - Architecture In Helsinki
Architecture in Helsinki need to shout
Architecture in Helsinki need to shout