LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sleep Talkin'

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

When I talk in my
I'll be for more
That meant to sweet
Babe, your to reward me

For working hard on my
So when you've your door
You got me a key

Across the there's a smock
straight to your heart

And if I talk in my
I breakin' the law
I'm to scream
Just I told you before

When I was blue and
And you are and blue
We'll add on little
To break the in two

Across the river the walk

talkin's to almost letting go
I'm parting with the magic
I need you to know

I'm tongue tied
I'm watching roll
Along with of tomorrow
With a to fall

Hold tight lady, it slow
I'm only to be tragic
'Cause I need you to

I'm getting' tied
I'm watching roll
with tightrope of tomorrow
With a to fall

Sleep to almost letting go
I'm parting with the magic
I need you to know

I'm getting' tied
I'm heads roll
with tightrope of tomorrow
With no to fall

Videos

Architecture in helsinki - sleep talking.
Architecture in helsinki - sleep talking.
Architecture in Helsinki - Sleep Talkin
Architecture in Helsinki - Sleep Talkin
Architecture in Helsinki - Sleep Talkin'
Architecture in Helsinki - Sleep Talkin'
Sleep Talkin'
Sleep Talkin'
Architecture In Helsinki - Moment Bends - 2011 - Full Album Vinyl
Architecture In Helsinki - Moment Bends - 2011 - Full Album Vinyl
Authority Figure- "Sleep Talkin'"
Authority Figure- "Sleep Talkin'"
That Beep
That Beep
Architecture In Helsinki interview - Cameron Bird and Kellie Sutherland (part 1)
Architecture In Helsinki interview - Cameron Bird and Kellie Sutherland (part 1)
AIH-MomBend
AIH-MomBend
Architecture in Hesinki
Architecture in Hesinki
HundvenClements
HundvenClements
Architecture in helsinki - sleep talking. Your Ultimate Creepy Playlist! ▻▻ https://goo.gl/yg5XPs. If you've ever used a sleep recording app to try
Architecture in helsinki - sleep talking. Your Ultimate Creepy Playlist! ▻▻ https://goo.gl/yg5XPs. If you've ever used a sleep recording app to try
Architecture in Helsinki - Moment Bends (album)
Architecture in Helsinki - Moment Bends (album)
The Cemetery - Architecture In Helsinki [In Case We Die]
The Cemetery - Architecture In Helsinki [In Case We Die]
Hanging
Hanging
Architecture In Helsinki - I Know Deep Down
Architecture In Helsinki - I Know Deep Down
Architecture In Helsinki
Architecture In Helsinki
B4 3D
B4 3D
Top Tracks - Architecture In Helsinki
Top Tracks - Architecture In Helsinki
Ronald Reegs
Ronald Reegs