LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sleep Talkin'

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

When I talk in my
I'll be begging for
meant to sound sweet
Babe, meant to reward me

For working on my pleasantries
So when locked your door
You got me a key

Across the river a smock
Swimming straight to your

And if I talk in my
I breakin' the law
I'm to scream
Just like I you before

When I was blue and
And you are black and
add on little brown
To the silent in two

Across the river the walk

talkin's to almost letting go
I'm only parting with the
'Cause I need you to

I'm getting' tongue
I'm watching heads
Along tightrope of tomorrow
a reason to fall

Hold lady, take it slow
I'm only to be tragic
I need you to know

I'm tongue tied
I'm watching heads
with tightrope of tomorrow
With a to fall

Sleep to almost letting go
I'm only parting the magic
I need you to know

I'm getting' tongue
I'm watching heads
Along with tightrope of
With no to fall

Videos

Architecture in helsinki - sleep talking.
Architecture in helsinki - sleep talking.
Architecture in Helsinki - Sleep Talkin'
Architecture in Helsinki - Sleep Talkin'
Sleep Talkin'
Sleep Talkin'
Architecture in Helsinki - Sleep Talkin
Architecture in Helsinki - Sleep Talkin
Architecture In Helsinki - April (OFFICIAL AUDIO)
Architecture In Helsinki - April (OFFICIAL AUDIO)
B4 3D
B4 3D
AIH-MomBend
AIH-MomBend
architecture in helsinki - i know deep down
architecture in helsinki - i know deep down
Headinabag
Headinabag
B4 3D-Architecture in Helsinki
B4 3D-Architecture in Helsinki
Everything's Blue
Everything's Blue
Architecture In Helsinki - Moment Bends - 2011 - Full Album Vinyl
Architecture In Helsinki - Moment Bends - 2011 - Full Album Vinyl
Architecture in helsinki - sleep talking. Your Ultimate Creepy Playlist! ▻▻ https://goo.gl/yg5XPs. If you've ever used a sleep recording app to try
Architecture in helsinki - sleep talking. Your Ultimate Creepy Playlist! ▻▻ https://goo.gl/yg5XPs. If you've ever used a sleep recording app to try
Architecture In Helsinki - YR Go To
Architecture In Helsinki - YR Go To
Architecture In Helsinki - Boom (4EVA) (OFFICIAL AUDIO)
Architecture In Helsinki - Boom (4EVA) (OFFICIAL AUDIO)
sleep talking
sleep talking
Architecture In Helsinki
Architecture In Helsinki
Architecture In Helsinki - I Know Deep Down
Architecture In Helsinki - I Know Deep Down
Peppy
Peppy
sleep talking
sleep talking