LOADING ...

Silent E

Song info

"Silent E" (2006) on the album Revisited(1960).

"Silent E" Videos

Tom Lehrer - "Silent E"
Tom Lehrer - "Silent E"
Tom Lehrer - "L-Y"
Tom Lehrer - "L-Y"
Silent E
Silent E
'Silent E' by Tom Lehrer--An animated creation
'Silent E' by Tom Lehrer--An animated creation
Silent E - Between The Lions
Silent E - Between The Lions
Tom Lehrer songs for The Electric Company
Tom Lehrer songs for The Electric Company
Tom Lehrer's Silent E With Lyrics
Tom Lehrer's Silent E With Lyrics
A minute of Silent E (Tom Lehrer, Electric Company)
A minute of Silent E (Tom Lehrer, Electric Company)
James Iglehart - "Silent 'e'" Music Video (The Electric Company)
James Iglehart - "Silent 'e'" Music Video (The Electric Company)
Tom Lehrer - Silent E
Tom Lehrer - Silent E
9 Song Challenge - #1 - "Silent E" by Tom Lehrer
9 Song Challenge - #1 - "Silent E" by Tom Lehrer
Silent E
Silent E
Silent E
Silent E
Silent E Duet
Silent E Duet
Long vowel-Silent e
Long vowel-Silent e
Tom Lehrer Silent E
Tom Lehrer Silent E
Silent E
Silent E
Erick Casanova - Silent E - by Tom Lehrer
Erick Casanova - Silent E - by Tom Lehrer
"Silent E" by Tom Lehrer.   —  C. Youngs with S. Beech
"Silent E" by Tom Lehrer. — C. Youngs with S. Beech
Silent E
Silent E

Lyrics

Who can turn a can into a cane?
Who can turn a pan into a pane?
It's not too hard to see
It's silent e

Who can turn a cub into a cube?
Who can turn a tub into a tube?
It's elementary
For silent e

He took a pin and turned it into pine
He took a twin and turned him into twine

Who can turn a cap into a cape?
Who can turn a ta
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 0 minutes 8 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Silent E"