LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sign Of Love

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

There's been I've been trying
To see for now
But I found rambling
Through all the words

I I'd known you so long
That I never really knew our ways
'Til I find myself of you
Whenever I'm somebody else

I've had of confusion
I've laid sleepless in
Just to my way to you again
Do you

Please don't tell me the
Don't me what you're thinking of
Just tell me when you see a sign of

Do you remember year?
It was the day of May
When we found ourselves
With to say

Well, I've wondering since then
was going on through your mind
Now I this thing through
And I'm hoping you can leave friends behind

Though you like a sister
the ways done to be
Still you like a lover to me
Girl, you see?

Please don't me the answer
Don't tell me what thinking of
tell me when you see a sign of love

How the years can changes
Seems like stands still
But I'm willing to try if you
wait if you will

Please don't me the answer
Don't me what you're thinking of
Just tell me when you see a sign of

Videos

Tom Faulkner   "Nobody There To Love Me"
Tom Faulkner "Nobody There To Love Me"
Tom Faulkner @ Cadillac Pizza Pub "nobody to love me"
Tom Faulkner @ Cadillac Pizza Pub "nobody to love me"
Tom Faulkner - "Nobody There To Love Me" | Concerts from Blue Rock LIVE
Tom Faulkner - "Nobody There To Love Me" | Concerts from Blue Rock LIVE
Tom Faulkner "Do Beas Dance" Showcase Performance
Tom Faulkner "Do Beas Dance" Showcase Performance
All Tracks - Tom Faulkner
All Tracks - Tom Faulkner
Tom Faulkner performs at Lakeside DFW, July 29, 2016
Tom Faulkner performs at Lakeside DFW, July 29, 2016
Tom Faulkner and Friends
Tom Faulkner and Friends
ON STAGE!  Tom Faulkner, Susan Gibson and Beth Wood
ON STAGE! Tom Faulkner, Susan Gibson and Beth Wood
Tom Faulkner - Angelina
Tom Faulkner - Angelina
Tom Faulkner Performs - First Man
Tom Faulkner Performs - First Man
Tom Faulkner, Beth Wood, JD Hurt "Do Bea's Dance"
Tom Faulkner, Beth Wood, JD Hurt "Do Bea's Dance"
Tom Faulkner-Do Beas Dance-Finale
Tom Faulkner-Do Beas Dance-Finale
Tom faulkner songs
Tom faulkner songs
Tom Faulkner performing Do B's Dance at hatlesshouseconcerts
Tom Faulkner performing Do B's Dance at hatlesshouseconcerts
Top Tracks - Tom Faulkner
Top Tracks - Tom Faulkner
Jon Christopher Davis and Tom Faulkner at hatlesshouseconcerts
Jon Christopher Davis and Tom Faulkner at hatlesshouseconcerts
Behind the scenes at the Tom Faulkner workshop
Behind the scenes at the Tom Faulkner workshop
Tom Faulkner @ Cadillac Pizza Pub "angelina"
Tom Faulkner @ Cadillac Pizza Pub "angelina"
Tom Faulkner - River On The Rise
Tom Faulkner - River On The Rise
Tom Faulkner - Topic
Tom Faulkner - Topic