LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sick Man of Europe

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

This ain't the new, the old generation
It's all real, not a imitation

Everything is for me now
I don't want to it all out
All I wanna do is get home

I'm a man of Europe
I'm a sick man, sick man of

We ain't or the British invasion
This ain't the Nazz, it's

I don't to work it all out
Everything is for me now
All I want to do is get home

I'm a man of Europe
I'm a sick man, man of Europe
I'm a man of Europe
I'm a man, sick man of Europe

Videos

Sick Man Of Europe - from "The Latest" - Cheap Trick
Sick Man Of Europe - from "The Latest" - Cheap Trick
Sick Man Of Europe - Cheap Trick
Sick Man Of Europe - Cheap Trick
Cheap Trick - Sick Man Of Europe - 09/01/09 Live TV
Cheap Trick - Sick Man Of Europe - 09/01/09 Live TV
Cheap Trick - Sick Man of Europe - Live TV 07/15/09
Cheap Trick - Sick Man of Europe - Live TV 07/15/09
Sick Man Of Europe (HD) - Cheap Trick
Sick Man Of Europe (HD) - Cheap Trick
Cheap Trick - (7/11) sickman of europe. Live 2010
Cheap Trick - (7/11) sickman of europe. Live 2010
Cheap Trick - Sick Man Of Europe - Tacoma 03/28/10
Cheap Trick - Sick Man Of Europe - Tacoma 03/28/10
Sick Man of Europe Cheap Trick Phoenix AZ
Sick Man of Europe Cheap Trick Phoenix AZ
sick man of europe (Ckeap Trick) HD Stereo 2011
sick man of europe (Ckeap Trick) HD Stereo 2011
Cheap Trick -01-29-10 Sick Man of Europe
Cheap Trick -01-29-10 Sick Man of Europe
Cheap Trick - Sick Man of Europe - Enoch, AB 03/26/10
Cheap Trick - Sick Man of Europe - Enoch, AB 03/26/10
Cheap Trick - Sick Man of Europe
Cheap Trick - Sick Man of Europe
Cheap Trick - Sick Man of Europe
Cheap Trick - Sick Man of Europe
Cheap Trick - Sick Man of Europe- New York City
Cheap Trick - Sick Man of Europe- New York City
Sick Man Of Europe - Cheap Trick, Shepherds Bush Empire, London, nov. 2010
Sick Man Of Europe - Cheap Trick, Shepherds Bush Empire, London, nov. 2010
Cheap Trick- Sick Man Of Europe- Nassau Coliseum
Cheap Trick- Sick Man Of Europe- Nassau Coliseum
Cheap Trick   Sick Man of Europe
Cheap Trick Sick Man of Europe
HD: The House Is Rockin' & Sick Man Of Europe - Cheap Trick, Uden, Netherlands, 17th june, 2011
HD: The House Is Rockin' & Sick Man Of Europe - Cheap Trick, Uden, Netherlands, 17th june, 2011
Sick man of europe - Cheap trick - Uden, The Netherlands
Sick man of europe - Cheap trick - Uden, The Netherlands
Cheap Trick Sick Man Of Europe Tom Petersson bass focus live at San Diego Comic Con 2010
Cheap Trick Sick Man Of Europe Tom Petersson bass focus live at San Diego Comic Con 2010