LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sick Man of Europe

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

This ain't the new, the old generation
It's all real, not a cheap

Everything is for me now
I don't to work it all out
All I wanna do is get myself

I'm a man of Europe
I'm a sick man, man of Europe

We ain't Haight or the British
This the Nazz, it's self-preservation

I want to work it all out
is good for me now
All I to do is get myself home

I'm a man of Europe
I'm a sick man, man of Europe
I'm a man of Europe
I'm a sick man, man of Europe

Videos

Sick Man Of Europe - from "The Latest" - Cheap Trick
Sick Man Of Europe - from "The Latest" - Cheap Trick
Sick Man Of Europe - Cheap Trick
Sick Man Of Europe - Cheap Trick
Cheap Trick - Sick Man Of Europe - 09/01/09 Live TV
Cheap Trick - Sick Man Of Europe - 09/01/09 Live TV
Cheap Trick - Sick Man of Europe - Live TV 07/15/09
Cheap Trick - Sick Man of Europe - Live TV 07/15/09
Cheap Trick - (7/11) sickman of europe. Live 2010
Cheap Trick - (7/11) sickman of europe. Live 2010
Sick Man Of Europe (HD) - Cheap Trick
Sick Man Of Europe (HD) - Cheap Trick
Cheap Trick - Sick Man of Europe - Live - 15-06-11 - HD
Cheap Trick - Sick Man of Europe - Live - 15-06-11 - HD
Cheap Trick - Sick Man of Europe - Austin, TX - SXSW 2010
Cheap Trick - Sick Man of Europe - Austin, TX - SXSW 2010
Cheap Trick "Sick Man Of Europe"
Cheap Trick "Sick Man Of Europe"
Cheap Trick Sick Man Of Europe Tom Petersson bass focus live at San Diego Comic Con 2010
Cheap Trick Sick Man Of Europe Tom Petersson bass focus live at San Diego Comic Con 2010
Cheap Trick - Sick Man Of Europe, Coldstream, Australia
Cheap Trick - Sick Man Of Europe, Coldstream, Australia
"Sick Man of Europe" Cheap Trick@Susquehanna Bank Center Camden, NJ 5/18/13 WMMR BBQ
"Sick Man of Europe" Cheap Trick@Susquehanna Bank Center Camden, NJ 5/18/13 WMMR BBQ
Sick Man of Europe Cheap Trick Phoenix AZ
Sick Man of Europe Cheap Trick Phoenix AZ
SICK MAN OF EUROPE, CHEAP TRICK @ARTPARK, LEWISTON 2011
SICK MAN OF EUROPE, CHEAP TRICK @ARTPARK, LEWISTON 2011
Cheap Trick - Sick Man of Europe
Cheap Trick - Sick Man of Europe
Cheap Trick  Live in JAPAN 「Blood Red Lips 」「Sick Man Of Europe」(at SHINKIBA STUDIO COAST)
Cheap Trick Live in JAPAN 「Blood Red Lips 」「Sick Man Of Europe」(at SHINKIBA STUDIO COAST)
sick man of europe (Ckeap Trick) HD Stereo 2011
sick man of europe (Ckeap Trick) HD Stereo 2011
Cheap Trick - Sick Man of Europe - Enoch, AB 03/26/10
Cheap Trick - Sick Man of Europe - Enoch, AB 03/26/10
Cheap Trick - Sick Man of Europe (Houston 12.17.14) HD
Cheap Trick - Sick Man of Europe (Houston 12.17.14) HD
Cheap Trick - Sick Man Of Europe - Tacoma 03/28/10
Cheap Trick - Sick Man Of Europe - Tacoma 03/28/10