LOADING ...

Luyện nghe bài hát Shotgun

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

"All aboard" purrs..
Among pens and swords, the mightier
A mane of gold a flame from a skull
Upon the wings of an
leave this hellhole

Little boy lost down devil's
The mad alsatian can almost me
Merrily merrily in I flee
the glow of traffic like a lava flow you'll see me

Every I dance
Every I dance with you
I out the nightclub
Black and blue, and bruised
I not
But I not


"All aboard" purrs..
Among pens and swords, the mightier
A mane of gold a flame from a skull
Upon the wings of an
We'll this hellhole

Mack the knife strolling down the
The in the slaughterhouse
Spice the meat..
merrily in terror I flee
Merrily merrily in terror I

time I dance
Every time I dance you
I stagger out the
Black and blue, battered and
I not
But I not


Shine gun
you gun
Shine gun rude boy
Shine gun
Shine gun
time for the showdown.

Videos

Eugene McGuinness - Shotgun
Eugene McGuinness - Shotgun
Eugene McGuinness - Shotgun (Live at The Lexington)
Eugene McGuinness - Shotgun (Live at The Lexington)
Eugene McGuinness -  Shotgun (HQ Audio)
Eugene McGuinness - Shotgun (HQ Audio)
Backstage Eugene McGuinness (Live TV Rehearsal "Shotgun" 2012) [HD 1080p]
Backstage Eugene McGuinness (Live TV Rehearsal "Shotgun" 2012) [HD 1080p]
Eugene McGuinness - Lion
Eugene McGuinness - Lion
Eugene McGuinness - Wendy Wonders (2009)
Eugene McGuinness - Wendy Wonders (2009)
Eugene McGuinness - Shotgun (2012)
Eugene McGuinness - Shotgun (2012)
Shotgun - Eugene McGuinness (live for Xfm Xposure)
Shotgun - Eugene McGuinness (live for Xfm Xposure)
Eugene McGuinness - Fairlight (Lyric Video)
Eugene McGuinness - Fairlight (Lyric Video)
Eugene McGuinness - Shotgun (New song)
Eugene McGuinness - Shotgun (New song)
Eugene McGuinness- Shotgun
Eugene McGuinness- Shotgun
Shotgun (Live - London HMV Forum) - Eugene McGuinness
Shotgun (Live - London HMV Forum) - Eugene McGuinness
Eugene McGuinness - Shotgun (live for Xfm X-posure)
Eugene McGuinness - Shotgun (live for Xfm X-posure)
Eugene McGuinness - Shotgun - Live @ Le Point FMR - 25-09-2012
Eugene McGuinness - Shotgun - Live @ Le Point FMR - 25-09-2012
Trigger The Alarms - Eugene McGuinness (Shotgun B-Side)
Trigger The Alarms - Eugene McGuinness (Shotgun B-Side)
Eugene McGuinness - shotgun (live) London, 14Nov 2012
Eugene McGuinness - shotgun (live) London, 14Nov 2012
Eugene McGuinness - Shotgun - Camden Crawl 2012 - Dingwalls
Eugene McGuinness - Shotgun - Camden Crawl 2012 - Dingwalls
Top Tracks - Eugene McGuinness
Top Tracks - Eugene McGuinness
Eugene McGuiness "Shotgun" (Live On TV Taratata Oct. 2012)
Eugene McGuiness "Shotgun" (Live On TV Taratata Oct. 2012)
"Shotgun" Eugene McGuinness @ 100 Club
"Shotgun" Eugene McGuinness @ 100 Club