LOADING ...

Luyện nghe bài hát Shotgun

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

"All aboard" purrs..
pens and swords, the gun's mightier
A mane of like a flame from a skull
Upon the of an angel
We'll leave this

boy lost down devil's alley
The mad alsatian can almost me
Merrily merrily in terror I
Into the glow of traffic like a lava flow see me

Every I dance
Every time I dance you
I stagger out the
Black and blue, and bruised
I not
But I not


"All aboard" purrs..
pens and swords, the gun's mightier
A mane of gold like a from a skull
Upon the of an angel
leave this hellhole

Mack the strolling down the street
The surgeons in the
the diced meat..
Merrily merrily in I flee
Merrily merrily in I flee

time I dance
Every I dance with you
I stagger out the
Black and blue, and bruised
I not
But I not


Shine gun
you gun
Shine your gun boy
Shine gun
your gun
It's for the showdown.

Videos

Eugene McGuinness - Shotgun
Eugene McGuinness - Shotgun
Eugene McGuinness - Shotgun (Live at The Lexington)
Eugene McGuinness - Shotgun (Live at The Lexington)
Eugene McGuinness -  Shotgun (HQ Audio)
Eugene McGuinness - Shotgun (HQ Audio)
Eugene McGuinness - Fonz (2009)
Eugene McGuinness - Fonz (2009)
Eugene McGuinness - Lion
Eugene McGuinness - Lion
Eugene McGuinness - 'Fonz' Acoustic Version
Eugene McGuinness - 'Fonz' Acoustic Version
Eugene McGuinness- Shotgun
Eugene McGuinness- Shotgun
Eugene McGuinness - Shotgun (This Feeling)
Eugene McGuinness - Shotgun (This Feeling)
Eugene McGuinness - Shotgun (New song)
Eugene McGuinness - Shotgun (New song)
Shotgun - Eugene McGuinness (live for Xfm Xposure)
Shotgun - Eugene McGuinness (live for Xfm Xposure)
"Shotgun" Eugene McGuinness @ 100 Club
"Shotgun" Eugene McGuinness @ 100 Club
Eugene McGuinness - Shotgun / Lion
Eugene McGuinness - Shotgun / Lion
Backstage Eugene McGuinness (Live TV Rehearsal "Shotgun" 2012) [HD 1080p]
Backstage Eugene McGuinness (Live TV Rehearsal "Shotgun" 2012) [HD 1080p]
Eugene McGuiness "Shotgun" (Live On TV Taratata Oct. 2012)
Eugene McGuiness "Shotgun" (Live On TV Taratata Oct. 2012)
Trigger The Alarms - Eugene McGuinness (Shotgun B-Side)
Trigger The Alarms - Eugene McGuinness (Shotgun B-Side)
Eugene McGuinness - Shotgun - Live @ Le Point FMR - 25-09-2012
Eugene McGuinness - Shotgun - Live @ Le Point FMR - 25-09-2012
Eugene McGuinness - Shotgun (live for Xfm X-posure)
Eugene McGuinness - Shotgun (live for Xfm X-posure)
Eugene McGuinness - 'Moscow State Circus' (2008)
Eugene McGuinness - 'Moscow State Circus' (2008)
Eugene McGuinness - Shotgun (Live at Leeds o2)
Eugene McGuinness - Shotgun (Live at Leeds o2)
Eugene McGuinness - Shotgun (Live @ Soirs d'Eté 2014)
Eugene McGuinness - Shotgun (Live @ Soirs d'Eté 2014)