LOADING ...

Luyện nghe bài hát Shotgun

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

"All aboard" purrs..
pens and swords, the gun's mightier
A mane of like a flame from a skull
Upon the of an angel
We'll this hellhole

Little boy down devil's alley
The mad alsatian can taste me
Merrily merrily in terror I
Into the glow of traffic like a flow you'll see me

Every I dance
Every I dance with you
I stagger out the
and blue, battered and bruised
I not
But I not


"All aboard" purrs..
Among and swords, the gun's mightier
A mane of gold like a from a skull
Upon the of an angel
We'll leave hellhole

Mack the knife strolling down the
The surgeons in the
the diced meat..
Merrily merrily in terror I
Merrily merrily in terror I

Every time I
Every time I with you
I out the nightclub
Black and blue, and bruised
I not
But I not


Shine gun
you gun
Shine your gun boy
Shine gun
Shine gun
time for the showdown.

Videos

Eugene McGuinness - Shotgun
Eugene McGuinness - Shotgun
Eugene McGuinness - Shotgun (Live at The Lexington)
Eugene McGuinness - Shotgun (Live at The Lexington)
Eugene McGuinness -  Shotgun (HQ Audio)
Eugene McGuinness - Shotgun (HQ Audio)
Eugene McGuinness - Fonz (2009)
Eugene McGuinness - Fonz (2009)
Backstage Eugene McGuinness (Live TV Rehearsal "Shotgun" 2012) [HD 1080p]
Backstage Eugene McGuinness (Live TV Rehearsal "Shotgun" 2012) [HD 1080p]
Eugene McGuinness - Lion
Eugene McGuinness - Lion
Eugene McGuinness - Wendy Wonders (2009)
Eugene McGuinness - Wendy Wonders (2009)
Eugene McGuinness - Shotgun (live for Xfm X-posure)
Eugene McGuinness - Shotgun (live for Xfm X-posure)
Eugene McGuinness- Shotgun
Eugene McGuinness- Shotgun
Eugene McGuinness - Shotgun / Lion
Eugene McGuinness - Shotgun / Lion
Eugene McGuinness - Shotgun - Live @ Le Point FMR - 25-09-2012
Eugene McGuinness - Shotgun - Live @ Le Point FMR - 25-09-2012
Eugene McGuinness - Lion
Eugene McGuinness - Lion
"Shotgun" Eugene McGuinness @ 100 Club
"Shotgun" Eugene McGuinness @ 100 Club
Eugene McGuinness - Sugarplum (Official Video)
Eugene McGuinness - Sugarplum (Official Video)
Eugene McGuinness - Shotgun - Camden Crawl 2012 - Dingwalls
Eugene McGuinness - Shotgun - Camden Crawl 2012 - Dingwalls
eugene mcguinness | shotgun | live @ place de la république
eugene mcguinness | shotgun | live @ place de la république
Eugene McGuinness - Harlequinade
Eugene McGuinness - Harlequinade
Eugene McGuinness - Dolphins Were Monkeys (Official Video)
Eugene McGuinness - Dolphins Were Monkeys (Official Video)
Eugene McGuinness - The Crueler Kind (Official Video)
Eugene McGuinness - The Crueler Kind (Official Video)
Eugene McGuinness - Monsters Under The Bed (2007)
Eugene McGuinness - Monsters Under The Bed (2007)