LOADING ...

Luyện nghe bài hát Shadowlord

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Running but an end is not in sight Trying to the claws of god
Lights are hunting me to take my life Inquisition to make me
burn Flames burnt I have seen my brothers die
Revenge guides my way All their churches burn one day But I
I'll sin again And no fire makes me turning white I give my
life for you the only one of Shadows, this is for you
The circles shined bright in these lost days We naked under
the And become one with the demon of war We drank blood and
cried in Shadowlord... The forest offered grimly shelter Noctus
! ! Boreas ! Zephyrus ! Hectate offered us deep ecstasy

Videos

Abigor - Shadowlord (Re-Recorded version) [HQ]
Abigor - Shadowlord (Re-Recorded version) [HQ]
Abigor - Shadowlord
Abigor - Shadowlord
Abigor - Shadowland
Abigor - Shadowland
Shadowlord
Shadowlord
Abigor - Quintessence - 2012 - full album
Abigor - Quintessence - 2012 - full album
Cryptopsy - Abigor
Cryptopsy - Abigor
ABIGOR - In Memory - Full EP
ABIGOR - In Memory - Full EP
Abigor - Midwintertears/Obliteration (Outro)
Abigor - Midwintertears/Obliteration (Outro)
Abigor - The Spirit of Venus
Abigor - The Spirit of Venus
Abigor - Battlestar Abigor
Abigor - Battlestar Abigor
Abigor - Lux Devicta Est (Full Demo)
Abigor - Lux Devicta Est (Full Demo)
Abigor - Weeping Midwintertears
Abigor - Weeping Midwintertears
Abigor - Utopia Consumed
Abigor - Utopia Consumed
ABIGOR-SCARS IN THE LANDSCAPE OF GOD (W/LYRICS)
ABIGOR-SCARS IN THE LANDSCAPE OF GOD (W/LYRICS)
LOS PEORES FAIL DE ABIGOR
LOS PEORES FAIL DE ABIGOR
Abigor - Apokalypse (Full Album)
Abigor - Apokalypse (Full Album)
Abigor "Battlestar Abigor"
Abigor "Battlestar Abigor"
Top Tracks - Abigor
Top Tracks - Abigor
Abigor - Kingdom Of Darkness
Abigor - Kingdom Of Darkness
Abigor - Liberty Rises A Diagonal Flame
Abigor - Liberty Rises A Diagonal Flame