LOADING ...

Luyện nghe bài hát Shadowlord

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Running but an end is not in sight Trying to the claws of god
Lights are hunting me to take my life tries to make me
burn Flames burnt high I have seen my die
Revenge guides my way All churches burn one day But I promise
that I'll sin again And no fire makes me white I give my
life for you the only one of Shadows, this is for you
The circles shined bright in these lost days We danced under
the fullmoon And become one with the of war We drank blood and
cried in lust Shadowlord... The forest offered grimly shelter
! Esus ! Boreas ! Zephyrus ! Hectate offered us ecstasy

Videos

Abigor - Shadowlord (Re-Recorded version) [HQ]
Abigor - Shadowlord (Re-Recorded version) [HQ]
Shadowlord
Shadowlord
Abigor - Shadowlord
Abigor - Shadowlord
Abigor - Quintessence - 2012 - full album
Abigor - Quintessence - 2012 - full album
ABIGOR - In Memory - Full EP
ABIGOR - In Memory - Full EP
ABIGOR-SCARS IN THE LANDSCAPE OF GOD (W/LYRICS)
ABIGOR-SCARS IN THE LANDSCAPE OF GOD (W/LYRICS)
Top Tracks - Abigor
Top Tracks - Abigor
Abigor - Universe Of Black Divine
Abigor - Universe Of Black Divine
Abigor - Heaven Unveiled
Abigor - Heaven Unveiled
Abigor - Utopia Consumed
Abigor - Utopia Consumed
ABIGOR   SIERVOS DE DIOS
ABIGOR SIERVOS DE DIOS
Abigor - Project: Shadow
Abigor - Project: Shadow
The Cold Breath of Satan
The Cold Breath of Satan
Abigor - Scars in the Landscape of God
Abigor - Scars in the Landscape of God
Abigor - Supreme Immortal Art - 1998 - full album
Abigor - Supreme Immortal Art - 1998 - full album
Abigor - Satan's Galaxy
Abigor - Satan's Galaxy
With Us Or Against Us (1995, Napalm Records Compilation)
With Us Or Against Us (1995, Napalm Records Compilation)
Abigor - Kingdom Of Darkness (2016)
Abigor - Kingdom Of Darkness (2016)
Abigor - Lair of Infinite Desperation
Abigor - Lair of Infinite Desperation
Abigor - Liberty Rises A Diagonal Flame
Abigor - Liberty Rises A Diagonal Flame