LOADING ...

Luyện nghe bài hát Shadowlord

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Running but an end is not in sight to escape the claws of god
Lights are hunting me to take my life tries to make me
burn Flames burnt high I seen my brothers die
Revenge guides my way All their burn one day But I promise
that I'll sin again And no fire makes me white I give my
for you the only one Lord of Shadows, this is for you
The shined bright in these lost days We danced naked under
the And become one with the demon of war We drank blood and
cried in lust Shadowlord... The forest offered shelter Noctus
! Esus ! Boreas ! Zephyrus ! Hectate us deep ecstasy

Videos

Abigor - Shadowlord (Re-Recorded version) [HQ]
Abigor - Shadowlord (Re-Recorded version) [HQ]
Abigor - Shadowlord
Abigor - Shadowlord
Abigor - Quintessence - 2012 - full album
Abigor - Quintessence - 2012 - full album
Abigor: 1994-1998 The Complete Hörnix Recordings.
Abigor: 1994-1998 The Complete Hörnix Recordings.
Abigor - Shadowland
Abigor - Shadowland
ABIGOR - In Memory - Full EP
ABIGOR - In Memory - Full EP
Abigor - Unleashed Axe-Age
Abigor - Unleashed Axe-Age
Abigor - Moonrise (demo)
Abigor - Moonrise (demo)
Abigor - Kingdom Of Darkness
Abigor - Kingdom Of Darkness
Abigor - Battlestar Abigor
Abigor - Battlestar Abigor
Abigor - Lair of Infinite Desperation
Abigor - Lair of Infinite Desperation
Abigor "Stasis"
Abigor "Stasis"
Cryptopsy - Abigor
Cryptopsy - Abigor
Abigor - Soil Of Souls [2013]
Abigor - Soil Of Souls [2013]
Abigor - Emptiness-Menschenfeind-Untamed Debastation
Abigor - Emptiness-Menschenfeind-Untamed Debastation
Abigor - Weeping Midwintertears
Abigor - Weeping Midwintertears
Abigor   Injection Satan
Abigor Injection Satan
Abigor - Dornen (Subtitulos en Español) Lyrics
Abigor - Dornen (Subtitulos en Español) Lyrics
Abigor - Eerie Constellation
Abigor - Eerie Constellation
Abigor - Finis Redemptionis...Crawl Back to Your Cross
Abigor - Finis Redemptionis...Crawl Back to Your Cross