LOADING ...

Luyện nghe bài hát Shaddap You Face

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

When I was a boy, just about-a grade
Mama to say, don't-a stay out late
With the bad-a boys shoot-a pool
flunk-a school

Boy, it make-a me all the things I gotta do
Can't-a getta no kicks, always gotta rules
Boy, it make-a me sick, just-a make a lousy
I gotta feel like a
(And used to say)

matta you, hey
Gotta no respect, you think you do
Why you looka so
It's-a not so bad, nice-a place
Ah, you face

Soon-a come-a day, gonna big-a star
Gonna a movies, buy a nice-a car
But be myself, I'm-a never change a thing
dance and sing
('Cause I remember used to say)

What'sa you, hey
Gotta no respect, you think you do
Why you so sad?
It's-a not so bad, it's-a nice-a
Ah, you face

Hello everybody, that's out in radio and television land
Did you know I had a bit hit song in Italy this 'Shaddap You Face'
I sing this song and all my fans
They clap hands that make me feel so good
You to learn this song, it's really simple

I sing Matta You', you sing 'Hey'
You sing the and at the end
We can all sing 'Ah, Shaddap You
Okay, let's try it, really big Uno, Duo, Tre,

matta you, hey
Gotta no respect, you think you do
Why you so sad?
It's-a not so bad, it's-a place
Ah, shaddap you

Videos

Shaddap You Face - Joe Dolce
Shaddap You Face - Joe Dolce
Shaddap you face - Joe Dolce Lyrics
Shaddap you face - Joe Dolce Lyrics
Shaddap You Face
Shaddap You Face
Joe Dolce - Shaddap You Face (Top Of The Pops 1981)
Joe Dolce - Shaddap You Face (Top Of The Pops 1981)
Joe Dolce - Shaddap you face 1981
Joe Dolce - Shaddap you face 1981
Official Video SHADDAP YOU FACE 2017
Official Video SHADDAP YOU FACE 2017
LOU MONTE SHADDAP YOU FACE
LOU MONTE SHADDAP YOU FACE
Joe Dolce - Shaddup You Face (1980)
Joe Dolce - Shaddup You Face (1980)
Joe Dolce - Shaddap You Face (1981)
Joe Dolce - Shaddap You Face (1981)
Joe Dolce - Shaddup You Face
Joe Dolce - Shaddup You Face
Samuel L Jackson does Joe Dolce
Samuel L Jackson does Joe Dolce
Shaddup You Face , Joe Dolce , 1981 Vinyl 45RPM
Shaddup You Face , Joe Dolce , 1981 Vinyl 45RPM
Joe Dolce - Shaddap You Face 1980
Joe Dolce - Shaddap You Face 1980
Joe Dolce ~ Shaddap You Face  (HQ)
Joe Dolce ~ Shaddap You Face (HQ)
Joe Dolce - 1980 - Shaddap You Face
Joe Dolce - 1980 - Shaddap You Face
Shaddap You Face (In the Style of Joe Dolce) (Karaoke Version)
Shaddap You Face (In the Style of Joe Dolce) (Karaoke Version)
Joe Dolce - Shaddap you face - HD
Joe Dolce - Shaddap you face - HD
Joe Dolce - Shaddap You Face 'The Beginning'
Joe Dolce - Shaddap You Face 'The Beginning'
Joe Dolce Music Theatre - If You Want To Be Happy (1981)
Joe Dolce Music Theatre - If You Want To Be Happy (1981)
JOE DOLCE MUSIC THEATRE Shaddap You Face
JOE DOLCE MUSIC THEATRE Shaddap You Face