LOADING ...

Luyện nghe bài hát Shaddap You Face

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

When I was a boy, just about-a grade
Mama to say, don't-a stay out late
With the bad-a always shoot-a pool
Gonna flunk-a

Boy, it make-a me all the things I gotta do
Can't-a no kicks, always gotta follow rules
Boy, it make-a me sick, make a lousy bucks
I gotta feel a fool
(And used to say)

What'sa you, hey
Gotta no respect, you think you do
Why you so sad?
It's-a not so bad, it's-a place
Ah, you face

come-a day, gonna be-a big-a star
Gonna make a movies, buy a car
But still-a be myself, I'm-a change a thing
dance and sing
('Cause I remember mama to say)

matta you, hey
Gotta no respect, you think you do
Why you looka so
It's-a not so bad, nice-a place
Ah, you face

everybody, that's out there in radio and television land
Did you know I had a bit hit song in Italy this 'Shaddap You Face'
I sing this and all my fans applaud
They their hands that make me feel so good
You ought to learn song, it's really simple

I sing 'Whatsa Matta You', you 'Hey'
You sing the and at the end
We can all sing 'Ah, You Face'
Okay, try it, really big Uno, Duo, Tre, Quatro

matta you, hey
Gotta no respect, you think you do
Why you so sad?
It's-a not so bad, it's-a place
Ah, you face

Videos

Shaddap You Face - Joe Dolce
Shaddap You Face - Joe Dolce
Shaddap you face - Joe Dolce Lyrics
Shaddap you face - Joe Dolce Lyrics
Shaddap You Face
Shaddap You Face
Joe Dolce - Shaddap You Face (Top Of The Pops 1981)
Joe Dolce - Shaddap You Face (Top Of The Pops 1981)
Joe Dolce - Shaddap you face 1981
Joe Dolce - Shaddap you face 1981
Official Video SHADDAP YOU FACE 2017
Official Video SHADDAP YOU FACE 2017
Joe Dolce - Shaddap You Face (1981)
Joe Dolce - Shaddap You Face (1981)
Samuel L Jackson does Joe Dolce
Samuel L Jackson does Joe Dolce
Shaddup You Face , Joe Dolce , 1981 Vinyl 45RPM
Shaddup You Face , Joe Dolce , 1981 Vinyl 45RPM
Joe Dolce - Shaddup You Face (1980)
Joe Dolce - Shaddup You Face (1980)
Shaddap You Face - Joe Dolce vs Midge Ure
Shaddap You Face - Joe Dolce vs Midge Ure
Joe Dolce ~ Shaddap You Face  (HQ)
Joe Dolce ~ Shaddap You Face (HQ)
LOU MONTE SHADDAP YOU FACE
LOU MONTE SHADDAP YOU FACE
Joe Dolce - Shaddap You Face 1980
Joe Dolce - Shaddap You Face 1980
"Shaddap You Face" by Joe Dolce
"Shaddap You Face" by Joe Dolce
Popular Videos - Joe Dolce
Popular Videos - Joe Dolce
"Shaddap You Face" (Snowstorm version) || Stuart Fuchs
"Shaddap You Face" (Snowstorm version) || Stuart Fuchs
Joe Dolce - Shaddap You Face
Joe Dolce - Shaddap You Face
Joe Dolce - "Shaddap You Face"
Joe Dolce - "Shaddap You Face"
NTPPS02 0425   Dolce, Joe   Shaddap A You Face [KARAOKE]
NTPPS02 0425 Dolce, Joe Shaddap A You Face [KARAOKE]