LOADING ...

Luyện nghe bài hát Shaddap You Face

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

When I was a boy, just about-a grade
Mama used to say, don't-a stay out
the bad-a boys always shoot-a pool
Gonna flunk-a

Boy, it make-a me all the things I gotta do
Can't-a getta no kicks, always gotta follow
Boy, it me sick, just-a make a lousy bucks
I gotta feel a fool
(And mama to say)

matta you, hey
Gotta no respect, whatta you you do
Why you so sad?
It's-a not so bad, it's-a nice-a
Ah, you face

Soon-a come-a day, gonna be-a big-a
Gonna a movies, buy a nice-a car
But still-a be myself, I'm-a never change a
Always dance and
('Cause I remember mama to say)

What'sa you, hey
no respect, whatta you think you do
Why you so sad?
It's-a not so bad, it's-a nice-a
Ah, shaddap you

Hello everybody, that's out there in radio and land
Did you know I had a bit hit song in Italy this 'Shaddap You Face'
I sing song and all my fans applaud
They clap hands that make me feel so good
You ought to this song, it's really simple

I 'Whatsa Matta You', you sing 'Hey'
You sing the and at the end
We can all 'Ah, Shaddap You Face'
Okay, try it, really big Uno, Duo, Tre, Quatro

matta you, hey
Gotta no respect, you think you do
Why you so sad?
It's-a not so bad, nice-a place
Ah, shaddap you

Videos

Shaddap You Face - Joe Dolce
Shaddap You Face - Joe Dolce
Shaddap you face - Joe Dolce Lyrics
Shaddap you face - Joe Dolce Lyrics
Shaddap You Face
Shaddap You Face
Joe Dolce - Shaddap You Face (Top Of The Pops 1981)
Joe Dolce - Shaddap You Face (Top Of The Pops 1981)
Official Video SHADDAP YOU FACE 2017
Official Video SHADDAP YOU FACE 2017
LOU MONTE SHADDAP YOU FACE
LOU MONTE SHADDAP YOU FACE
Samuel L Jackson does Joe Dolce
Samuel L Jackson does Joe Dolce
Joe Dolce - Shaddap you face 1981
Joe Dolce - Shaddap you face 1981
Joe Dolce: "Shaddup You Face" (HD; Germany, 1981)
Joe Dolce: "Shaddup You Face" (HD; Germany, 1981)
Joe Dolce - Shaddup You Face (1980)
Joe Dolce - Shaddup You Face (1980)
Joe Dolce - Shaddap You Face (1981)
Joe Dolce - Shaddap You Face (1981)
Shaddup You Face , Joe Dolce , 1981 Vinyl 45RPM
Shaddup You Face , Joe Dolce , 1981 Vinyl 45RPM
Popular Videos - Joe Dolce
Popular Videos - Joe Dolce
Joe Dolce ~ Shaddap You Face  (HQ)
Joe Dolce ~ Shaddap You Face (HQ)
MADONNA "F*** YOU" vs. JOE DOLCE "SHADDAP YOU FACE"
MADONNA "F*** YOU" vs. JOE DOLCE "SHADDAP YOU FACE"
Joe Dolce - shaddap your face. 1981
Joe Dolce - shaddap your face. 1981
"Shaddap You Face" (Snowstorm version) || Stuart Fuchs
"Shaddap You Face" (Snowstorm version) || Stuart Fuchs
Shaddap You Face
Shaddap You Face
joe dolce   shut up your face
joe dolce shut up your face
Joe Dolce - Shaddap You Face
Joe Dolce - Shaddap You Face