LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sexy Love

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I know your kind, I know your
One in sea and one on shore
I see you now, I you now
And I want you more and more
be love
Sexy
Oh, plastic shine
Oh, you kiss these lips of mine?
I see you now, I you now
Oh, honey, you be so kind
Must be
love
All lifetime
it for
If not for us to anymore?

Videos

Anneli Drecker - Sexy Love
Anneli Drecker - Sexy Love
Anneli Drecker - Sexy Love (Röyksopp Romantiske Sløyd)
Anneli Drecker - Sexy Love (Röyksopp Romantiske Sløyd)
Anneli Drecker - Sexy Love - at Valhall
Anneli Drecker - Sexy Love - at Valhall
Anneli Drecker and The Frolics - Sexy Love 46664 Arctic 2005
Anneli Drecker and The Frolics - Sexy Love 46664 Arctic 2005
Anneli Drecker - Sexy Love (Bluefish Haifilm Remix
Anneli Drecker - Sexy Love (Bluefish Haifilm Remix
Anneli Drecker - Sexy Love - at the "46664", 2005
Anneli Drecker - Sexy Love - at the "46664", 2005
Anneli Drecker - Sexy Love (Röyksopp Romantiske Sløyd)
Anneli Drecker - Sexy Love (Röyksopp Romantiske Sløyd)
Popular Videos - Anneli Drecker
Popular Videos - Anneli Drecker
Sexy Love
Sexy Love
Sexy Love
Sexy Love
Top Tracks - Anneli Drecker
Top Tracks - Anneli Drecker
Sexy Love (Røyksopps Romantiske Sløyd)
Sexy Love (Røyksopps Romantiske Sløyd)
Sexy Love (Bluefish Haifilm Remix)
Sexy Love (Bluefish Haifilm Remix)
Ocean's Organ - Anneli Drecker
Ocean's Organ - Anneli Drecker
You Don't Have a Clue - Röyksopp (vocals - Anneli Drecker)
You Don't Have a Clue - Röyksopp (vocals - Anneli Drecker)
Anneli Drecker - You Don't Have To Change
Anneli Drecker - You Don't Have To Change
Anneli Drecker - «Raindrops»
Anneli Drecker - «Raindrops»
Anneli Drecker Bel Canto
Anneli Drecker Bel Canto
Simon Raymonde & Anneli Drecker - Morning Glory.wmv
Simon Raymonde & Anneli Drecker - Morning Glory.wmv
Ocean's Organ- Anneli Drecker
Ocean's Organ- Anneli Drecker