LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sexy Love

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I know kind, I know your score
One in sea and one on shore
I see you now, I you now
And I just want you more and
be love
Sexy
Oh, plastic shine
Oh, won't you kiss these of mine?
I see you now, I you now
Oh, honey, you be so kind
be love
Sexy
All lifetime
it for
If not for us to share

Videos

Anneli Drecker - Sexy Love
Anneli Drecker - Sexy Love
Anneli Drecker - Sexy Love - at Valhall
Anneli Drecker - Sexy Love - at Valhall
Anneli Drecker - Sexy Love (Röyksopp Romantiske Sløyd)
Anneli Drecker - Sexy Love (Röyksopp Romantiske Sløyd)
Anneli Drecker and The Frolics - Sexy Love 46664 Arctic 2005
Anneli Drecker and The Frolics - Sexy Love 46664 Arctic 2005
Anneli Drecker - Sexy Love (Röyksopp Romantiske Sløyd)
Anneli Drecker - Sexy Love (Röyksopp Romantiske Sløyd)
Sexy Love
Sexy Love
Anneli Drecker - Sexy Love - at the "46664", 2005
Anneli Drecker - Sexy Love - at the "46664", 2005
Anneli Drecker - Sexy Love (Bluefish Haifilm Remix
Anneli Drecker - Sexy Love (Bluefish Haifilm Remix
Anneli Drecker - You Don't Have To Change
Anneli Drecker - You Don't Have To Change
Raven: "Sexy Love" @ Showgirls!
Raven: "Sexy Love" @ Showgirls!
Anneli Drecker (of Bel Canto) - Shimmering, Warm & Bright (live)
Anneli Drecker (of Bel Canto) - Shimmering, Warm & Bright (live)
Sexy Love (Bluefish Haifilm Remix)
Sexy Love (Bluefish Haifilm Remix)
Sexy Love (Røyksopps Romantiske Sløyd)
Sexy Love (Røyksopps Romantiske Sløyd)
Anneli
Anneli
Simon Raymonde & Anneli Drecker - Morning Glory.wmv
Simon Raymonde & Anneli Drecker - Morning Glory.wmv
Anneli Drecker - «Raindrops»
Anneli Drecker - «Raindrops»
Raven: "Sexy Love" @ Showgirls!
Raven: "Sexy Love" @ Showgirls!
Bel Canto/Drecker mix
Bel Canto/Drecker mix
Anneli Drecker’s “Alone” by Thor Brenne
Anneli Drecker’s “Alone” by Thor Brenne
Anneli Drecker Bel Canto
Anneli Drecker Bel Canto