LOADING ...

Luyện nghe bài hát September

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

How the passed away, all the trouble that we gave
And all those days we out by the lake
Has it all gone to All the promises we made
One by one they vanish just the

Of all the I still remember
Summer's never the same
The years go by and time just to fly
But the memories

In the middle of September still play out in the rain
Nothing to lose but everything to
Reflecting now on how things been
It was it in the end

Now it all so clear, there's nothing left to fear
So we made our way by finding what was
Now the days are so long that summer's on
We reach for something already gone, yeah

Of all the things I still
Summer's never the same
The years go by and just seems to fly
But the remain

In the middle of September we'd still play out in the
Nothing to lose but to gain
Reflecting now on how could've been
It was it in the end

Yeah, we knew we had to leave town (we knew we had to leave this town)
But we never knew when and we never how (we never knew how)
We end up here the way we are
Yeah, we knew we had to leave this town (we knew we had to this town)
But we knew when and we never knew how (we never knew how)

Of all the things I remember
Summer's never looked the
The years go by and just seems to fly
But the remain

In the middle of September we'd still play out in the
to lose but everything to gain
Reflecting now on how things been
It was it in the end

Videos

Daughtry - September
Daughtry - September
September lyrics By Daughtry
September lyrics By Daughtry
September
September
Daughtry September Lyrics
Daughtry September Lyrics
Live From Daryl's House - "September"
Live From Daryl's House - "September"
Daughtry - September (Official)
Daughtry - September (Official)
Daughtry playlist
Daughtry playlist
Daughtry - September (Live) | HD (Pro-shot)
Daughtry - September (Live) | HD (Pro-shot)
September  Daughtry lyrics
September Daughtry lyrics
Daughtry - Over You
Daughtry - Over You
Daughtry "September" // SiriusXM // The Pulse
Daughtry "September" // SiriusXM // The Pulse
Daughtry - Waiting for Superman
Daughtry - Waiting for Superman
September|Acoustic|Daughtry
September|Acoustic|Daughtry
Daughtry - No Surprise
Daughtry - No Surprise
Chris Daughtry - September [ with lyrics ]
Chris Daughtry - September [ with lyrics ]
September by Daughtry performed on American Idol
September by Daughtry performed on American Idol
Daughtry - Life After You
Daughtry - Life After You
Daughtry - September (cover)
Daughtry - September (cover)
Daughtry Talk About 'September'
Daughtry Talk About 'September'
Daughtry - "September" - Live! on Lopez Tonight (9-20-10)
Daughtry - "September" - Live! on Lopez Tonight (9-20-10)