LOADING ...

Luyện nghe bài hát Senses (angel On My Shoulder)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You're my black angel
Laughing on my
Always special care of me
You with me in the night and in the day
And it's your
You and me
an angel
You see only you wish to see
Where's my sweet black
on my shoulder
Your is my savior
It's all that I for
And it's your
You with me night and day
And it's eating my whole away

at my skin shine
Look at my skin
Look at my skin
at my skin cry

I'm tired of doing things for others, who give nothing in
Take a vow my sweet angel
You're I do deserve
you smile
Just a bit
You're all I
You and my
I am a simple
I can help you if you
I you
To be
All I to be
Yes!!

Videos

THE CHARLATANS - Senses (angel on my shoulder)
THE CHARLATANS - Senses (angel on my shoulder)
The Charlatans - Senses(Angel on my Shoulder) - Brixton Academy - 9/12/17
The Charlatans - Senses(Angel on my Shoulder) - Brixton Academy - 9/12/17
The Charlatans-6-Senses (Angel On My Shoulder)
The Charlatans-6-Senses (Angel On My Shoulder)
The Charlatans-SENSES (ANGEL ON MY SHOULDER)-Live-O2 Apollo-Manchester, England, UK-December 2, 2017
The Charlatans-SENSES (ANGEL ON MY SHOULDER)-Live-O2 Apollo-Manchester, England, UK-December 2, 2017
Senses
Senses
Charlatans UK Senses
Charlatans UK Senses
Senses
Senses
Angel on my Shoulder
Angel on my Shoulder
THE CHARLATANS - Loving you is easy
THE CHARLATANS - Loving you is easy
THE CHARLATANS - Ballad of the band
THE CHARLATANS - Ballad of the band
THE CHARLATANS - Watching you
THE CHARLATANS - Watching you
THE CHARLATANS - Feel the pressure
THE CHARLATANS - Feel the pressure
THE CHARLATANS - I don´t care where you live
THE CHARLATANS - I don´t care where you live
The Charlatans - Let's go together
The Charlatans - Let's go together
THE CHARLATANS - Angel on my Shoulder
THE CHARLATANS - Angel on my Shoulder
THE CHARLATANS - And if I fall
THE CHARLATANS - And if I fall
The Charlatans - Spinning out
The Charlatans - Spinning out
The Charlatans - Forever - TFI Friday 1999
The Charlatans - Forever - TFI Friday 1999
The Charlatans "Senses" @ Shrewsbury Fields Forever, 17/09/11
The Charlatans "Senses" @ Shrewsbury Fields Forever, 17/09/11
The Charlatans - Us and us only
The Charlatans - Us and us only