LOADING ...

Luyện nghe bài hát Senses (angel On My Shoulder)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You're my sweet angel
Laughing on my
Always taking special of me
You live me in the night and in the day
And it's world
You and me
an angel
You see only what you to see
Where's my black angel
Laughing on my
Your is my savior
It's all I live for
And it's world
You live me night and day
And eating my whole heart away

Look at my skin
Look at my glow
Look at my skin
Look at my cry

I'm of doing things for others, who give nothing in return
Take a vow with my sweet
You're I do deserve
When you
Just a bit
You're all I
You and my
I am a messenger
I can you if you please
I you
To be
All I to be
Yes!!

Videos

THE CHARLATANS - Senses (angel on my shoulder)
THE CHARLATANS - Senses (angel on my shoulder)
The Charlatans - Senses(Angel on my Shoulder) - Brixton Academy - 9/12/17
The Charlatans - Senses(Angel on my Shoulder) - Brixton Academy - 9/12/17
The Charlatans-6-Senses (Angel On My Shoulder)
The Charlatans-6-Senses (Angel On My Shoulder)
The Charlatans-SENSES (ANGEL ON MY SHOULDER)-Live-O2 Apollo-Manchester, England, UK-December 2, 2017
The Charlatans-SENSES (ANGEL ON MY SHOULDER)-Live-O2 Apollo-Manchester, England, UK-December 2, 2017
Charlatans UK Senses
Charlatans UK Senses
The Charlatans UK - Senses Angel on My Shoulder Lyrics
The Charlatans UK - Senses Angel on My Shoulder Lyrics
The Charlatans "Senses" @ Shrewsbury Fields Forever, 17/09/11
The Charlatans "Senses" @ Shrewsbury Fields Forever, 17/09/11
THE CHARLATANS - Forever (full length) [from: Forever EP #2 (UK) 1999] mp3
THE CHARLATANS - Forever (full length) [from: Forever EP #2 (UK) 1999] mp3
The Charlatans - Let's go together
The Charlatans - Let's go together
Charlatans
Charlatans
The Charlatans (Playlist for Richie D)
The Charlatans (Playlist for Richie D)
THE CHARLATANS - Impossible
THE CHARLATANS - Impossible
Angel On My Shoulder
Angel On My Shoulder
THE CHARLATANS - Ballad of the band
THE CHARLATANS - Ballad of the band
Angel on my Shoulder
Angel on my Shoulder
The Charlatans - Us and Us Only (full album)
The Charlatans - Us and Us Only (full album)
The Charlatans - The Only One I Know - Glasgow O2 Academy 04.12.2017
The Charlatans - The Only One I Know - Glasgow O2 Academy 04.12.2017
THE CHARLATANS - My beautiful friend
THE CHARLATANS - My beautiful friend
Angel on my Shoulder
Angel on my Shoulder
The Charlatans - Us and us only
The Charlatans - Us and us only