LOADING ...

Luyện nghe bài hát Senses (angel On My Shoulder)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You're my black angel
Laughing on my
Always taking care of me
You live me in the night and in the day
And it's world
You and me
an angel
You see only what you to see
my sweet black angel
Laughing on my
world is my savior
It's all I live for
And it's your
You live me night and day
And eating my whole heart away

at my skin shine
Look at my skin
at my skin laugh
Look at my cry

I'm of doing things for others, who give nothing in return
Take a vow with my angel
You're I do deserve
you smile
Just a bit
all I need
You and my
I am a simple
I can help you if you
I you
To be
All I to be
Yes!!

Videos

THE CHARLATANS - Senses (angel on my shoulder)
THE CHARLATANS - Senses (angel on my shoulder)
The Charlatans - Senses(Angel on my Shoulder) - Brixton Academy - 9/12/17
The Charlatans - Senses(Angel on my Shoulder) - Brixton Academy - 9/12/17
The Charlatans-6-Senses (Angel On My Shoulder)
The Charlatans-6-Senses (Angel On My Shoulder)
The Charlatans-SENSES (ANGEL ON MY SHOULDER)-Live-O2 Apollo-Manchester, England, UK-December 2, 2017
The Charlatans-SENSES (ANGEL ON MY SHOULDER)-Live-O2 Apollo-Manchester, England, UK-December 2, 2017
Charlatans UK Senses
Charlatans UK Senses
The Charlatans UK - Senses Angel on My Shoulder Lyrics
The Charlatans UK - Senses Angel on My Shoulder Lyrics
Angel on My Shoulder
Angel on My Shoulder
Angel on my Shoulder
Angel on my Shoulder
THE CHARLATANS - Angel on my Shoulder
THE CHARLATANS - Angel on my Shoulder
THE CHARLATANS - Tremelo song
THE CHARLATANS - Tremelo song
The Charlatans "Senses" @ Shrewsbury Fields Forever, 17/09/11
The Charlatans "Senses" @ Shrewsbury Fields Forever, 17/09/11
THE CHARLATANS - And if I fall
THE CHARLATANS - And if I fall
THE CHARLATANS - Wake up
THE CHARLATANS - Wake up
THE CHARLATANS - A mand needs to be told
THE CHARLATANS - A mand needs to be told
The Charlatans (Playlist for Richie D)
The Charlatans (Playlist for Richie D)
THE CHARLATANS - I don´t care where you live
THE CHARLATANS - I don´t care where you live
The Charlatans - Us and us only
The Charlatans - Us and us only
CL - Angel On My Shoulder
CL - Angel On My Shoulder
THE CHARLATANS - My beautiful friend
THE CHARLATANS - My beautiful friend
The Charlatans - Us And Us Only. (1999)
The Charlatans - Us And Us Only. (1999)