LOADING ...

Luyện nghe bài hát Secret Of The Sea

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Calling 'cross the
all I do
One day you'll back to me
a secret of the sea
I'll love you

I see
Floating on the
Somewhere the sun
golden skin
In cypress and

I
that come rolling in
Fleetness of
A sound is
A sign you

Calling 'cross the
all I do
One day you'll back to me
a secret of the sea
I'll love you

I may know
you did go
Whatever you from here
One these that run deep
I'll always you

We
Sail that big sky
about the time
On the wind we would
Watchin' wild birds and glide

linger just a little more
Drifting on a foreign
Spend my
out the tides

Calling the blue
all I do
One day you'll back to me
a secret of the sea
I'll love you

I may never
you did go
Whatever took you here
On currents that run deep
I'll always you

Videos

Secret of the Sea by Anggun
Secret of the Sea by Anggun
Secret of The Sea (Hani Remix)
Secret of The Sea (Hani Remix)
Anggun - Secret of the Sea
Anggun - Secret of the Sea
Anggun - Always (French version Secret of the Sea)
Anggun - Always (French version Secret of the Sea)
Anggun - Deep Blue Sea
Anggun - Deep Blue Sea
Anggun   Secret Of The Sea Hani's Num Remix
Anggun Secret Of The Sea Hani's Num Remix
Secret of the Sea
Secret of the Sea
Anggun Secret of the Sea by
Anggun Secret of the Sea by
Anggun Over the hills of secrets
Anggun Over the hills of secrets
Anggun - Secret Of The Sea (Hani's House Remix)
Anggun - Secret Of The Sea (Hani's House Remix)
THE SECRET OF THE SEA - Jake Runestad
THE SECRET OF THE SEA - Jake Runestad
Anggun - Secret Of The Sea (Hani's NUM Remix)
Anggun - Secret Of The Sea (Hani's NUM Remix)
Anggun - Still Reminds Me
Anggun - Still Reminds Me
Sailor Moon - Secret of the sea
Sailor Moon - Secret of the sea
Anggun - Sang Penari
Anggun - Sang Penari
Anggun  Memory Of Your Shores(album version)
Anggun Memory Of Your Shores(album version)
Anggun
Anggun
Deep Blue Sea - Anggun
Deep Blue Sea - Anggun
Anggun
Anggun
Anggun Deep blue sea
Anggun Deep blue sea