LOADING ...

Luyện nghe bài hát Secret Of The Sea

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Calling 'cross the
all I do
One day come back to me
It's a of the sea
I'll always you

I see
Floating on the
Somewhere the sun
Your skin
In and blue

I
Waves come rolling in
of wings
A is missing
A sign you

Calling 'cross the
all I do
One day you'll back to me
It's a of the sea
I'll always you

I may know
you did go
Whatever took you from
One currents that run deep
I'll always you

We
into that big sky
Forget the time
On the we would ride
wild birds sweep and glide

I'll linger a little more
on a foreign shore
Spend my
out the tides

Calling 'cross the
all I do
One day you'll back to me
a secret of the sea
I'll love you

I may know
you did go
Whatever you from here
On currents that run deep
I'll always you

Videos

Secret of the Sea by Anggun
Secret of the Sea by Anggun
Anggun - Secret of the Sea
Anggun - Secret of the Sea
Anggun - Always (French version Secret of the Sea)
Anggun - Always (French version Secret of the Sea)
Secret of The Sea (Hani Remix)
Secret of The Sea (Hani Remix)
Secret of the Sea
Secret of the Sea
Anggun   Secret Of The Sea Hani's Num Remix
Anggun Secret Of The Sea Hani's Num Remix
Anggun - Deep Blue Sea
Anggun - Deep Blue Sea
Anggun Secret of the Sea by
Anggun Secret of the Sea by
Deep Blue Sea - Deep Forrest Ft. Anggun
Deep Blue Sea - Deep Forrest Ft. Anggun
Anggun - Secret Of The Sea (Hani's NUM Remix)
Anggun - Secret Of The Sea (Hani's NUM Remix)
Anggun Over the hills of secrets
Anggun Over the hills of secrets
Anggun - Still Reminds Me
Anggun - Still Reminds Me
Anggun - Secret Of The Sea (Hani's House Remix)
Anggun - Secret Of The Sea (Hani's House Remix)
THE SECRET OF THE SEA - Jake Runestad
THE SECRET OF THE SEA - Jake Runestad
Sen Deni - Secret of the Sea (Full Album)
Sen Deni - Secret of the Sea (Full Album)
Sailor Moon - Secret of the sea
Sailor Moon - Secret of the sea
☯Anggun♥
☯Anggun♥
Anggun
Anggun
ANGGUN CS - DEEP BLUE SEA
ANGGUN CS - DEEP BLUE SEA
Anggun
Anggun