LOADING ...

Luyện nghe bài hát Secret Of The Sea

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Calling the blue
all I do
One day come back to me
It's a of the sea
I'll love you

I see
Floating on the
under the sun
Your skin
In and blue

I
that come rolling in
Fleetness of
A sound is
A from you

'cross the blue
all I do
One day you'll come to me
a secret of the sea
I'll always you

I may never
you did go
Whatever you from here
One these currents run deep
I'll love you

We
into that big sky
Forget about the
On the we would ride
Watchin' wild birds sweep and

I'll just a little more
Drifting on a foreign
Spend my
Waiting out the

Calling 'cross the
all I do
One day come back to me
a secret of the sea
I'll love you

I may never
you did go
Whatever took you here
On these currents run deep
I'll love you

Videos

Secret of the Sea by Anggun
Secret of the Sea by Anggun
Anggun - Secret of the Sea
Anggun - Secret of the Sea
Anggun - Always (French version Secret of the Sea)
Anggun - Always (French version Secret of the Sea)
Secret of the Sea
Secret of the Sea
Secret of The Sea (Hani Remix)
Secret of The Sea (Hani Remix)
Anggun - Deep Blue Sea
Anggun - Deep Blue Sea
Anggun   Secret Of The Sea Hani's Num Remix
Anggun Secret Of The Sea Hani's Num Remix
Anggun Secret of the Sea by
Anggun Secret of the Sea by
Anggun - Still Reminds Me
Anggun - Still Reminds Me
Secret Of The Sea
Secret Of The Sea
Anggun Over the hills of secrets
Anggun Over the hills of secrets
Secret of the Sea
Secret of the Sea
Anggun - Secret Of The Sea (Hani's NUM Remix)
Anggun - Secret Of The Sea (Hani's NUM Remix)
Sailor Moon - Secret of the sea
Sailor Moon - Secret of the sea
Anggun - Still Reminds Me
Anggun - Still Reminds Me
Anggun - Secret Of The Sea (Hani's House Remix)
Anggun - Secret Of The Sea (Hani's House Remix)
Top Tracks - Anggun
Top Tracks - Anggun
Anggun Deep blue sea
Anggun Deep blue sea
Anggun - My Man
Anggun - My Man
Anggun
Anggun