LOADING ...

Luyện nghe bài hát Scream Of Death

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Sound of

On dried
By the
of hollow sounds
All lost in skulls

And craters
remain
Unhealed by
Packs of hungry bloodthirsty
Will eat the scraps
Of human

I am
I'm


Living in

With no

Shelters of


Where to
Means to
- -
gloomy hue
Of bony
at me
At future
at your

Grave.

Videos

Scream (1996) - Death by Doggie Door Scene (7/12) | Movieclips
Scream (1996) - Death by Doggie Door Scene (7/12) | Movieclips
Dead Space - Best Scream Compilation!
Dead Space - Best Scream Compilation!
The Shower - Psycho (5/12) Movie CLIP (1960) HD
The Shower - Psycho (5/12) Movie CLIP (1960) HD
Scream Drag Parody: esCREAM - Salina EsTitties
Scream Drag Parody: esCREAM - Salina EsTitties
Scream 2 (1/12) Movie CLIP - Killer Opening (1997) HD
Scream 2 (1/12) Movie CLIP - Killer Opening (1997) HD
Death car crash: in car footage released
Death car crash: in car footage released
Scream of Death - Desgraçado (Lyric Video)
Scream of Death - Desgraçado (Lyric Video)
Death Grips - Guillotine (It goes Yah)
Death Grips - Guillotine (It goes Yah)
Scream of Death
Scream of Death
Scream (1996) - More Creative Psychos Scene (11/12) | Movieclips
Scream (1996) - More Creative Psychos Scene (11/12) | Movieclips
Scream 4 (9/9) Movie CLIP - Horror Movie Quiz (2011) HD
Scream 4 (9/9) Movie CLIP - Horror Movie Quiz (2011) HD
Scream (1996) - How to Survive a Horror Movie Scene (8/12) | Movieclips
Scream (1996) - How to Survive a Horror Movie Scene (8/12) | Movieclips
Hysteria -   Starring Fay Scream
Hysteria - Starring Fay Scream
Friday the 13th, Trent's scream and death
Friday the 13th, Trent's scream and death
Scream (1996) - Wrong Answer Scene (2/12) | Movieclips
Scream (1996) - Wrong Answer Scene (2/12) | Movieclips
Scream 3 (7/12) Movie CLIP - Set Visit (2000) HD
Scream 3 (7/12) Movie CLIP - Set Visit (2000) HD
Scream 4 (2011) Jump Scare - The Parking Garage Scene
Scream 4 (2011) Jump Scare - The Parking Garage Scene
💋👨SCREAM 2015 | First 5 Minutes (Opening Scene) Starring Emphysema M.O. (Drag Parody)
💋👨SCREAM 2015 | First 5 Minutes (Opening Scene) Starring Emphysema M.O. (Drag Parody)
The Night King kills Viserion - Game of Thrones S07E06
The Night King kills Viserion - Game of Thrones S07E06
Goku's Rage When Android 8 Dies [Dubstep Remix] (HD)
Goku's Rage When Android 8 Dies [Dubstep Remix] (HD)