LOADING ...

Luyện nghe bài hát Scream of Anger

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I live to see tomorrow
won't be another breath
None of will ever sorrow
who sentenced me to death

I've waiting here for ages
For the hangman to
Soon the priest will read pages
From the for my fear

I see a an evil place
my way
What can I do, where can I
I'm die anyway

Things are getting
This is the I have to pay
I like screaming out my anger
There is so much here to do

When it I was younger
And my was you
I see a place an place
What can I do about you?

We were only through
What can I
There was no way
wouldn't let me stay

Videos

3. Scream Of Anger (Europe cover) [CD Bonus]
3. Scream Of Anger (Europe cover) [CD Bonus]
Scream of Anger (cover Version)
Scream of Anger (cover Version)
Scream Of Anger-Arch Enemy
Scream Of Anger-Arch Enemy
Scream of Anger   Arch Enemy
Scream of Anger Arch Enemy
11. Scream Of Anger (Bonus Track)
11. Scream Of Anger (Bonus Track)
Arch Enemy - Scream of Anger [Europe cover] ~Sub Esp~
Arch Enemy - Scream of Anger [Europe cover] ~Sub Esp~
Arch Enemy Scream Of Anger Europe Cover
Arch Enemy Scream Of Anger Europe Cover
Talisman - Scream Of Anger (Europe Cover)
Talisman - Scream Of Anger (Europe Cover)
Arch Enemy - Back To Back
Arch Enemy - Back To Back
Arch Enemy - Scream Of Anger Lyrics
Arch Enemy - Scream Of Anger Lyrics
Arch Enemy - Covered In Blood - Full Album 2019
Arch Enemy - Covered In Blood - Full Album 2019
Arch Enemy - Scream Of Anger (Europe)
Arch Enemy - Scream Of Anger (Europe)
Arch Enemy - Covered In Blood (album covers compilation by Arch Enemy) 2019
Arch Enemy - Covered In Blood (album covers compilation by Arch Enemy) 2019
Shout (cover Version)
Shout (cover Version)
Breaking The Law (cover Version)
Breaking The Law (cover Version)
Back to Back (cover Version)
Back to Back (cover Version)
The Oath (cover Version)
The Oath (cover Version)
Arch Enemy - Wages Of Sin (Full Album)
Arch Enemy - Wages Of Sin (Full Album)
ARCH ENEMY - COVERED IN BLOOD 2019
ARCH ENEMY - COVERED IN BLOOD 2019
Arch Enemy - Wages Of Sin [Full Album]
Arch Enemy - Wages Of Sin [Full Album]