LOADING ...

Luyện nghe bài hát Scratching My Face

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I took my on the tightrope
I filled the to be your scapegoat
I was the sure thing, haven
I drew a line in the sand, but you had to cross it. You crossed it, you

I try reason, you go straight to scratching my face
Why do you think that I'm a human disgrace
If you crave for control, you're gonna, gonna see me go
I'm not your dog baby, I'm not the anymore

I tried to you from the quicksand
I fought demons with my bare hands
I drowned my days and my for you
But through the I changed

And now I come to you no hope
You don't another chance, I'm done
You were the thing, safe harbor
You drew a line in the and I had to cross it

When I try reason, you go to scratching my face
Why do you think that I'm a human disgrace
If you crave for control, gonna, you're gonna see me go
I'm not dog baby, I'm not the same anymore

When I try reason, you go straight to scratching my
Why do you that I'm just a human disgrace
If you for control, you're gonna, you're gonna see me go
I'm not your dog baby, I'm not the same

Videos

08 - Scratching My Face - The Doups - Smalltown Gossip
08 - Scratching My Face - The Doups - Smalltown Gossip
The Doups
The Doups
THE DOUPS (Songs + official videos)
THE DOUPS (Songs + official videos)
06 - Night Out - The Doups - Smalltown Gossip
06 - Night Out - The Doups - Smalltown Gossip
doups
doups
The Doups - Joyful (Official Video)
The Doups - Joyful (Official Video)
Now I'm Going - The Doups (Official Video)
Now I'm Going - The Doups (Official Video)
01 - Just As Predicted - The Doups - Smalltown Gossip
01 - Just As Predicted - The Doups - Smalltown Gossip
Dirty Fighters - The Doups
Dirty Fighters - The Doups
07 - You're Hot - The Doups - Smalltown Gossip
07 - You're Hot - The Doups - Smalltown Gossip
The Doups -‎ Smalltown Gossip (ALBUM STREAM)
The Doups -‎ Smalltown Gossip (ALBUM STREAM)
05 - I Said - The Doups - Smalltown Gossip
05 - I Said - The Doups - Smalltown Gossip
The Doups
The Doups
02 - Your Words - The Doups - Smalltown Gossip
02 - Your Words - The Doups - Smalltown Gossip
The Doups - Try Lie Die Whatever (Official Videoclip)
The Doups - Try Lie Die Whatever (Official Videoclip)
scratching my face my rude finger got in the way
scratching my face my rude finger got in the way
the doups
the doups
The Doups - Try, Lie, Die... Whatever @ MusicBox/Lisboa
The Doups - Try, Lie, Die... Whatever @ MusicBox/Lisboa
The Doups
The Doups
The Doups
The Doups