LOADING ...

Luyện nghe bài hát Scarborough Fair

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Quando andrai a Scarborough
salvia, menta, e timo
Tu porta il del mio rimpianto
alla donna che io amavo.

in dono una camicia di lino
salvia, menta, prezzemolo e
tu dille che non voglio
ma che sappia che io l'amo.

Per me basta un acro di
salvia, menta, e timo
Quella casa tra il e le dune
e la che allora io amavo.

Torner a coltivare i miei
salvia, menta, e timo
e di erica in fiore
perch sappia che io l'amo.

Videos

Angelo Branduardi - Scarborough Fair
Angelo Branduardi - Scarborough Fair
Scarborough fair-Angelo Branduardi
Scarborough fair-Angelo Branduardi
Angelo Branduardi - Scarborough Fair
Angelo Branduardi - Scarborough Fair
Angelo Branduardi - Scarborough Fair - 08b - IL ROVO E LA ROSA ballate d'amore e di morte (2013)
Angelo Branduardi - Scarborough Fair - 08b - IL ROVO E LA ROSA ballate d'amore e di morte (2013)
Scarborough Fair - Angelo Branduardi - Oblivion Image
Scarborough Fair - Angelo Branduardi - Oblivion Image
Angelo Branduardi: scarborough fair - Futuro Antico - 7
Angelo Branduardi: scarborough fair - Futuro Antico - 7
SCARBOROUGH FAIR - Angelo Branduardi -
SCARBOROUGH FAIR - Angelo Branduardi -
-איטלקית-Angelo Branduardi - Scarborough Fair
-איטלקית-Angelo Branduardi - Scarborough Fair
Angelo Branduardi - Highdown Fair
Angelo Branduardi - Highdown Fair
Scarborough fair - Angelo Branduardi (cover)
Scarborough fair - Angelo Branduardi (cover)
Angelo Branduardi  -  Scarborough Fair
Angelo Branduardi - Scarborough Fair
Angelo Branduardi - The Stag (1978)
Angelo Branduardi - The Stag (1978)
Scarborough Fair - Angelo Branduardi (Oblivion Image)
Scarborough Fair - Angelo Branduardi (Oblivion Image)
Simon & Garfunkel-Scarborough Fair testo e traduzione italiana
Simon & Garfunkel-Scarborough Fair testo e traduzione italiana
Angelo Branduardi__Scarborough Fair
Angelo Branduardi__Scarborough Fair
Angelo Branduardi - Highdown Fair (1978)
Angelo Branduardi - Highdown Fair (1978)
Scarborough Fair
Scarborough Fair
scarborough fair
scarborough fair
SCARBOROUGH FAIR   antonio padalino
SCARBOROUGH FAIR antonio padalino
Scarborough Fair
Scarborough Fair