LOADING ...

Luyện nghe bài hát Scar

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

How can I
How can I see it your eyes?
Now you
All promises were lies

You your eyes
You your mind
To all you
I count the
I count the
I the cost

All you are, no conscience
All you leave, no pride
All that you take, no
All you leave, no pride
All that you lose, no
All you find, no shame
Can't take away the scar you behind

How do you
When you've run right out of
You
But the pain won't

I the days
I the ways
I the cost

All you are, no conscience
All that you leave, no
All you take, no reason
All you leave, no pride
All you lose, no sorrow
All you find, no shame
Can't away the scar you left

You close eyes
You close your
To all you
I count the
I count the
I count the

All that you are, no
All you leave, no pride
All you take, no reason
All that you leave, no
All that you lose, no
All that you find, no
Can't take the scar you left behind

Videos

Def Leppard   'Scar'
Def Leppard 'Scar'
Scar
Scar
Def Leppard - Scar (FULL COVER)
Def Leppard - Scar (FULL COVER)
Def Leppard - Scar (Sub Español)
Def Leppard - Scar (Sub Español)
Def Leppard - Let's Go (And There Will Be A Next Time)
Def Leppard - Let's Go (And There Will Be A Next Time)
Def Leppard & Rick Allen Tribute - Scar
Def Leppard & Rick Allen Tribute - Scar
Guilty
Guilty
Seven Disney Sins Beauty and the Scar Def Leppard lipsync
Seven Disney Sins Beauty and the Scar Def Leppard lipsync
Def Leppard   'Torn to Shreds'
Def Leppard 'Torn to Shreds'
Def Leppard   'Love Don't Lie'
Def Leppard 'Love Don't Lie'
Def Leppard/PatTravers Band 05/21/1980
Def Leppard/PatTravers Band 05/21/1980
Def Leppard - Paper Sun
Def Leppard - Paper Sun
DEF LEPPARD - UNDEFEATED (2011) (HQ)
DEF LEPPARD - UNDEFEATED (2011) (HQ)
Def Leppard   'Unbelievable'
Def Leppard 'Unbelievable'
Def Leppard   'Four Letter Word'
Def Leppard 'Four Letter Word'
Def Leppard - Photograph (And There Will Be A Next Time)
Def Leppard - Photograph (And There Will Be A Next Time)
Day After Day
Day After Day
Def Leppard - Wasted live
Def Leppard - Wasted live
Drumming Cover Of Scar by Def Leppard
Drumming Cover Of Scar by Def Leppard
Def Leppard - Undefeated (Live) Pro-Shot with Lyrics
Def Leppard - Undefeated (Live) Pro-Shot with Lyrics