LOADING ...

Luyện nghe bài hát Saving Grace

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

One time the block
Two around the clock
Three times, don't cross the little (lady)

So pretty and, oh, so
Got a heart full of on a lonely road
She said, "I don't think that God can save me" (save me)

(Am I) ground
(Am I) faith
(Have I) lost and found my saving
Thankful for the my angels gave me

alone, we die alone
'n' I'm just here by the phone
Waitin' for the to send my callin'

Street from the boulevard
Jesus only that she tries too hard
She's tryin' to keep the sky from fallin'

Any man who says Heaven and Hell
got somethin' useless to sell
You ask me if I'm saved, but it to ya?

Blow a quarter, cop eight
runnin' out of high, you're losin' your faith
Throw your up and scream, "Hallelujah"

Hallelujah,
Hallelujah,

One around the sun
Another year and my work ain't done
It's time for me to write the final (chapter)

Deal the and roll the dice
Sex, drugs and 'n' roll are my only vice
Tryin' to figure out just here after (here after)

Hallelujah,
Hallelujah,
Hallelujah,

Videos

Saving Grace - Everlast
Saving Grace - Everlast
Everlast - Saving Grace (lyrics)
Everlast - Saving Grace (lyrics)
Saving Grace (Theme)
Saving Grace (Theme)
Everlast saving grace lyrics
Everlast saving grace lyrics
EverLast - Saving Grace
EverLast - Saving Grace
Everlast - Saving Grace
Everlast - Saving Grace
full saving grace theme w/lryrics
full saving grace theme w/lryrics
Saving Grace (live acoustic)
Saving Grace (live acoustic)
Everlast - Saving Grace
Everlast - Saving Grace
Amazing Grace - Best Version By Far!
Amazing Grace - Best Version By Far!
Everlast - Saving Grace
Everlast - Saving Grace
Everlast Playlist!!!
Everlast Playlist!!!
Everlast - Saving Grace
Everlast - Saving Grace
Saving Grace Acoustic Guitar Cover - Everlast Chords & Lyrics Sheet
Saving Grace Acoustic Guitar Cover - Everlast Chords & Lyrics Sheet
Saving Grace (Theme) by Everlast
Saving Grace (Theme) by Everlast
Everlast - Saving Grace (live in Budapest)
Everlast - Saving Grace (live in Budapest)
Everlast Saving Grace
Everlast Saving Grace
Saving Grace by Everlast
Saving Grace by Everlast
Everlast - Saving Grace (LIVE Concert)
Everlast - Saving Grace (LIVE Concert)
COVER- "Saving Grace" by Everlast
COVER- "Saving Grace" by Everlast