LOADING ...

Luyện nghe bài hát Running Now

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

faded, fast
life flashed in pictures frames
and i have loaded and
the barrel of this gun
you see we
and all the reasons we
are caught and
on the cross of
waiting,
say to analogies
when a word of
will bridge you to free

i'm in the of
all the lessons i learned
and none are or rehearsed

oh my God
i can't
got me running now
i'm for you

an old made it
living high with
kids to school, mums at
he'll be at six for tea
i'm with renting
old microwave, one for three
a for question now
to air, or pay tv?

Videos

Antiskeptic - Running Now Lyrics
Antiskeptic - Running Now Lyrics
Running Now
Running Now
Top Tracks - Antiskeptic
Top Tracks - Antiskeptic
All Tracks - Antiskeptic
All Tracks - Antiskeptic
Popular Videos - Antiskeptic
Popular Videos - Antiskeptic
Breathe Into
Breathe Into
Tried My Wings
Tried My Wings
02   Puoskari   Lost In Hollywood Remix
02 Puoskari Lost In Hollywood Remix
Find My Family - Taylor
Find My Family - Taylor
In Fiction - Calendar Notes
In Fiction - Calendar Notes
And Now Run - Last Man On Earth
And Now Run - Last Man On Earth
Song A Day 2016
Song A Day 2016
The Playtapes at Blackstump
The Playtapes at Blackstump
Even Sacrifice
Even Sacrifice
Sweet songs
Sweet songs
CCTV: Moment police officer kills Surgut knife attacker caught on cam (GRAPHIC)
CCTV: Moment police officer kills Surgut knife attacker caught on cam (GRAPHIC)
Find My Family - Daisy
Find My Family - Daisy
In Fiction - The Illusion
In Fiction - The Illusion
Music Videos - Directed by Ryan Chamley
Music Videos - Directed by Ryan Chamley
Find My Family - Shirley
Find My Family - Shirley