LOADING ...

Luyện nghe bài hát Running Now

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

faded, faded
flashed through in pictures frames
and i have and spun
the barrel of gun again
you see we
and all the reasons we
are and crucified
on the of complexities
waiting,
say to analogies
when a word of
will bridge from you to

i'm in the of
all the lessons i learned
and are obvious or rehearsed

oh my God
i believe
you've got me now
i'm for you

an old friend it
living with family
kids to school, at home
he'll be at six for tea
i'm renting tenants
old microwave, one couch for
a for question now
to air, or pay tv?

Videos

Running Now
Running Now
Antiskeptic - Running Now Lyrics
Antiskeptic - Running Now Lyrics
Top Tracks - Antiskeptic
Top Tracks - Antiskeptic
Antiskeptic - Topic
Antiskeptic - Topic
Clear to Pass
Clear to Pass
Antiskeptic - Four Seasons
Antiskeptic - Four Seasons
All Tracks - Antiskeptic
All Tracks - Antiskeptic
Antiskeptic - 60% Intentional
Antiskeptic - 60% Intentional
Good stuff to listen to... by Owlpuff (pt. 2)
Good stuff to listen to... by Owlpuff (pt. 2)
A writer’s thoughts
A writer’s thoughts
Goodbye Goodnight
Goodbye Goodnight
The Playtapes at Blackstump
The Playtapes at Blackstump
Song A Day 2016
Song A Day 2016
Extract-a-licious
Extract-a-licious
Antiskeptic Called
Antiskeptic Called
Road & Travel
Road & Travel
Tried My Wings
Tried My Wings
More Than Kind
More Than Kind
Nothing to Say
Nothing to Say
My Favorite Bands
My Favorite Bands