LOADING ...

Luyện nghe bài hát Rumour Has It

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Heard a
You've been out late at night with a friend
And there's a word that's going
That our love will end
a rumour
I don't it
all over town
I believe it

a story I heard
That you've met new
That she's young and
And a lot to you
has it
I believe it
It's all over
I believe it

if you lied to me
all we had
If you break us
be more than mad
I won't it

There'll be thunder on the
on the sea
I've given
And you won't that from me
a rumour
I won't it
has it
I believe it

There are certain things heard
You'll hard to deny
accept it if you say
It's just a of lies
There's a
I don't it
The word's been going
I believe it

if you lie to me after all we had
If you break us
I'll be more mad
I won't it
(Repeat to fade)

Videos

Tina Arena - Rumour Has It
Tina Arena - Rumour Has It
Tina Arena - Rumour Has It
Tina Arena - Rumour Has It
Ross Watson paints Tina Arena
Ross Watson paints Tina Arena
Rumor Has It with Tina
Rumor Has It with Tina
Are Rumour Has It heading to Boot Camp? | Auditions Week 3 | The X Factor UK 2015
Are Rumour Has It heading to Boot Camp? | Auditions Week 3 | The X Factor UK 2015
Rumour Has It Arena Audition
Rumour Has It Arena Audition
Woman's Work
Woman's Work
It's Just What It Is
It's Just What It Is
Be A Man
Be A Man
No Shame
No Shame
Be A Man (Demo Version)
Be A Man (Demo Version)
Tina Arena - It's Tonight
Tina Arena - It's Tonight
Tina Arena Here comes the star (Lyrics)
Tina Arena Here comes the star (Lyrics)
THE X FACTOR 2015 AUDITIONS - JADE McGUIRE
THE X FACTOR 2015 AUDITIONS - JADE McGUIRE
Olivia Newton John & Tina Arena - The Dolphin Song
Olivia Newton John & Tina Arena - The Dolphin Song
RUMOUR HAS IT | The X Factor UK 2015 | Auditions Week 5 (Sep 12,2015)
RUMOUR HAS IT | The X Factor UK 2015 | Auditions Week 5 (Sep 12,2015)
Tina arena
Tina arena
No Diggity, Rumour Has It Impressed the Judges - The X Factor UK on AXS TV
No Diggity, Rumour Has It Impressed the Judges - The X Factor UK on AXS TV
Rumour Has It - Adele (Cover)
Rumour Has It - Adele (Cover)
Living A Lifetime Together - Tina Arena - (Lyrics)
Living A Lifetime Together - Tina Arena - (Lyrics)