LOADING ...

Luyện nghe bài hát Rumour Has It

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Heard a
You've been out late at night with a friend
And there's a word going 'round
That soon our love end
Heard a
I don't it
It's all town
I won't it

There's a story I
That met somebody new
That young and beautiful
And a lot to you
has it
I believe it
It's all over
I won't it

if you lied to me
all we had
If you us apart
be more than mad
I won't it

be thunder on the mountain
on the sea
I've everything
And you won't that from me
a rumour
I believe it
has it
I believe it

are certain things I've heard
You'll hard to deny
I'll it if you say
It's just a of lies
There's a
I believe it
The word's been going
I won't it

if you lie to me after all we had
If you break us
be more than mad
I won't it
(Repeat to fade)

Videos

Tina Arena - Rumour Has It
Tina Arena - Rumour Has It
Tina Arena - Rumour Has It
Tina Arena - Rumour Has It
Rumor Has It with Tina
Rumor Has It with Tina
Rumour Has It Arena Audition
Rumour Has It Arena Audition
Are Rumour Has It heading to Boot Camp? | Auditions Week 3 | The X Factor UK 2015
Are Rumour Has It heading to Boot Camp? | Auditions Week 3 | The X Factor UK 2015
tina arena - turn up the beat
tina arena - turn up the beat
You Make Me Feel Good
You Make Me Feel Good
Wouldn't Change A Thing
Wouldn't Change A Thing
Woman's Work
Woman's Work
Blake Davis - Rumor Has It
Blake Davis - Rumor Has It
Olivia Newton John & Tina Arena - The Dolphin Song
Olivia Newton John & Tina Arena - The Dolphin Song
The Machine's Breaking Down
The Machine's Breaking Down
The Things We Do For Love (Smooth Mix)
The Things We Do For Love (Smooth Mix)
Jade McGuire gets a second shot | Auditions Week 3 |  The X Factor UK 2015
Jade McGuire gets a second shot | Auditions Week 3 | The X Factor UK 2015
Be A Man (Demo Version)
Be A Man (Demo Version)
Tina Arena - Strong As Steel
Tina Arena - Strong As Steel
I Believe
I Believe
Tina arena
Tina arena
THE X FACTOR 2015 AUDITIONS - JADE McGUIRE
THE X FACTOR 2015 AUDITIONS - JADE McGUIRE
Be A Man
Be A Man