LOADING ...

Luyện nghe bài hát Rumour Has It

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Heard a
been seen out late at night with a friend
And there's a word that's going
That soon our love end
a rumour
I don't it
It's all town
I believe it

a story I heard
That met somebody new
That young and beautiful
And a lot to you
has it
I believe it
It's all town
I won't it

if you lied to me
all we had
If you break us
I'll be more mad
I won't it

There'll be thunder on the
on the sea
I've given
And you won't take from me
There's a
I won't it
has it
I can't it

are certain things I've heard
You'll hard to deny
I'll it if you say
It's just a of lies
a rumour
I don't it
The been going 'round
I believe it

if you lie to me after all we had
If you break us
I'll be more mad
I won't it
(Repeat to fade)

Videos

Tina Arena - Rumour Has It
Tina Arena - Rumour Has It
Tina Arena - Rumour Has It
Tina Arena - Rumour Has It
Are Rumour Has It heading to Boot Camp? | Auditions Week 3 | The X Factor UK 2015
Are Rumour Has It heading to Boot Camp? | Auditions Week 3 | The X Factor UK 2015
Rumor Has It with Tina
Rumor Has It with Tina
Best For You
Best For You
Be A Man
Be A Man
Rumour Has It Arena Audition
Rumour Has It Arena Audition
I Believe
I Believe
On The Line
On The Line
Tina Arena - Close to you (Closer)
Tina Arena - Close to you (Closer)
The Machine's Breaking Down
The Machine's Breaking Down
Tina Arena | Peel Me (Like An Orange)
Tina Arena | Peel Me (Like An Orange)
Tina Arena Here comes the star (Lyrics)
Tina Arena Here comes the star (Lyrics)
Tina Arena - Strong As Steel
Tina Arena - Strong As Steel
Tina Arena - Stagefright
Tina Arena - Stagefright
Be A Man (Demo Version)
Be A Man (Demo Version)
Wouldn't Change A Thing
Wouldn't Change A Thing
Tina Arena | Drunk With Love
Tina Arena | Drunk With Love
Tina Arena - For The Sake Of Talking
Tina Arena - For The Sake Of Talking
Tina Arena - It's Tonight
Tina Arena - It's Tonight