LOADING ...

Luyện nghe bài hát Rosita

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It was rain for a drop for drop and tear for tear
On the girl who stand out in a crowd
She was born to the son of a mini van
On an early August under clouds

Sweet romance, like her
in Spinster Magazine
Her romeo was on 33

He buys her diamond rings, he's always
He tells her
All those things a girl would ever want to hear
But that's not truly love Rosita

On a bags are packed with the bell jar on her lap
And a devoured Harlequin novella
You are much much too young to be leaving no one
But Fabio in tight

He'll give her Mexico up in a bow
And all the girls she knows green envy
Wishing met one as cavalier
But that's not truly love Rosita

Ooo there was a you gave
Your and soul away
Now, all you give is up
Don't lose the you save

He'll give her Mexico up in a bow
And all the she knows green with envy
they met one as cavalier
But not truly love Rosita

Romantic date he'll never show up late
And all the girls you hate are green with
they met one as cavalier
But that's not truly Rosita dear

But that's not truly Rosita, no
But that's not love Rosita dear
But that's not truly love dear

Videos

Rosita Montage - Kristen Henderson of Antigone Rising
Rosita Montage - Kristen Henderson of Antigone Rising
Antigone Rising. Three of A Kind
Antigone Rising. Three of A Kind
Top Tracks - Antigone Rising
Top Tracks - Antigone Rising
Popular Videos - Antigone Rising
Popular Videos - Antigone Rising
Antigone Rising - The Bitter End - She lived here clip
Antigone Rising - The Bitter End - She lived here clip
Popular Kristen Henderson & Antigone Rising videos
Popular Kristen Henderson & Antigone Rising videos
All Tracks - Antigone Rising
All Tracks - Antigone Rising
Remedy - Antigone Rising live @ UDetroit Media Cafe
Remedy - Antigone Rising live @ UDetroit Media Cafe
Hello
Hello
Antigone Rising - She's Not Innocent - 8/20/06
Antigone Rising - She's Not Innocent - 8/20/06
Antigone Rising - Michael
Antigone Rising - Michael
Artscape 2004: Antigone Rising P3
Artscape 2004: Antigone Rising P3
Antigone Rising - Because They Rock!
Antigone Rising - Because They Rock!
Jeannie Luna
Jeannie Luna
Antigone Rising - Hello, waiting, watching, wishing
Antigone Rising - Hello, waiting, watching, wishing
Popular Videos - Kristen Henderson & Singing
Popular Videos - Kristen Henderson & Singing
Popular Videos - Kristen Henderson
Popular Videos - Kristen Henderson
Artscape 2004: Antigone Rising
Artscape 2004: Antigone Rising
Antigone Rising - Push It live
Antigone Rising - Push It live
AR
AR