LOADING ...

Rock Bottom

Song info

"Rock Bottom" (2003) on the album Welcome To The Monkey House(2003).
Sáng tác bởi Courtney Taylor.
Sản xuất bởi DANDY WARHOL MUSIC.

"Rock Bottom" Videos

The Dandy Warhols - Rock Bottom
The Dandy Warhols - Rock Bottom
Dandy Warhols - Rock Bottom (Version from The Dandy Warhols Are Sound)
Dandy Warhols - Rock Bottom (Version from The Dandy Warhols Are Sound)
The Dandy Warhols - Hit Rock Bottom
The Dandy Warhols - Hit Rock Bottom
the dandy warhols..are sound.. rock bottom
the dandy warhols..are sound.. rock bottom
the dandy warhols.. hit rock bottom.
the dandy warhols.. hit rock bottom.
The Dandy Warhols - Hit Rock Bottom
The Dandy Warhols - Hit Rock Bottom
Dandy Warhols - Rock Bottom Lyrics
Dandy Warhols - Rock Bottom Lyrics
dandy warhols - live
dandy warhols - live
Top Tracks - The Dandy Warhols
Top Tracks - The Dandy Warhols
Dandy Warhols - Rarely Played Live
Dandy Warhols - Rarely Played Live
The Dandy Warhols are sound
The Dandy Warhols are sound
The Dandy Warhols
The Dandy Warhols
The Dandy Warhols - Welcome To The Monkey House
The Dandy Warhols - Welcome To The Monkey House
The Dandy Warhols - Welcome To The Monkey House
The Dandy Warhols - Welcome To The Monkey House
dandy warhols
dandy warhols
Dandy Warhols
Dandy Warhols
The Dandy Warhols
The Dandy Warhols
Popular Videos - The Dandy Warhols Are Sound
Popular Videos - The Dandy Warhols Are Sound
Dandy Warhols
Dandy Warhols
The Dandy Warhols
The Dandy Warhols

Lyrics

Oh, yeah, oh, yeah

You ain't got music if you ain't got the muscle, oh, yeah
Ain't seen nothin' 'til you're down and you're rotten, oh, yeah
You ain't got nothing until you hit rock bottom, h, yeah

You ain't got music if you ain't got the muscle, oh,
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 1 minutes 24 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Rock Bottom"