LOADING ...

Luyện nghe bài hát River Roll On

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

River on
Wish I could be you
No looking
And no heart breaks in two

You'll never
a goodbye can do
Oh, I I were you
roll on

River on
as the winds that blow
Feelin' no
We just roll 'em with the

No to cry
No to make you blue
Oh, I wish I you
River on

Oh, I thought that
I could feel so all alone
But I'm learnin', the world keeps on a
Even though he's

roll on
Keep endlessly
to the arms
Of the waiting sea

I that I
Had someone too
Oh, I I were you
River on

I wish I
Had waitin' too
Oh, I wish I you
River on

Oh, I wish I you
River on

River on
River on
River on
roll on

Videos

The Judds - River roll on/Río que corres (subtitulada)
The Judds - River roll on/Río que corres (subtitulada)
The Judds River roll on
The Judds River roll on
Judds river roll on
Judds river roll on
THE JUDDS - RIVER OF TIME
THE JUDDS - RIVER OF TIME
River Of Time - The Judds
River Of Time - The Judds
The Judds  "River Of Time"
The Judds "River Of Time"
John Fogerty & Wynonna Judd Duet - Proud Mary - ACM Girls Night Out (Live)
John Fogerty & Wynonna Judd Duet - Proud Mary - ACM Girls Night Out (Live)
The Judds - Give A Little Love (farewell concert)
The Judds - Give A Little Love (farewell concert)
Judds - Guardian Angel (with lyrics)
Judds - Guardian Angel (with lyrics)
Mr. Pain - The Judds
Mr. Pain - The Judds
The Judds - Dont Be Cruel
The Judds - Dont Be Cruel
The Judds "Flies on the Butter"
The Judds "Flies on the Butter"
The Judds   John Deere Tractor
The Judds John Deere Tractor
All Tracks - The Judds
All Tracks - The Judds
The Judds -  Water Of Love
The Judds - Water Of Love
The Judds -  Calling In The Wind
The Judds - Calling In The Wind
River...-The Judds Love alive [Edited With *Lyrics]-Heart
River...-The Judds Love alive [Edited With *Lyrics]-Heart
The Judds Rockin with the rhythm of the Rain
The Judds Rockin with the rhythm of the Rain
Popular Videos - The Judds
Popular Videos - The Judds
The Judds Playlist
The Judds Playlist