LOADING ...

Luyện nghe bài hát Right In The Palm Of Your Hand

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

A willin' woman, a man
A five house and a weddin' band
Believers,
it begins, you know it don't take long
'Til you're like two in a heartbreak song
And I wonder, I

ain't it just like a woman
And it just like a man
a rainbow, looking for love
When right in the palm of your hand
When it's in the palm of your hand

We can't take back things we said
So we watch it pass in separate
Changing, we're
Too little and too much pride
You won't give in and will I
Like children,

Well it just like a woman
And it just like a man
a rainbow, looking for love
When it's in the palm of your hand
When right in the palm of your hand

Feet on the floor, holding my
Sitting on the edge of the bed
I've thinkin', thinkin'
Tryin' to find where we wrong
I just around and you were gone
It's over, over

ain't it just like a woman
And it just like a man
Chasin' a rainbow, looking for
When right in the palm of your hand
When it's in the palm of your hand

Hey, ain't it like a woman
And ain't it just a man
Chasin' a rainbow, looking for
When it's right in the palm of hand
When it's right in the of your hand

Videos

Right In The Palm Of Your Hand
Right In The Palm Of Your Hand
Alan Jackson  -  "Right In The Palm Of Your Hand"
Alan Jackson - "Right In The Palm Of Your Hand"
Alan Jackson -  Right In The Palm Of Your Hand
Alan Jackson - Right In The Palm Of Your Hand
Right In The Palm Of Your Hand
Right In The Palm Of Your Hand
Alan Jackson- RIGHT IN THE PALM OF YOUR HAND
Alan Jackson- RIGHT IN THE PALM OF YOUR HAND
Mel McDaniel "Right In The Palm Of Your Hand"
Mel McDaniel "Right In The Palm Of Your Hand"
loretta and conway "right in the palm of your hand"
loretta and conway "right in the palm of your hand"
Alan Jackson - Right In The Palm Of Your Hand.
Alan Jackson - Right In The Palm Of Your Hand.
Alan Jackson- right in the palm of your hand
Alan Jackson- right in the palm of your hand
Alan Jackson - Right In The Palm Of Your Hand Lyrics
Alan Jackson - Right In The Palm Of Your Hand Lyrics
Alan Jakson  - Right in the Palm of Your Hand
Alan Jakson - Right in the Palm of Your Hand
4 Alan Jackson   Right In The Palm Of Your Hand
4 Alan Jackson Right In The Palm Of Your Hand
Alan Jackson Alan Jackson  -  "Right In The Palm Of Your Hand"
Alan Jackson Alan Jackson - "Right In The Palm Of Your Hand"
Alan Jackson -  Right In The Palm Of Your Hand
Alan Jackson - Right In The Palm Of Your Hand
Alan Jackson- Country Music
Alan Jackson- Country Music
Alan Jackson - Right In The Palm Of Your Hand
Alan Jackson - Right In The Palm Of Your Hand
Right In The Palm Of Your Hand
Right In The Palm Of Your Hand
Top Tracks - Alan Jackson
Top Tracks - Alan Jackson
Right In The Palm Of Your Hand
Right In The Palm Of Your Hand
#16 - Alan Jackson
#16 - Alan Jackson