LOADING ...

Luyện nghe bài hát Right In The Palm Of Your Hand

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

A willin' woman, a man
A five house and a weddin' band
Believers,
Once it begins, you know it take long
'Til you're like two in a heartbreak song
And I wonder, I

Well ain't it just a woman
And ain't it like a man
Chasin' a rainbow, for love
When it's right in the palm of your
When it's right in the palm of your

We take back those things we said
So we it pass in separate beds
Changing, we're
Too little love and too pride
You won't give in and will I
Like children,

Well ain't it just like a
And it just like a man
a rainbow, looking for love
When it's right in the palm of your
When it's in the palm of your hand

Feet on the floor, my head
alone on the edge of the bed
I've been thinkin',
to find where we went wrong
I just turned and you were gone
It's over, it's

Well ain't it just like a
And ain't it just a man
Chasin' a rainbow, looking for
When it's right in the palm of hand
When it's right in the of your hand

Hey, ain't it like a woman
And ain't it just a man
Chasin' a rainbow, looking for
When it's in the palm of your hand
When it's right in the of your hand

Videos

Right In The Palm Of Your Hand
Right In The Palm Of Your Hand
Alan Jackson  -  "Right In The Palm Of Your Hand"
Alan Jackson - "Right In The Palm Of Your Hand"
Alan Jackson -  Right In The Palm Of Your Hand
Alan Jackson - Right In The Palm Of Your Hand
Right In The Palm Of Your Hand
Right In The Palm Of Your Hand
Alan Jackson- RIGHT IN THE PALM OF YOUR HAND
Alan Jackson- RIGHT IN THE PALM OF YOUR HAND
Mel McDaniel "Right In The Palm Of Your Hand"
Mel McDaniel "Right In The Palm Of Your Hand"
Alan Jackson - Right In The Palm Of Your Hand.
Alan Jackson - Right In The Palm Of Your Hand.
Right In The Palm Of Your Hand
Right In The Palm Of Your Hand
4 Alan Jackson   Right In The Palm Of Your Hand
4 Alan Jackson Right In The Palm Of Your Hand
loretta and conway "right in the palm of your hand"
loretta and conway "right in the palm of your hand"
Alan Jakson  - Right in the Palm of Your Hand
Alan Jakson - Right in the Palm of Your Hand
Under the Influence Alan Jackson
Under the Influence Alan Jackson
Alan Jackson -  Right In The Palm Of Your Hand
Alan Jackson - Right In The Palm Of Your Hand
Right In The Palm Of Your Hand (Alan Jackson) +Lyrics
Right In The Palm Of Your Hand (Alan Jackson) +Lyrics
Alan Jackson - Song For The Life
Alan Jackson - Song For The Life
right in the palm of your hand
right in the palm of your hand
3.Alan Jackson
3.Alan Jackson
Alan Jackson - Right In The Palm Of Your Hand First
Alan Jackson - Right In The Palm Of Your Hand First
Alan Jackson - Right In The Palm Of Your Hand Lyrics
Alan Jackson - Right In The Palm Of Your Hand Lyrics
alan jackson under the influence
alan jackson under the influence