LOADING ...

Luyện nghe bài hát Quail

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You I clog up the drain
That it all the same
You hear the sound
This is I am
No

You say you are the
You say you are the

No one this
but you
Incapable of up

Its you or
Id take a wall any day
No more breath
No

If its so

I die in conflicting mind
If its so

I die in your conflicting

You say you are the
You say you are the

The real

Videos

Chicosci - Quail [HD]
Chicosci - Quail [HD]
Chicosci - Quail
Chicosci - Quail
Chicosci-Quail (Method Of Breathing) 12/12
Chicosci-Quail (Method Of Breathing) 12/12
Quail - Chicosci (audio only)
Quail - Chicosci (audio only)
[bLINDMUSTBe]  - Quail - (Praktiz Verxion)
[bLINDMUSTBe] - Quail - (Praktiz Verxion)
Chicosci - Rolento
Chicosci - Rolento
soopafly - chicosci
soopafly - chicosci
Chicosci - Rolento [HD]
Chicosci - Rolento [HD]
Chicosci - Drift/The Ugly Side Of Things [HD]
Chicosci - Drift/The Ugly Side Of Things [HD]
Chicosci - An Argument
Chicosci - An Argument
Chicosci - Solution Cairo (Nothing Is Necessary Anymore)
Chicosci - Solution Cairo (Nothing Is Necessary Anymore)
Chicosci - Anything For Two
Chicosci - Anything For Two
Chicosci
Chicosci
Soopafly - chicosci
Soopafly - chicosci
ChicoSci - TheSoundAndTasteOfTearsFallingUponYourChest
ChicoSci - TheSoundAndTasteOfTearsFallingUponYourChest
rolento chicosci
rolento chicosci
Chicosci-Solution Cairo (Nothing Is Necessary Anymore) (Method Of Breathing) 01/12
Chicosci-Solution Cairo (Nothing Is Necessary Anymore) (Method Of Breathing) 01/12
Chicosci - Most Precious And Hopeless [HD]
Chicosci - Most Precious And Hopeless [HD]
Chicosci (Method Of Breathing)
Chicosci (Method Of Breathing)
Soy - ChicoSci
Soy - ChicoSci