LOADING ...

Luyện nghe bài hát Quail

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You think I clog up the
That it all sounds the
You hear the strange
This is I am
No

You say you are the
You say you are the

No one wants
but you
Incapable of up

Its you or
Id take a blank any day
No wasted breath
No

If its so

I die in your conflicting
If its so

I die in your conflicting

You say you are the
You say you are the

The real

Videos

Chicosci - Quail [HD]
Chicosci - Quail [HD]
Chicosci - Quail
Chicosci - Quail
Quail - Chicosci (audio only)
Quail - Chicosci (audio only)
[bLINDMUSTBe]  - Quail - (Praktiz Verxion)
[bLINDMUSTBe] - Quail - (Praktiz Verxion)
soopafly - chicosci
soopafly - chicosci
Chicosci - Rolento
Chicosci - Rolento
Chicosci
Chicosci
Chicosci - Pink Hearts, Yellow Stars (Harlequin Lover)
Chicosci - Pink Hearts, Yellow Stars (Harlequin Lover)
Cold (Subzero) - ChicoSci
Cold (Subzero) - ChicoSci
Infect - ChicoSci
Infect - ChicoSci
The Sound And Taste Of Tears Falling Upon Your Chest  - Chicosci (Live @ Tiendesitas)
The Sound And Taste Of Tears Falling Upon Your Chest - Chicosci (Live @ Tiendesitas)
chicosci
chicosci
Soy - ChicoSci
Soy - ChicoSci
Chicosci - Off With Her Head
Chicosci - Off With Her Head
Chicosci-Solution Cairo (Nothing Is Necessary Anymore) (Method Of Breathing) 01/12
Chicosci-Solution Cairo (Nothing Is Necessary Anymore) (Method Of Breathing) 01/12
Chicosci
Chicosci
Chicosci (Method Of Breathing)
Chicosci (Method Of Breathing)
Chicosci-Quail (Method Of Breathing) 12/12
Chicosci-Quail (Method Of Breathing) 12/12
Chicosci - Solution Cairo [HD]
Chicosci - Solution Cairo [HD]
Chicosci - Stop Biting
Chicosci - Stop Biting