LOADING ...

Luyện nghe bài hát Quail

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You I clog up the drain
That it all the same
You hear the strange
This is I am
No

You say you are the
You say you are the

No one this
but you
Incapable of up

Its you or
Id a blank wall any day
No wasted breath
No

If its so

I die in your conflicting
If its so

I die in conflicting mind

You say you are the
You say you are the

The coward

Videos

Chicosci - Quail
Chicosci - Quail
Chicosci - Quail [HD]
Chicosci - Quail [HD]
Quail - Chicosci (audio only)
Quail - Chicosci (audio only)
Chicosci-Quail (Method Of Breathing) 12/12
Chicosci-Quail (Method Of Breathing) 12/12
[bLINDMUSTBe]  - Quail - (Praktiz Verxion)
[bLINDMUSTBe] - Quail - (Praktiz Verxion)
soopafly - chicosci
soopafly - chicosci
Pimpstyle - Chico Science Ft. Jamir Garcia
Pimpstyle - Chico Science Ft. Jamir Garcia
Chicosci-The Sound And Taste Of Tears Falling Upon Your Chest (Method Of Breathing) 08/12
Chicosci-The Sound And Taste Of Tears Falling Upon Your Chest (Method Of Breathing) 08/12
Chicosci - Rolento
Chicosci - Rolento
Chicosci (Method Of Breathing)
Chicosci (Method Of Breathing)
chicosci (old) - colonized
chicosci (old) - colonized
Chicosci - Most Precious And Hopeless
Chicosci - Most Precious And Hopeless
chicosci - colonized
chicosci - colonized
Chicosci - Anything For Two
Chicosci - Anything For Two
Chicosci - The Dance Of Ones And Zeros [HD]
Chicosci - The Dance Of Ones And Zeros [HD]
Chicosci
Chicosci
Chicosci-Glass Is Broken (Method Of Breathing) 03/12
Chicosci-Glass Is Broken (Method Of Breathing) 03/12
Chicosci-Paris (Method Of Breathing) 04/12
Chicosci-Paris (Method Of Breathing) 04/12
rolento chicosci
rolento chicosci
Chicosci-Most Precious And Hopeless (Method Of Breathing) 06/12
Chicosci-Most Precious And Hopeless (Method Of Breathing) 06/12