LOADING ...

Luyện nghe bài hát Pussyfoot Miss Suicide

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hey there, I I know you,
was it, youre contending to do
Thats rite, everyone
Around to dream youre due
You try to slit wrists
a dry, blunt block of wood
Upgrade it to a grater and still do no good
Cmon Miss Suicide, let me hand my
To you and since here
You might as cut me too
Like an flashback, it all came
to me
Slipped to drop a hit of you, one second
I I odd oh yes indeed
You try to your wrists
a dry, blunt block of wood
Upgrade it to a grater and still wont do no
Miss Suicide, let me hand my blade
To you, And since were
You might as kill me too
Miss Suicide, let me get the for you
Let me love you and blue
Its the least that I do
Suicide show me the way to go to the floor way down below
Its just a trifle hunch, that Ill beat u to the

Videos

Children of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide
Children of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide
Alexi Laiho plays Pussyfoot Miss Suicide on EMGtv!
Alexi Laiho plays Pussyfoot Miss Suicide on EMGtv!
Pussyfoot Miss Suicide
Pussyfoot Miss Suicide
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide HD (With Lyrics)
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide HD (With Lyrics)
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide - guitar cover
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide - guitar cover
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide
Alexi Laiho Young Guitar 2011 [Full HD]
Alexi Laiho Young Guitar 2011 [Full HD]
Children Of Bodom [Pussyfoot Miss Suicide]
Children Of Bodom [Pussyfoot Miss Suicide]
Alexi Laiho plays Pussyfoot Miss Suicide on EMGtv Nnxous
Alexi Laiho plays Pussyfoot Miss Suicide on EMGtv Nnxous
Children of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide Cover
Children of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide Cover
Children Of Bodom Pussyfoot Miss Suicide 弾いてみた Cover
Children Of Bodom Pussyfoot Miss Suicide 弾いてみた Cover
Children Of Bodom "Pussyfoot Miss Suicide" Cover
Children Of Bodom "Pussyfoot Miss Suicide" Cover
Children of bodom - Pussyfoot Miss Suicide (guitar cover)
Children of bodom - Pussyfoot Miss Suicide (guitar cover)
CHILDREN OF BODOM - Pussyfoot Miss Suicide Guitar Cover
CHILDREN OF BODOM - Pussyfoot Miss Suicide Guitar Cover
Children Of Bodom - Northpole Throwdown
Children Of Bodom - Northpole Throwdown
Children of Bodom - Shovel Knockout
Children of Bodom - Shovel Knockout
Children of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide (Clone Hero Custom Chart Preview)
Children of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide (Clone Hero Custom Chart Preview)
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide
HD Children of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide - Guitar cover
HD Children of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide - Guitar cover
Children of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide.wmv
Children of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide.wmv