LOADING ...

Luyện nghe bài hát Pussyfoot Miss Suicide

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hey there, I I know you,
What was it, youre to do
Thats rite, manipulate
to dream youre over due
You try to your wrists
With a dry, block of wood
Upgrade it to a grater and wont do no good
Miss Suicide, let me hand my blade
To you and since here
You might as cut me too
an acid flashback, it all came
to me
Slipped to drop a hit of you, one second
I I odd oh yes indeed
You try to slit your
With a dry, blunt of wood
Upgrade it to a grater and still wont do no
Miss Suicide, let me hand my blade
To you, And were here
You as well kill me too
Suicide, let me get the door for you
Let me love you black and
Its the least I could do
Miss Suicide show me the way to go to the floor way down
Its just a trifle hunch, that Ill beat u to the

Videos

Children of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide
Children of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide
Alexi Laiho plays Pussyfoot Miss Suicide on EMGtv!
Alexi Laiho plays Pussyfoot Miss Suicide on EMGtv!
Pussyfoot Miss Suicide
Pussyfoot Miss Suicide
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide HD (With Lyrics)
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide HD (With Lyrics)
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide - guitar cover
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide - guitar cover
Children Of Bodom Pussyfoot Miss Suicide 弾いてみた Cover
Children Of Bodom Pussyfoot Miss Suicide 弾いてみた Cover
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide [Lyrics]
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide [Lyrics]
Children Of Bodom [Pussyfoot Miss Suicide]
Children Of Bodom [Pussyfoot Miss Suicide]
Children Of Bodom "Pussyfoot Miss Suicide" Cover
Children Of Bodom "Pussyfoot Miss Suicide" Cover
Children of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide.wmv
Children of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide.wmv
Children Of Bodom - Relentless Reckless Forever
Children Of Bodom - Relentless Reckless Forever
CHILDREN OF BODOM - Pussyfoot Miss Suicide Guitar Cover
CHILDREN OF BODOM - Pussyfoot Miss Suicide Guitar Cover
Children of Bodom Pussyfoot Miss Suicide cover
Children of Bodom Pussyfoot Miss Suicide cover
Children Of Bodom - Was It Worth It?
Children Of Bodom - Was It Worth It?
Children of Bodom - Shovel Knockout
Children of Bodom - Shovel Knockout
HD Children of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide - Guitar cover
HD Children of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide - Guitar cover
Children of Bodom Pussyfoot Miss Suicide
Children of Bodom Pussyfoot Miss Suicide
Pussyfoot Miss Suicide - Children of Bodom Cover
Pussyfoot Miss Suicide - Children of Bodom Cover
Children Of Bodom - Pussyfoot miss suicide [ Full song HQ + Lyrics ]
Children Of Bodom - Pussyfoot miss suicide [ Full song HQ + Lyrics ]