LOADING ...

Luyện nghe bài hát Pussyfoot Miss Suicide

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hey there, I I know you,
was it, youre contending to do
Thats rite, manipulate
Around to dream youre due
You try to slit wrists
With a dry, block of wood
Upgrade it to a grater and wont do no good
Miss Suicide, let me hand my blade
To you and since here
You as well cut me too
Like an acid flashback, it all
to me
Slipped to a hit of you, one second later
I I odd oh yes indeed
You try to slit wrists
With a dry, blunt of wood
Upgrade it to a and still wont do no good
Miss Suicide, let me hand my blade
To you, And since here
You might as kill me too
Suicide, let me get the door for you
Let me love you and blue
Its the least that I do
Miss Suicide show me the way to go to the way down below
Its just a trifle hunch, that Ill u to the punch

Videos

Children of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide
Children of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide
Alexi Laiho plays Pussyfoot Miss Suicide on EMGtv!
Alexi Laiho plays Pussyfoot Miss Suicide on EMGtv!
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide HD (With Lyrics)
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide HD (With Lyrics)
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide - guitar cover
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide - guitar cover
Children Of Bodom Pussyfoot Miss Suicide 弾いてみた Cover
Children Of Bodom Pussyfoot Miss Suicide 弾いてみた Cover
Nightcore - Pussyfoot Miss Suicide [Children of Bodom]
Nightcore - Pussyfoot Miss Suicide [Children of Bodom]
Children of bodom - Pussyfoot Miss Suicide (guitar cover)
Children of bodom - Pussyfoot Miss Suicide (guitar cover)
Children Of Bodom "Pussyfoot Miss Suicide" Cover
Children Of Bodom "Pussyfoot Miss Suicide" Cover
Children Of Bodom [Pussyfoot Miss Suicide]
Children Of Bodom [Pussyfoot Miss Suicide]
HD Children of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide - Guitar cover
HD Children of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide - Guitar cover
PussyFoot Miss Suicide By Children of Bodom official
PussyFoot Miss Suicide By Children of Bodom official
Children of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide Cover
Children of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide Cover
Children of Bodom Pussyfoot Miss Suicide cover
Children of Bodom Pussyfoot Miss Suicide cover
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide [Lyrics]
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide [Lyrics]
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide (intro riff cover)
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide (intro riff cover)
Pussyfoot Miss Suicide - Children of Bodom Cover
Pussyfoot Miss Suicide - Children of Bodom Cover
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide
Children Of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide
Children of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide
Children of Bodom - Pussyfoot Miss Suicide
C.O.B. pussyfoot miss suicide pre solo riff
C.O.B. pussyfoot miss suicide pre solo riff