LOADING ...

Luyện nghe bài hát Pressure Point

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I get this pressure point out of my head
I can't get this pressure out of my head
I it in work, you know, I feel it in bed
I can't get pressure point out of my head

I've paid all my and I've acted so well
been cheating, there's nothing to tell
So why all this pressure, I understand
I on my neighbors, and lend them a hand

Doctor, oh doctor, I'm willing to
all of my bones, well they toss and they turn
Mother, oh mother, I'm begging you
To rid me of madness and this disease

Maybe you told you what I have
With all of this pressure, my on a run
Well it's changing, let's hope for the best
Maybe it's to get off my chest

Doctor, oh doctor, I'm you please
To rid me of madness and this disease
Mother, oh mother, I'm willing to
Well, all of my bones, well, they and they turn

Pressure pressure pressure
Pressure pressure pressure
Pressure pressure pressure
Pressure pressure pressure
Pressure pressure pressure
pressure pressure pressure
Pressure pressure pressure

I can't get this pressure point out of my
I get this pressure point out of my head
I feel it in work, you know, I it in bed
I can't get this point out of my head

Pressure pressure pressure
Pressure pressure pressure
Pressure pressure pressure
...

Videos

Pressure Point - Zutons
Pressure Point - Zutons
The Zutons Pressure Point
The Zutons Pressure Point
Who killed the zutons?
Who killed the zutons?
The Zutons - Don't Ever Think (Too Much) (Video)
The Zutons - Don't Ever Think (Too Much) (Video)
Me playing a Cajon - ("Pressure Point" - The Zutons)
Me playing a Cajon - ("Pressure Point" - The Zutons)
The Zutons - Valerie (Video)
The Zutons - Valerie (Video)
Pressure Point
Pressure Point
The Zutons LIVE @ St Georges Hall Liverpool Grass Roots Interviews + Valerie
The Zutons LIVE @ St Georges Hall Liverpool Grass Roots Interviews + Valerie
who killed the zutons
who killed the zutons
Pressure Point - The Zutons Live In Liverpool 2016
Pressure Point - The Zutons Live In Liverpool 2016
Havana Gang Brawl- The Zutons
Havana Gang Brawl- The Zutons
The Zutons - Confusion
The Zutons - Confusion
THE ZUTONS - PRESSURE POINT @ V FESTIVAL 2008
THE ZUTONS - PRESSURE POINT @ V FESTIVAL 2008
Pressure Point | The Zutons | Guitar Cover
Pressure Point | The Zutons | Guitar Cover
FLCL - Pressure Point - Zutons
FLCL - Pressure Point - Zutons
The Zutons at glastonbury 08 - Pressure points
The Zutons at glastonbury 08 - Pressure points
Remember Me - The Zutons
Remember Me - The Zutons
The Zutons - Pressure Point Live at Delamere Forest
The Zutons - Pressure Point Live at Delamere Forest
who killed the zutons?
who killed the zutons?
Top Tracks - The Zutons
Top Tracks - The Zutons