LOADING ...

Luyện nghe bài hát Pressure Point

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I can't get pressure point out of my head
I can't get this point out of my head
I feel it in work, you know, I it in bed
I can't get this pressure point out of my

I've paid all my bills and I've so well
Ain't been cheating, nothing to tell
So why all pressure, I don't understand
I call on my neighbors, and lend a hand

Doctor, oh doctor, I'm willing to
all of my bones, well they toss and they turn
Mother, oh mother, I'm you please
To rid me of and cure this disease

Maybe you told you I have become
all of this pressure, my mind's on a run
Well maybe it's changing, hope for the best
Maybe it's to get off my chest

Doctor, oh doctor, I'm you please
To rid me of madness and cure this
Mother, oh mother, I'm willing to
Well, all of my bones, well, toss and they turn

Pressure pressure pressure
pressure pressure pressure
Pressure pressure pressure
pressure pressure pressure
Pressure pressure pressure
Pressure pressure pressure
Pressure pressure pressure

I can't get pressure point out of my head
I can't get this pressure point out of my
I feel it in work, you know, I it in bed
I can't get this point out of my head

Pressure pressure pressure
pressure pressure pressure
Pressure pressure pressure
...

Videos

Pressure Point - Zutons
Pressure Point - Zutons
Pressure Point (V. 2) - The Zutons
Pressure Point (V. 2) - The Zutons
Pressure Point - The Zutons
Pressure Point - The Zutons
MVP Baseball 2005 Soundtrack The Zutons Pressure Point
MVP Baseball 2005 Soundtrack The Zutons Pressure Point
THE ZUTONS - PRESSURE POINT @ V FESTIVAL 2008
THE ZUTONS - PRESSURE POINT @ V FESTIVAL 2008
The Zutons - Zuton Fever
The Zutons - Zuton Fever
The Zutons - Don't Ever Think (Too Much) (Video)
The Zutons - Don't Ever Think (Too Much) (Video)
Who killed the zutons?
Who killed the zutons?
Pressure Point - The Zutons Live In Liverpool Fri 5th April 2019
Pressure Point - The Zutons Live In Liverpool Fri 5th April 2019
Pressure Point - The Zutons Live In Liverpool 2016
Pressure Point - The Zutons Live In Liverpool 2016
The Zutons - Pressure Point| Liverpool Olympia 2019
The Zutons - Pressure Point| Liverpool Olympia 2019
Pressure Point | The Zutons | Guitar Cover
Pressure Point | The Zutons | Guitar Cover
The Zutons Pressure Point
The Zutons Pressure Point
The Zutons - Valerie (Video)
The Zutons - Valerie (Video)
Zutons  Pressure Point   live at Barrowland Ballroom, Glasgow 28 03 2019
Zutons Pressure Point live at Barrowland Ballroom, Glasgow 28 03 2019
Me playing a Cajon - ("Pressure Point" - The Zutons)
Me playing a Cajon - ("Pressure Point" - The Zutons)
The Zutons-Pressure Point (Live at Wireless Festival)
The Zutons-Pressure Point (Live at Wireless Festival)
"The Zutons - Pressure Point" Bass Cover
"The Zutons - Pressure Point" Bass Cover
The Zutons - Pressure Point (Live, Somerset House)
The Zutons - Pressure Point (Live, Somerset House)
THE ZUTONS [ PRESSURE POINT ]-  - Abi Harding -  GLASGOW BARROWLAND - The Pressure Point -THE ZUTONS
THE ZUTONS [ PRESSURE POINT ]- - Abi Harding - GLASGOW BARROWLAND - The Pressure Point -THE ZUTONS