LOADING ...

Luyện nghe bài hát Pressure Point

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I can't get pressure point out of my head
I can't get pressure point out of my head
I it in work, you know, I feel it in bed
I can't get this pressure point out of my

I've all my bills and I've acted so well
been cheating, there's nothing to tell
So why all this pressure, I understand
I call on my neighbors, and lend a hand

Doctor, oh doctor, I'm to learn
Well all of my bones, they toss and they turn
Mother, oh mother, I'm begging you
To rid me of and cure this disease

Maybe you you what I have become
With all of pressure, my mind's on a run
Well maybe it's changing, let's for the best
Maybe something to get off my chest

Doctor, oh doctor, I'm you please
To rid me of and cure this disease
Mother, oh mother, I'm willing to
Well, all of my bones, well, they toss and they

Pressure pressure pressure
pressure pressure pressure
Pressure pressure pressure
pressure pressure pressure
Pressure pressure pressure
pressure pressure pressure
Pressure pressure pressure

I can't get this point out of my head
I can't get this point out of my head
I it in work, you know, I feel it in bed
I can't get pressure point out of my head

Pressure pressure pressure
Pressure pressure pressure
Pressure pressure pressure
...

Videos

Pressure Point - Zutons
Pressure Point - Zutons
Pressure Point (V. 2) - The Zutons
Pressure Point (V. 2) - The Zutons
Pressure Point - The Zutons
Pressure Point - The Zutons
THE ZUTONS - PRESSURE POINT @ V FESTIVAL 2008
THE ZUTONS - PRESSURE POINT @ V FESTIVAL 2008
The Zutons Pressure Point
The Zutons Pressure Point
Who killed the zutons?
Who killed the zutons?
MVP Baseball 2005 Soundtrack The Zutons Pressure Point
MVP Baseball 2005 Soundtrack The Zutons Pressure Point
The Zutons - Don't Ever Think (Too Much) (Video)
The Zutons - Don't Ever Think (Too Much) (Video)
Pressure Point
Pressure Point
The Zutons - Valerie (Video)
The Zutons - Valerie (Video)
Remember Me - The Zutons
Remember Me - The Zutons
Pressure Point - The Zutons Live In Liverpool 2016
Pressure Point - The Zutons Live In Liverpool 2016
The Zutons - Zuton Fever
The Zutons - Zuton Fever
Top Tracks - The Zutons
Top Tracks - The Zutons
Pressure Point | The Zutons | Guitar Cover
Pressure Point | The Zutons | Guitar Cover
The Zutons - Confusion
The Zutons - Confusion
FLCL - Pressure Point - Zutons
FLCL - Pressure Point - Zutons
Popular Videos - The Zutons
Popular Videos - The Zutons
The Zutons - Pressure Point Live at Delamere Forest
The Zutons - Pressure Point Live at Delamere Forest
The Zutons - Pressure Point (Live, Somerset House)
The Zutons - Pressure Point (Live, Somerset House)