LOADING ...

Luyện nghe bài hát Piece Of My Mind

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Punishment is when you know that you deserve it
It's a hustla on a clucka let me show you how I serve it
I see you, it's the tall bald eagle
Representin but you respresentin seagull
Pigeoun! Yeah you's a dirty rat
You copy cattapiller or should I say fax
Relax and get jacked like that nigga in
Fuck patna and get smacked like a tennis
Ball! Man did my niggas call?
911 it's yo nigga Dre Dog
So nigga fuck around and get cut a canteloupe
Try ta run and get chewed up a cheetah on a anteloupe
Payback's a sour dope deal
Targets make like a mutilated seal
Dead with a scared on they face
1995 it's a race
The Firm!
doin that sherm
Slug ass niggas get treated like a
So when you see me you'll refer to me as mista
Or brother in law nigga cause I'm yo sista

bass!
And it goes that
bass!
And it like this
bass!
And it like this
bass!

Yeah, I gum and beef jerky
Eats chicken and
Nigga you might me but you neva will hurt me
cut!
The left eye's all up!
One hitta quita got em walkin a drunk! (hehehehe)
Skunk and a blunt nigga all up
Tug boat in the sea juss sunk
I'm a
Mothafucka gimme you got
All packed in like nappy dreadlocks
Sardines, all cluckas get cream
And ta get it you, man I fucked up
up!
That paybacks on tha hunt
Darker than a window quiet like a monk
I wanna hear ya cry so I ain't pop ya
I wanna see ya scream right I drop ya
So check out mothafucka when I got ya
I'm gonna knock the up out ya
Panic!
Mothafucka it's the indo mechanic
until ya start this
Colder than tha
Step up in tha mind of a thief artist
Hungry for tha
Stripes a sergeant
And a piece of my mind

Videos

ANDRE NICKATINA (PIECE OF MY MIND)
ANDRE NICKATINA (PIECE OF MY MIND)
Dre Dog - Piece Of My Mind
Dre Dog - Piece Of My Mind
Dre Dog - Mind Full Of Hatred
Dre Dog - Mind Full Of Hatred
Piece Of My Mind
Piece Of My Mind
Dre Dog - The Stress Factor
Dre Dog - The Stress Factor
Mind Full Of Hatred
Mind Full Of Hatred
Andre Nickatina - I Hate You With A Passion (Full Album)
Andre Nickatina - I Hate You With A Passion (Full Album)
Dre Dog (Andre Nickatina) - The Stress Factor
Dre Dog (Andre Nickatina) - The Stress Factor
Dre Dog - New Jim Jones Live
Dre Dog - New Jim Jones Live
Dre Dog (Andre Nickatina) - Jim Jones Posse
Dre Dog (Andre Nickatina) - Jim Jones Posse
Andre Nickatina 4.A.M Bay Bridge - Lyrics
Andre Nickatina 4.A.M Bay Bridge - Lyrics
Andre Nickatina - Pisces (FULL ALBUM)
Andre Nickatina - Pisces (FULL ALBUM)
Top Tracks - Andre Nickatina
Top Tracks - Andre Nickatina
The Stress Factor
The Stress Factor
Dre Dog - Smoke Dope and Rap
Dre Dog - Smoke Dope and Rap
Andre Nickatina-piece of my mind cover
Andre Nickatina-piece of my mind cover
Andre Nickatina - I'm Pisces
Andre Nickatina - I'm Pisces
Andre Nickatina -  Killa Whale
Andre Nickatina - Killa Whale
Andre Nickatina - The Ave
Andre Nickatina - The Ave
Andre Nickatina & Equipto-caught in a verse
Andre Nickatina & Equipto-caught in a verse