LOADING ...

Luyện nghe bài hát Photograph

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I'm luck, outta love
photograph, picture of
Passion killer, you're too
You're the one I wanna touch
I see face every time I dream
On every page, magazine
So wild so free so far me
You're all I want, my

Oh, look what done to this rock 'n' roll clown
Oh Oh, look what done

Photograph - I don't your
Photograph - I don't need
Photograph - All got is a photograph
But not enough

I'd be lover, if you were there
Put your hurt on me, if you
Such a woman, you got
You every man feel like a child
You got some kinda on me
all wrapped up in mystery
So wild so free so far me
You're all I want, my

Oh, what you've done to this rock'n'roll clown
Oh Oh, what you've done

[Repeat

You've straight to my head

Videos

The All-American Rejects - Photograph (Cover)
The All-American Rejects - Photograph (Cover)
All American Rejects-Photograph
All American Rejects-Photograph
The All-American Rejects Cover Taylor Swift Mean on CMT 2011
The All-American Rejects Cover Taylor Swift Mean on CMT 2011
The All American Rejects Pictures
The All American Rejects Pictures
WORD PICTURES
WORD PICTURES
All American Rejects Pictures
All American Rejects Pictures
All American Rejects "Move Along"
All American Rejects "Move Along"
The All American Rejects- P.S. I Love You Lyrics
The All American Rejects- P.S. I Love You Lyrics
The All-American Rejects - Move Along' (AOL Sessions)
The All-American Rejects - Move Along' (AOL Sessions)
All American Rejects - Your Star [WITH LYRICS]
All American Rejects - Your Star [WITH LYRICS]
The All American Rejects AAR Send Her to Heaven Kaaboo 2018 Del Mar
The All American Rejects AAR Send Her to Heaven Kaaboo 2018 Del Mar
All American Rejects - My Paper Heart (live)
All American Rejects - My Paper Heart (live)
The All-American Rejects - It Ends Tonight (Official Music Video)
The All-American Rejects - It Ends Tonight (Official Music Video)
All American Rejects - Dirty Little Secret - With Pictures - Lyrics At Side
All American Rejects - Dirty Little Secret - With Pictures - Lyrics At Side
Beautiful (Cover)-The All-American Rejects
Beautiful (Cover)-The All-American Rejects
5SOS Rejects (Lyrics + Pictures)
5SOS Rejects (Lyrics + Pictures)
The All American Rejects sing Breakin' at the Roxy on 12/15/09
The All American Rejects sing Breakin' at the Roxy on 12/15/09
OneStepUp feat. Jule - Another Heart Calls Cover The All American Rejects
OneStepUp feat. Jule - Another Heart Calls Cover The All American Rejects
All American Rejects Pictures
All American Rejects Pictures
♥ My Paper Heart - The All American Rejects ♥
♥ My Paper Heart - The All American Rejects ♥