LOADING ...

Luyện nghe bài hát Photograph

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I'm luck, outta love
Gotta photograph, of
Passion killer, you're too
You're the only one I touch
I see your every time I dream
On every page, every
So wild so so far from me
all I want, my fantasy

Oh, look what you've done to this 'n' roll clown
Oh Oh, look you've done

Photograph - I want your
Photograph - I need your
- All I've got is a photograph
But it's not

I'd be lover, if you were there
Put your on me, if you dare
Such a woman, you got
You make every man feel a child
You got kinda hold on me
You're all wrapped up in
So so free so far from me
You're all I want, my

Oh, what you've done to this rock'n'roll clown
Oh Oh, what you've done

[Repeat

gone straight to my head

Videos

The All-American Rejects - Photograph (Cover)
The All-American Rejects - Photograph (Cover)
All American Rejects-Photograph
All American Rejects-Photograph
The All-American Rejects Cover Taylor Swift Mean on CMT 2011
The All-American Rejects Cover Taylor Swift Mean on CMT 2011
The All American Rejects Pictures
The All American Rejects Pictures
All American Rejects Pictures
All American Rejects Pictures
All American Rejects Talk About Sweat, Mario Lopez' Muscles & His Hair.  Watch Part 1
All American Rejects Talk About Sweat, Mario Lopez' Muscles & His Hair. Watch Part 1
The All-American Rejects TRACK BY TRACK "Kids in the Street"
The All-American Rejects TRACK BY TRACK "Kids in the Street"
All American Rejects pictures
All American Rejects pictures
The All-American Rejects - Dirty Little Secret (Official Music Video)
The All-American Rejects - Dirty Little Secret (Official Music Video)
The All American Rejects- P.S. I Love You Lyrics
The All American Rejects- P.S. I Love You Lyrics
All American Rejects - Your Star [WITH LYRICS]
All American Rejects - Your Star [WITH LYRICS]
All American Rejects - "Walk Over Me" (2012) - MDA Telethon
All American Rejects - "Walk Over Me" (2012) - MDA Telethon
All American Rejects Pictures
All American Rejects Pictures
All American Rejects - Dirty Little Secret - With Pictures - Lyrics At Side
All American Rejects - Dirty Little Secret - With Pictures - Lyrics At Side
The All American Rejects sing Breakin' at the Roxy on 12/15/09
The All American Rejects sing Breakin' at the Roxy on 12/15/09
Beautiful (Cover)-The All-American Rejects
Beautiful (Cover)-The All-American Rejects
The All-American Rejects- Heartbeat Slowing Down W/ Lyrics in Description
The All-American Rejects- Heartbeat Slowing Down W/ Lyrics in Description
The All-American Rejects - Move Along' (AOL Sessions)
The All-American Rejects - Move Along' (AOL Sessions)
All American Rejects-Drive Away
All American Rejects-Drive Away
The All-American Rejects - It Ends Tonight Sessions
The All-American Rejects - It Ends Tonight Sessions