LOADING ...

Luyện nghe bài hát Photograph

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I'm luck, outta love
Gotta photograph, of
killer, you're too much
You're the only one I wanna
I see face every time I dream
On every page, every
So wild so free so far me
You're all I want, my

Oh, look what you've to this rock 'n' roll clown
Oh Oh, look what done

- I don't want your
Photograph - I don't need
- All I've got is a photograph
But not enough

I'd be lover, if you were there
Put your on me, if you dare
Such a woman, you got
You make every man feel like a
You got kinda hold on me
You're all up in mystery
So so free so far from me
You're all I want, my

Oh, Look you've done to this rock'n'roll clown
Oh Oh, what you've done

chorus]

You've gone to my head

Videos

The All-American Rejects - Photograph (Cover)
The All-American Rejects - Photograph (Cover)
All American Rejects-Photograph
All American Rejects-Photograph
The All-American Rejects Cover Taylor Swift Mean on CMT 2011
The All-American Rejects Cover Taylor Swift Mean on CMT 2011
♥ My Paper Heart - The All American Rejects ♥
♥ My Paper Heart - The All American Rejects ♥
The All-American Rejects - Move Along
The All-American Rejects - Move Along
5SOS Rejects (Lyrics + Pictures)
5SOS Rejects (Lyrics + Pictures)
The All-American Rejects - "Heartbeat Slowing Down"
The All-American Rejects - "Heartbeat Slowing Down"
WORD PICTURES
WORD PICTURES
The All American Rejects- P.S. I Love You Lyrics
The All American Rejects- P.S. I Love You Lyrics
All American Rejects - Dirty Little Secret - With Pictures - Lyrics At Side
All American Rejects - Dirty Little Secret - With Pictures - Lyrics At Side
Kara Connolly - Swing, Swing by The All-American Rejects (Official Audio)
Kara Connolly - Swing, Swing by The All-American Rejects (Official Audio)
All American Rejects - Your Star [WITH LYRICS]
All American Rejects - Your Star [WITH LYRICS]
All American Rejects Pictures
All American Rejects Pictures
The All American Rejects Pictures
The All American Rejects Pictures
All American Rejects Pictures
All American Rejects Pictures
Beautiful (Cover)-The All-American Rejects
Beautiful (Cover)-The All-American Rejects
The All-American Rejects - The Last Song (Pop Up Video)
The All-American Rejects - The Last Song (Pop Up Video)
All American Rejects "Move Along"
All American Rejects "Move Along"
The All-American Rejects- Heartbeat Slowing Down W/ Lyrics in Description
The All-American Rejects- Heartbeat Slowing Down W/ Lyrics in Description
The All American Rejects -  Pillsbury Doughgirl ( with intro
The All American Rejects - Pillsbury Doughgirl ( with intro