LOADING ...

Luyện nghe bài hát Pharaoh

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

no fucking can hit him
no, no chain can hold him
don't make one mistake
turn your your life he'll take
no, no standing can turn him
the politicians understand him
he with fire, shines with hate
on their knees to accept their fate
he is the
the man shaping our destiny
madness - may stop - try
he lives to
he is the
who what he has in store
just one more surprise
we must to strike back
he's just a loaded gun
in the hand of a
there is no to run
he senses your close
he, he smells your nearby
you your anger slowly build
let's say bye old man
a nice try

Videos

Chroming Rose Pharao
Chroming Rose Pharao
Rose Faraon - Mind of bape
Rose Faraon - Mind of bape
King Ice Silver Plated Gorilla Medallion Pendant | Hip Hop Jewelry | Kingice.com
King Ice Silver Plated Gorilla Medallion Pendant | Hip Hop Jewelry | Kingice.com
Gallows Pole - Turn of the Fortune
Gallows Pole - Turn of the Fortune
Edguy - Hallowed (Letra Traducida)
Edguy - Hallowed (Letra Traducida)
Pharao X killing my life
Pharao X killing my life
24kgold-plating.com
24kgold-plating.com
Pharao (Ger) - The Book Of Ibon
Pharao (Ger) - The Book Of Ibon
Vino Santana Ft. MistahMoneyGain - Gat Music (Music Video)
Vino Santana Ft. MistahMoneyGain - Gat Music (Music Video)
Nightmare Pharao - Youtube
Nightmare Pharao - Youtube
Ghost Machinery - Dreamworld
Ghost Machinery - Dreamworld
Happy Bday Tribute Charis King Diamond Video Tribute 2013
Happy Bday Tribute Charis King Diamond Video Tribute 2013
Boombox Diciples - Garden Of Eden (2008)
Boombox Diciples - Garden Of Eden (2008)
Best of Hein Hart
Best of Hein Hart
FOR EVER 4
FOR EVER 4
Ballads
Ballads
metal
metal
Harrow - Phantom of Despise
Harrow - Phantom of Despise
Men's 925 Sterling Silver Platinum Plating Stub Earring RD0671  from Dinodirect.com
Men's 925 Sterling Silver Platinum Plating Stub Earring RD0671 from Dinodirect.com
Kent Hovind - Seminar 7 (part2) - Questions and answers
Kent Hovind - Seminar 7 (part2) - Questions and answers