LOADING ...

Luyện nghe bài hát Perfect Time

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

There is no perfect time too or slow, standard versus strong (? )
The truth be told you can't much, can't play slow.
me I owe them this swollen joke.
Oozing your throats that clutters and control.

Since you every window and knocked down every door
Cut up every and smoking every whore.
You turn a colder shoulder to the suture we close.
You turn a answer into a simple yes or no, no, no, yes, no

Let's behind in perfect time.
Won't you stay a we're counting on you.
So sad to say gone away,
Without a or two.

There is no perfect time too or slow, standard versus strong (? )
There is no perfect time. there is no place.
No picture perfect face picture perfect clothes in picture perfect pose.

fall behind in perfect time.
Won't you a while? we're counting on you.
So sad to say gone away,
Without a or two.

(repeat)

Videos

Archers of Loaf- Perfect Time
Archers of Loaf- Perfect Time
Archers Of Loaf - Greatest of All Time
Archers Of Loaf - Greatest of All Time
Archers of Loaf - Wrong
Archers of Loaf - Wrong
Archers of Loaf 10-22-98 LIVE Iowa City 7/13
Archers of Loaf 10-22-98 LIVE Iowa City 7/13
Top Tracks - Archers of Loaf
Top Tracks - Archers of Loaf
Archers of Loaf - Freezing Point
Archers of Loaf - Freezing Point
Archers of Loaf - White Trash Heroes
Archers of Loaf - White Trash Heroes
Archers of Loaf - Underachievers March and Fight Song
Archers of Loaf - Underachievers March and Fight Song
Archers of Loaf - Audiowhore
Archers of Loaf - Audiowhore
Archers of Loaf - Vee Vee - 06 - Floating Friends
Archers of Loaf - Vee Vee - 06 - Floating Friends
Archers Of Loaf - Sick File
Archers Of Loaf - Sick File
Archers of Loaf - Fabricoh
Archers of Loaf - Fabricoh
Archers of Loaf - Wrong (7'' Single Version, 1992)
Archers of Loaf - Wrong (7'' Single Version, 1992)
Archers Of Loaf - Perfect Time Lyrics
Archers Of Loaf - Perfect Time Lyrics
Archers of Loaf - Powerwalker (A Day in the Park Compilation)
Archers of Loaf - Powerwalker (A Day in the Park Compilation)
Archers of Loaf - Lowest Part Is Free!
Archers of Loaf - Lowest Part Is Free!
Archers Of Loaf - You And Me
Archers Of Loaf - You And Me
Archers of Loaf - What Did You Expect?
Archers of Loaf - What Did You Expect?
Archers Of Loaf - Hate Paste
Archers Of Loaf - Hate Paste
Archers Of Loaf, "South Carolina"
Archers Of Loaf, "South Carolina"