LOADING ...

Luyện nghe bài hát Perfect Time

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

There is no perfect time too fast or slow, standard versus (? )
The be told you can't play much, can't play slow.
me I owe them this swollen joke.
Oozing from throats that clutters and control.

Since you busted window and knocked down every door
Cut up every alleyway and every whore.
You turn a colder shoulder to the suture we close.
You a concrete answer into a simple yes or no, no, no, yes, no

Let's fall behind in time.
Won't you a while? we're counting on you.
So sad to say gone away,
a trace or two.

There is no perfect time too fast or slow, standard strong (? )
There is no time. there is no perfect place.
No picture face with picture perfect clothes in picture perfect pose.

fall behind in perfect time.
Won't you stay a while? counting on you.
So sad to say gone away,
a trace or two.

(repeat)

Videos

Archers of Loaf- Perfect Time
Archers of Loaf- Perfect Time
Archers of Loaf 10-22-98 LIVE Iowa City 5/13
Archers of Loaf 10-22-98 LIVE Iowa City 5/13
Top Tracks - Archers of Loaf
Top Tracks - Archers of Loaf
Archers of Loaf - Freezing Point
Archers of Loaf - Freezing Point
Archers of Loaf - Bombs Away
Archers of Loaf - Bombs Away
Archers of Loaf - Audiowhore
Archers of Loaf - Audiowhore
Archers Of Loaf - Perfect Time Lyrics
Archers Of Loaf - Perfect Time Lyrics
Archers of Loaf 03/02/1994 - Norman, OK @ Liquid Lounge
Archers of Loaf 03/02/1994 - Norman, OK @ Liquid Lounge
Archers of Loaf - Underachievers March and Fight Song
Archers of Loaf - Underachievers March and Fight Song
Archers of Loaf - Wrong
Archers of Loaf - Wrong
Archers of Loaf - White Trash Heroes
Archers of Loaf - White Trash Heroes
Archers of Loaf - Jive Kata
Archers of Loaf - Jive Kata
Archers of Loaf 10-22-98 LIVE Iowa City 7/13
Archers of Loaf 10-22-98 LIVE Iowa City 7/13
Archers of Loaf - Vee Vee - 06 - Floating Friends
Archers of Loaf - Vee Vee - 06 - Floating Friends
Archers of Loaf - Bacteria
Archers of Loaf - Bacteria
chumming the ocean - archers of loaf
chumming the ocean - archers of loaf
Archers Of Loaf - Nevermind The Enemy
Archers Of Loaf - Nevermind The Enemy
Archers Of Loaf - Slow Worm
Archers Of Loaf - Slow Worm
Archers of Loaf
Archers of Loaf
Archers Of Loaf - Freezing Point
Archers Of Loaf - Freezing Point