LOADING ...

Luyện nghe bài hát Peace Train

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Now I've been happy
Thinking the good things to come
And I it could be
Something has begun

Oh, been smiling lately
about the world as one
And I believe it be
Some day going to come

out on the edge of darkness
There rides a train
Oh, peace train, take this
Come take me home

Now I've been lately
about the good things to come
And I believe it be
Something has begun

Oh, train sounding louder
on the peace train
Come on now, peace
Yes, peace train, holy
Everyone jump on the peace
Come on now, train

Get your bags
Go bring good friends too
'Cos getting nearer
It soon will be you

Now and join the living
not so far from you
And it's nearer
it will all be true

Oh, train sounding louder
Glide on the peace
on now, peace train, peace train

Now I've been crying
Thinking about the as it is
Why we go on hating
Why can't we in bliss?

'Cos out on the edge of
rides a peace train
Oh, train, take this country
Come me home again

Oh, train sounding louder
on the peace train
Come on now, the peace
Yes, train, holy roller
Everyone jump on the peace

Come on, come on, on
Yes, come on, train
Yes, the peace train
Come on now, peace
Oh, peace

Videos

10000 maniacs (Natalie Merchant) - peace train
10000 maniacs (Natalie Merchant) - peace train
10,000 Maniacs Peace Train
10,000 Maniacs Peace Train
Peace Train 10000 Maniacs -
Peace Train 10000 Maniacs -
Peace Train
Peace Train
10000 maniacs - (very rare) peace train
10000 maniacs - (very rare) peace train
Dolly Parton - Peace Train
Dolly Parton - Peace Train
Amazing Guitar Solo Performance - "Peace Train" 10000 Maniacs
Amazing Guitar Solo Performance - "Peace Train" 10000 Maniacs
10,000 Maniacs ~ Peace Train (1987)
10,000 Maniacs ~ Peace Train (1987)
10000 Maniacs Peace Train
10000 Maniacs Peace Train
Marie Miller - "Peace Train" (Cat Stevens Cover)
Marie Miller - "Peace Train" (Cat Stevens Cover)
Natalie Merchant en 10000 Maniacs
Natalie Merchant en 10000 Maniacs
10,000 Maniacs - Can't Ignore The Train
10,000 Maniacs - Can't Ignore The Train
Peace Train Flash mob
Peace Train Flash mob
10,000 maniacs - Can't ignore the train
10,000 maniacs - Can't ignore the train
10,000 Maniacs - Peace Train - Live 2011-05-21 Chesapeake, VA
10,000 Maniacs - Peace Train - Live 2011-05-21 Chesapeake, VA
PEACE TRAIN
PEACE TRAIN
☮Peace Train (with lyrics)
☮Peace Train (with lyrics)
10,000 Maniacs Peace Train
10,000 Maniacs Peace Train
Peace Train
Peace Train
10000 Maniacs: Peace Train
10000 Maniacs: Peace Train