LOADING ...

Luyện nghe bài hát Path Of The Angels

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Ruler of my dreams, angelic
calm me down at
Bury me clads of shallow graves
or me above the enchanting clouds
Swallow me the lukewarm womb
let me fly upon the of morning breeze
cease burning like the distant
who has away his light
I pray for
I find solace in death?
Save me
I for Nepenthe
Angel of unveiled
Aery being of
eyes are staring
I'm filled with fear oh mistress of
as I step on the path of the
whee heaven meets the
time embraces
I feel my
those sickening shades of existence
I the gates of infinity
Just your weary eyes
I'll take you way up to the
Child of Firma
Being of and dust
I tear up the of reality
Step unto the path of the

Videos

EvenSong - Path of the Angels (Full Album / Album Completo) 1999
EvenSong - Path of the Angels (Full Album / Album Completo) 1999
Evensong - Path Of The Angels
Evensong - Path Of The Angels
EvenSong - Path Of The Angels
EvenSong - Path Of The Angels
Path of the Angels
Path of the Angels
EvenSong Path of the Angels Of Man's First Disobedience Expulsion from the Divine Abode Mysterium Lost Tales
EvenSong Path of the Angels Of Man's First Disobedience Expulsion from the Divine Abode Mysterium Lost Tales
EVENSONG - SERPENT
EVENSONG - SERPENT
EVENSONG - WORLD WITHIN
EVENSONG - WORLD WITHIN
432 Hz Celestial Angel Music ➤ Raise Your Vibration - 528 Hz Positive Energy Frequency Healing
432 Hz Celestial Angel Music ➤ Raise Your Vibration - 528 Hz Positive Energy Frequency Healing
EVENSONG - THE FALL OF THE ARCHAIC HEAVEN
EVENSONG - THE FALL OF THE ARCHAIC HEAVEN
Even Song - Passing Of The Elder Gods
Even Song - Passing Of The Elder Gods
Run Into The Shadows - Even Angels Carry Knives
Run Into The Shadows - Even Angels Carry Knives
Angels Path
Angels Path
EVENSONG - WHERE THE DEVIL SLUMBERS
EVENSONG - WHERE THE DEVIL SLUMBERS
Top Tracks - Even Song
Top Tracks - Even Song
Even Song - Entrance To Eternity (Demo)
Even Song - Entrance To Eternity (Demo)
EvenSong - To The Abyss Unfathomable
EvenSong - To The Abyss Unfathomable
The Empire Shall Fall - Choir of Angels (845)
The Empire Shall Fall - Choir of Angels (845)
Even Song - Whispers From The Arcane World
Even Song - Whispers From The Arcane World
Popular Videos - Path of the Angels
Popular Videos - Path of the Angels
Crimson Swan - When Angels Fall
Crimson Swan - When Angels Fall