LOADING ...

Luyện nghe bài hát Path Of The Angels

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Ruler of my dreams, being
calm me down at
me among clads of shallow graves
or raise me above the enchanting
me the Earth's lukewarm womb
let me fly upon the of morning breeze
burning like the distant star
who has away his light
I pray for
I find solace in death?
Save me
I for Nepenthe
Angel of unveiled
Aery of Heavens
eyes are staring
I'm with fear oh mistress of dreams
as I on the path of the angels
heaven meets the ground
Slaughterous time
I my transience
Leave those shades of existence
I open the gates of
Just close weary eyes
I'll you way up to the skies
of Terra Firma
Being of and dust
I tear up the of reality
Step the path of the angels

Videos

EvenSong - Path of the Angels (Full Album / Album Completo) 1999
EvenSong - Path of the Angels (Full Album / Album Completo) 1999
Evensong - Path Of The Angels
Evensong - Path Of The Angels
EvenSong - Path Of The Angels
EvenSong - Path Of The Angels
Path of the Angels
Path of the Angels
EvenSong Path of the Angels Of Man's First Disobedience Expulsion from the Divine Abode Mysterium Lost Tales
EvenSong Path of the Angels Of Man's First Disobedience Expulsion from the Divine Abode Mysterium Lost Tales
EVENSONG - WHERE THE DEVIL SLUMBERS
EVENSONG - WHERE THE DEVIL SLUMBERS
EVENSONG - OBLIVION
EVENSONG - OBLIVION
The Choir of St. John's Church, Savannah | Alice Parker: Holy Michael (1983)
The Choir of St. John's Church, Savannah | Alice Parker: Holy Michael (1983)
Popular Videos - Path of the Angels
Popular Videos - Path of the Angels
Path of Angels Jophiel
Path of Angels Jophiel
Shir Tikva-שיר תקווה-The Song of Hope-Miri Mesika-מירי מסיקה-English + Hebrew Lyrics (Subtitles)
Shir Tikva-שיר תקווה-The Song of Hope-Miri Mesika-מירי מסיקה-English + Hebrew Lyrics (Subtitles)
Enya, "Journey of the Angels"
Enya, "Journey of the Angels"
"The path of Angels"- OrbitallyAttica Music - Stefano Salzano
"The path of Angels"- OrbitallyAttica Music - Stefano Salzano
Shadow
Shadow
Where Angels Fall - Shining Path
Where Angels Fall - Shining Path
Path Of An Angel - Hypes Stars
Path Of An Angel - Hypes Stars
04-21-2008 the path to the angels
04-21-2008 the path to the angels
Within Temptation - Angels
Within Temptation - Angels
Receive Messages & Blessings from Spirit Guides/Guardian Angels | Guided Meditation
Receive Messages & Blessings from Spirit Guides/Guardian Angels | Guided Meditation
Chris Tomlin - Home
Chris Tomlin - Home