LOADING ...

Luyện nghe bài hát Pain

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You run or hide
From the that lives inside
everything you own
As we its taking your soul
It never wait
It
Every move you
Sends you out of

Now
The rage inside, you can feel it
The knife in your heart, it begins to
You run and you run but get away
the agony of the pain

You cannot it now
Every nerve in your body
craves spirit unrest
Heres to the curse now lay at rest

It will wait
It
Every you make
you out of control

Now
The rage inside, you can it grow
A knife in the heart, it begins to
I run and I run but get away
From the agony of the

Videos

Jon Oliva's Pain - Pain
Jon Oliva's Pain - Pain
Jon Olivas Pain - 'tage mahal
Jon Olivas Pain - 'tage mahal
Jon Oliva's Pain - The Dark
Jon Oliva's Pain - The Dark
Jon Oliva's Pain - Sirens (live 2010) Belgium
Jon Oliva's Pain - Sirens (live 2010) Belgium
Jon Oliva's Pain - Through The Eyes Of The King
Jon Oliva's Pain - Through The Eyes Of The King
Jon Oliva's Pain - The Answer
Jon Oliva's Pain - The Answer
Jon Oliva's Pain - Timeless Flight
Jon Oliva's Pain - Timeless Flight
Jon Oliva's Pain   Live Reflections
Jon Oliva's Pain Live Reflections
Jon Oliva's Pain - People Say-Gimme Some Hell
Jon Oliva's Pain - People Say-Gimme Some Hell
Jon Oliva's Pain - Gutter Ballet, Live in Atlanta 2014
Jon Oliva's Pain - Gutter Ballet, Live in Atlanta 2014
Jon Oliva's Pain - Reality's Fool (Full Version)
Jon Oliva's Pain - Reality's Fool (Full Version)
Jon Oliva's Pain: Believe (Live 2008)
Jon Oliva's Pain: Believe (Live 2008)
JON OLIVA´S PAIN - new album "FESTIVAL" - Jon comments on 3 new songs
JON OLIVA´S PAIN - new album "FESTIVAL" - Jon comments on 3 new songs
Jon Oliva's Pain - Walk upon the water
Jon Oliva's Pain - Walk upon the water
Jon Oliva's Pain - O To G
Jon Oliva's Pain - O To G
Jon Oliva's Pain - Gutter Ballet (Savatage) LIVE
Jon Oliva's Pain - Gutter Ballet (Savatage) LIVE
Jon Oliva's Pain - Maniacal Renderings
Jon Oliva's Pain - Maniacal Renderings
Jon Oliva's Pain - Afterglow
Jon Oliva's Pain - Afterglow
Jon Oliva's Pain - Walk Alone
Jon Oliva's Pain - Walk Alone
Jon Oliva's Pain - Fly Away
Jon Oliva's Pain - Fly Away