LOADING ...

Luyện nghe bài hát Pain

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You run or hide
From the pain that lives
everything you own
As we speak its taking soul
It will wait
It
Every move you
you out of control

Now
The rage inside, you can it grow
The in your heart, it begins to show
You run and you run but cant get
From the agony of the

You cannot it now
nerve in your body growls
Mind spirit unrest
Heres to the curse that now lay at

It never wait
It
move you make
Sends you out of

Now
The rage inside, you can it grow
A in the heart, it begins to show
I run and I run but get away
the agony of the pain

Videos

Jon Oliva's Pain - Pain
Jon Oliva's Pain - Pain
Jon Olivas Pain - 'tage mahal
Jon Olivas Pain - 'tage mahal
Jon Oliva's Pain - Walk upon the water
Jon Oliva's Pain - Walk upon the water
Jon Oliva's Pain - The Dark
Jon Oliva's Pain - The Dark
Jon Oliva's Pain - Before I Hang
Jon Oliva's Pain - Before I Hang
Jon Oliva's Pain - All The Time
Jon Oliva's Pain - All The Time
Jon Oliva's Pain - When the crowds are gone, Live in Atlanta 2014
Jon Oliva's Pain - When the crowds are gone, Live in Atlanta 2014
Jon Oliva's Pain - Sirens (live 2010) Belgium
Jon Oliva's Pain - Sirens (live 2010) Belgium
Jon Oliva's Pain   Live Reflections
Jon Oliva's Pain Live Reflections
Jon Oliva's Pain - You Never Know
Jon Oliva's Pain - You Never Know
JON OLIVA´S PAIN  - I FEAR YOU
JON OLIVA´S PAIN - I FEAR YOU
Jon Oliva's Pain - The Answer
Jon Oliva's Pain - The Answer
Jon Oliva's Pain - Walk Alone
Jon Oliva's Pain - Walk Alone
Jon Oliva's Pain - 'Tage Mahal (Full album) [Prog heavy metal]
Jon Oliva's Pain - 'Tage Mahal (Full album) [Prog heavy metal]
Jon Oliva's Pain - Through The Eyes Of The King
Jon Oliva's Pain - Through The Eyes Of The King
Jon Oliva's Pain - Hall of the Mountain King, Live in Atlanta 2014
Jon Oliva's Pain - Hall of the Mountain King, Live in Atlanta 2014
JON OLIVA´S PAIN - new album "FESTIVAL" - Jon comments on 3 new songs
JON OLIVA´S PAIN - new album "FESTIVAL" - Jon comments on 3 new songs
Jon Oliva's Pain - Gutter Ballet, Live in Atlanta 2014
Jon Oliva's Pain - Gutter Ballet, Live in Atlanta 2014
Jon Oliva's Pain - Reality's Fool (Full Version)
Jon Oliva's Pain - Reality's Fool (Full Version)
Jon Oliva's Pain - Maniacal Renderings 2006 (Full album) [Prog Heavy Metal]
Jon Oliva's Pain - Maniacal Renderings 2006 (Full album) [Prog Heavy Metal]