LOADING ...

Luyện nghe bài hát Pain

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You run or hide
From the pain lives inside
everything you own
As we its taking your soul
It will never
It
Every move you
Sends you out of

Now
The rage inside, you can it grow
The knife in your heart, it begins to
You run and you run but cant get
From the agony of the

You stop it now
Every nerve in your body
Mind craves unrest
Heres to the curse that now lay at

It never wait
It
move you make
Sends you out of

Now
The rage inside, you can it grow
A knife in the heart, it begins to
I run and I run but get away
From the of the pain

Videos

Jon Oliva's Pain - Pain
Jon Oliva's Pain - Pain
Jon Oliva's Pain - Maniacal Renderings 2006 (Full album) [Prog Heavy Metal]
Jon Oliva's Pain - Maniacal Renderings 2006 (Full album) [Prog Heavy Metal]
Jon Oliva's Pain - Global Warning (Full album - 2008) [Prog Heavy Metal]
Jon Oliva's Pain - Global Warning (Full album - 2008) [Prog Heavy Metal]
Jon Oliva´s Pain - Time to die - live BYH Festival 2006 - HD Version - b-light.tv
Jon Oliva´s Pain - Time to die - live BYH Festival 2006 - HD Version - b-light.tv
Jon Oliva's Pain - 'Tage Mahal (Full album) [Prog heavy metal]
Jon Oliva's Pain - 'Tage Mahal (Full album) [Prog heavy metal]
Jon Oliva's Pain - Sirens (live 2010) Belgium
Jon Oliva's Pain - Sirens (live 2010) Belgium
Jon Oliva's Pain - Gutter Ballet, Live in Atlanta 2014
Jon Oliva's Pain - Gutter Ballet, Live in Atlanta 2014
Jon Olivas Pain - 'tage mahal
Jon Olivas Pain - 'tage mahal
Death Rides a Black Horse
Death Rides a Black Horse
Jon Oliva's Pain Global warning
Jon Oliva's Pain Global warning
Jon Oliva's Pain - The Dark
Jon Oliva's Pain - The Dark
JON OLIVA'S PAIN - Live Dynamo 2005 (Full)
JON OLIVA'S PAIN - Live Dynamo 2005 (Full)
Jon Oliva's Pain - The Ride
Jon Oliva's Pain - The Ride
Jon Oliva's Pain - Gutter Ballet (Savatage) LIVE
Jon Oliva's Pain - Gutter Ballet (Savatage) LIVE
Jon Oliva's Pain - Festival (Full album, 2010) [Prog Heavy metal]
Jon Oliva's Pain - Festival (Full album, 2010) [Prog Heavy metal]
JON OLIVA'S PAIN Matt LaPorte & Jerry Outlaw's GHOST IN THE RUINS Duel
JON OLIVA'S PAIN Matt LaPorte & Jerry Outlaw's GHOST IN THE RUINS Duel
No Escape - Jon Oliva's Pain
No Escape - Jon Oliva's Pain
Jon Oliva's Pain - Hall of the Mountain King, Live in Atlanta 2014
Jon Oliva's Pain - Hall of the Mountain King, Live in Atlanta 2014
Jon Oliva's Pain - Time To Die
Jon Oliva's Pain - Time To Die
Jon Oliva's Pain - Maniacal Renderings
Jon Oliva's Pain - Maniacal Renderings