LOADING ...

Luyện nghe bài hát Pain

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You cannot run or
From the pain that inside
everything you own
As we its taking your soul
It never wait
It
Every move you
you out of control

Now
The inside, you can feel it grow
The knife in heart, it begins to show
You run and you run but cant get
the agony of the pain

You stop it now
nerve in your body growls
Mind craves unrest
Heres to the that now lay at rest

It will never
It
move you make
Sends you out of

Now
The inside, you can feel it grow
A in the heart, it begins to show
I run and I run but cant get
the agony of the pain

Videos

Jon Oliva's Pain - Pain
Jon Oliva's Pain - Pain
Jon Oliva's Pain - Believe (Savatage) - Legendado PT-BR
Jon Oliva's Pain - Believe (Savatage) - Legendado PT-BR
Jon Oliva's Pain - The Dark
Jon Oliva's Pain - The Dark
Jon Oliva's Pain - Sirens (live 2010) Belgium
Jon Oliva's Pain - Sirens (live 2010) Belgium
JON OLIVA´S PAIN - new album "FESTIVAL" - Jon comments on 3 new songs
JON OLIVA´S PAIN - new album "FESTIVAL" - Jon comments on 3 new songs
Jon Oliva's Pain - Holes
Jon Oliva's Pain - Holes
Jon Oliva's Pain - Walk Alone
Jon Oliva's Pain - Walk Alone
Jon Oliva's Pain - No Escape
Jon Oliva's Pain - No Escape
Jon Oliva's Storytellers Tour Complete show - Dec. 3, 2013 - Poughkeepsie, NY
Jon Oliva's Storytellers Tour Complete show - Dec. 3, 2013 - Poughkeepsie, NY
Jon Oliva's Pain - Through The Eyes Of The King
Jon Oliva's Pain - Through The Eyes Of The King
Jon Oliva's Pain - Hall of the Mountain King, Live in Atlanta 2014
Jon Oliva's Pain - Hall of the Mountain King, Live in Atlanta 2014
Jon Olivas Pain - 'tage mahal
Jon Olivas Pain - 'tage mahal
Jon Oliva's Pain - The Ride
Jon Oliva's Pain - The Ride
No Escape - Jon Oliva's Pain
No Escape - Jon Oliva's Pain
Jon Oliva's Pain - Firefly
Jon Oliva's Pain - Firefly
Jon Oliva's Pain   Live Reflections
Jon Oliva's Pain Live Reflections
Jon Oliva's Pain: Believe (Live 2008)
Jon Oliva's Pain: Believe (Live 2008)
Jon Oliva's Pain - Walk upon the water
Jon Oliva's Pain - Walk upon the water
Jon Oliva's Pain - Maniacal Renderings 2006 (Full album) [Prog Heavy Metal]
Jon Oliva's Pain - Maniacal Renderings 2006 (Full album) [Prog Heavy Metal]
Jon Oliva's Pain - Firefly (Live)
Jon Oliva's Pain - Firefly (Live)