LOADING ...

Luyện nghe bài hát Pain

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I wake up in the
in a cold
when I of your loving
you're back
I know I'm
but it's all in
I sit dying
just to again
go on
can't get
I miss you
I'm so
you, without you
I'm walking on the
of and right
for you baby
to ease my
no one is who can get me through
all I need is a from you

I I'm waiting
but all in vain
I sit here dying to feel again
go on
can't get
I miss you
I'm so

In
and time again
it's running through my
oh take away pain
the darkness in my
let me breathe
away this pain

I'm to the shadow
on the
waiting for an
I fall
am I
or are you
you calling
just to ease my

Am I all in vain
I sit here
to feel loved
I go on
get enough
cos' I you
I miss your

I'm in
time and again
it's through my veins
oh can you my heart
the darkness in my
let me again
take this pain

Videos

Doro - Pain
Doro - Pain
Doro - Pain
Doro - Pain
Doro Pesch - Mission of Mercy (Force Majeure)
Doro Pesch - Mission of Mercy (Force Majeure)
Doro Pesch - Hellraiser (Force Majeure)
Doro Pesch - Hellraiser (Force Majeure)
Doro - I Rule the Ruins (Live in Germany 1993)
Doro - I Rule the Ruins (Live in Germany 1993)
Doro Pesch - Love Me In Black
Doro Pesch - Love Me In Black
Peter Steele & Doro Pesch - Descent
Peter Steele & Doro Pesch - Descent
Doro Pesch - Live It
Doro Pesch - Live It
Doro - Metal Tango (Live in Germany 1993)
Doro - Metal Tango (Live in Germany 1993)
DORO PESCH - Cry Wolf
DORO PESCH - Cry Wolf
Angel In The Dark - Doro Pesch
Angel In The Dark - Doro Pesch
Doro     Even Angels Cry
Doro Even Angels Cry
Doro Pesch - Black Rose
Doro Pesch - Black Rose
Doro feat. Tarja Turunen - Walking With The Angels (with lyrics)
Doro feat. Tarja Turunen - Walking With The Angels (with lyrics)
Doro Pesch - Stranger Yesterdays
Doro Pesch - Stranger Yesterdays
Doro - Breaking the law
Doro - Breaking the law
Doro Pesch * Warlock
Doro Pesch * Warlock
Doro Pesch - I lay my head upon my sword
Doro Pesch - I lay my head upon my sword
I'm In Love With You ♥  Doro Pesch  ~  Lyrics
I'm In Love With You ♥ Doro Pesch ~ Lyrics
Doro Pesch
Doro Pesch