LOADING ...

Luyện nghe bài hát Over the Rainbow

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Somewhere over the rainbow, way up
There's a land that I've heard of in a lullaby.
Somewhere the rainbow, skies are blue
And the dreams you dare to dream,
Really do true.

Someday I'll wish a star
And wake up where the are far behind me.
troubles melt like lemon drops,
High above the tops,
That's you'll find me.

Somewhere over the rainbow, blue fly
fly over the rainbow
Why then, oh why I?
If happy little bluebirds fly the rainbow
Why, oh why I?

Somewhere over the rainbow, way up
There's a land that I've heard of in a lullaby.
over the rainbow, skies are blue
And the that you dare to dream,
Really do true.

Someday I'll wish upon a
And wake up where the clouds are far me.
troubles melt like lemon drops,
High above the tops,
That's you'll find me.

over the rainbow, blue birds fly
Birds fly over the
Why then, oh why I?
If happy little bluebirds fly beyond the
Why, oh why I?

Videos

Aretha Franklin - Somewhere Over the Rainbow
Aretha Franklin - Somewhere Over the Rainbow
Patti LaBelle - Somewhere Over the Rainbow
Patti LaBelle - Somewhere Over the Rainbow
Over the Rainbow (Remastered)
Over the Rainbow (Remastered)
Aretha Franklin Karaoke Somewhere over the rainbow
Aretha Franklin Karaoke Somewhere over the rainbow
Patti LaBelle - Over the Rainbow (Audio)
Patti LaBelle - Over the Rainbow (Audio)
Patti LaBelle - Over The Rainbow (Live 2014)
Patti LaBelle - Over The Rainbow (Live 2014)
Somewhere over the Rainbow
Somewhere over the Rainbow
Patti Labelle - Somewhere Over the Rainbow - One Night Only HD
Patti Labelle - Somewhere Over the Rainbow - One Night Only HD
Aretha Franklin (You Make Me Feel Like) A Natural Woman - Kennedy Center Honors 2015
Aretha Franklin (You Make Me Feel Like) A Natural Woman - Kennedy Center Honors 2015
Aretha Franklin - Somewhere (1995)
Aretha Franklin - Somewhere (1995)
Patti LaBelle   Somewhere Over The Rainbow
Patti LaBelle Somewhere Over The Rainbow
Aretha Franklin - Somewhere
Aretha Franklin - Somewhere
Aretha Franklin & Hugh Jackman - Somewhere - 59th Tony Awards - 2005
Aretha Franklin & Hugh Jackman - Somewhere - 59th Tony Awards - 2005
Over The Rainbow - Patti Labelle
Over The Rainbow - Patti Labelle
Patti LaBelle sings 'Over The Rainbow' 2014 Live
Patti LaBelle sings 'Over The Rainbow' 2014 Live
Sarah Vaughan - Somewhere Over The Rainbow
Sarah Vaughan - Somewhere Over The Rainbow
Somewhere Over The Rainbow - Ray Charles
Somewhere Over The Rainbow - Ray Charles
Aretha Franklin - Amazing Grace (Live 2014)
Aretha Franklin - Amazing Grace (Live 2014)
Watch Aretha Franklin Make President Obama Emotional
Watch Aretha Franklin Make President Obama Emotional
Patti LaBelle & The Bluebells - Somewhere Over the Rainbow (1968)
Patti LaBelle & The Bluebells - Somewhere Over the Rainbow (1968)