LOADING ...

Luyện nghe bài hát Over the Rainbow

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Somewhere the rainbow, way up high
There's a land that I've heard of in a lullaby.
over the rainbow, skies are blue
And the that you dare to dream,
Really do true.

Someday I'll wish upon a
And wake up where the are far behind me.
Where troubles like lemon drops,
above the chimney tops,
That's where you'll me.

Somewhere the rainbow, blue birds fly
Birds fly the rainbow
Why then, oh why I?
If happy bluebirds fly beyond the rainbow
Why, oh why I?

Somewhere the rainbow, way up high
There's a that I've heard of once in a lullaby.
Somewhere over the rainbow, skies are
And the dreams that you to dream,
Really do true.

Someday wish upon a star
And wake up where the are far behind me.
Where troubles like lemon drops,
High the chimney tops,
That's where find me.

over the rainbow, blue birds fly
Birds fly over the
Why then, oh why I?
If happy little fly beyond the rainbow
Why, oh why I?

Videos

Aretha Franklin - Somewhere Over the Rainbow
Aretha Franklin - Somewhere Over the Rainbow
Over the Rainbow
Over the Rainbow
Over the Rainbow  -  Aretha Franklin
Over the Rainbow - Aretha Franklin
Aretha Franklin - "Look To The Rainbow"
Aretha Franklin - "Look To The Rainbow"
Patti LaBelle - Somewhere Over the Rainbow
Patti LaBelle - Somewhere Over the Rainbow
Aretha Franklin - Over the Rainbow
Aretha Franklin - Over the Rainbow
Aretha Franklin - Somewhere (1995)
Aretha Franklin - Somewhere (1995)
Patti LaBelle - Over The Rainbow (Live 2014)
Patti LaBelle - Over The Rainbow (Live 2014)
Aretha Franklin & Hugh Jackman - Somewhere - 59th Tony Awards - 2005
Aretha Franklin & Hugh Jackman - Somewhere - 59th Tony Awards - 2005
Look To The Rainbow-Aretha Franklin
Look To The Rainbow-Aretha Franklin
Aretha Franklin - Over The Ranbow
Aretha Franklin - Over The Ranbow
Somewhere - Aretha Franklin
Somewhere - Aretha Franklin
ARETHA FRANKLIN - SOMEWHERE OVER THE RAINBOW
ARETHA FRANKLIN - SOMEWHERE OVER THE RAINBOW
Aretha Franklin - Amazing Grace (Live 2014)
Aretha Franklin - Amazing Grace (Live 2014)
Patti Labelle Aint No Way Essence Tribute Aretha Franklin
Patti Labelle Aint No Way Essence Tribute Aretha Franklin
Aretha Franklin Over the Rainbow Tyros4 by Navydratoc 03 2015
Aretha Franklin Over the Rainbow Tyros4 by Navydratoc 03 2015
Aretha Franklin - Today I Sing The Blues (1969)
Aretha Franklin - Today I Sing The Blues (1969)
Aretha Franklin Karaoke Somewhere over the rainbow
Aretha Franklin Karaoke Somewhere over the rainbow
Aretha Franklin - Over The Rainbow
Aretha Franklin - Over The Rainbow
Aretha Franklin - Over The Rainbow
Aretha Franklin - Over The Rainbow