LOADING ...

Luyện nghe bài hát Over the Rainbow

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Somewhere the rainbow, way up high
There's a land that heard of once in a lullaby.
Somewhere over the rainbow, skies are
And the dreams that you to dream,
Really do true.

Someday I'll wish a star
And wake up where the are far behind me.
troubles melt like lemon drops,
High above the tops,
That's where you'll me.

Somewhere the rainbow, blue birds fly
Birds fly the rainbow
Why then, oh why I?
If happy little bluebirds fly beyond the
Why, oh why I?

Somewhere over the rainbow, way up
There's a that I've heard of once in a lullaby.
Somewhere over the rainbow, skies are
And the dreams that you to dream,
Really do true.

Someday I'll upon a star
And wake up where the are far behind me.
Where troubles melt lemon drops,
above the chimney tops,
That's where find me.

Somewhere over the rainbow, blue fly
fly over the rainbow
Why then, oh why I?
If happy bluebirds fly beyond the rainbow
Why, oh why I?

Videos

Aretha Franklin - Somewhere Over the Rainbow
Aretha Franklin - Somewhere Over the Rainbow
Over the Rainbow (Remastered)
Over the Rainbow (Remastered)
Patti LaBelle - Somewhere Over the Rainbow
Patti LaBelle - Somewhere Over the Rainbow
Patti LaBelle - Over The Rainbow (Live 2014)
Patti LaBelle - Over The Rainbow (Live 2014)
Patti LaBelle   Somewhere Over The Rainbow
Patti LaBelle Somewhere Over The Rainbow
Somewhere Over The Rainbow - Ray Charles
Somewhere Over The Rainbow - Ray Charles
RAY CHARLES - SOMEWHERE OVER THE RAINBOW
RAY CHARLES - SOMEWHERE OVER THE RAINBOW
JENNIFER HUDSON LIVE - SOMEWHERE OVER THE RAINBOW
JENNIFER HUDSON LIVE - SOMEWHERE OVER THE RAINBOW
Patti Labelle - Somewhere Over the Rainbow - One Night Only HD
Patti Labelle - Somewhere Over the Rainbow - One Night Only HD
Aretha Franklin Karaoke Somewhere over the rainbow
Aretha Franklin Karaoke Somewhere over the rainbow
Patti LaBelle - Over the Rainbow (Audio)
Patti LaBelle - Over the Rainbow (Audio)
Aretha Franklin - Somewhere (1995)
Aretha Franklin - Somewhere (1995)
Patti LaBelle - Somewhere Over The Rainbow LIVE London, 1986
Patti LaBelle - Somewhere Over The Rainbow LIVE London, 1986
Ella Fitzgerald - Somewhere Over The Rainbow
Ella Fitzgerald - Somewhere Over The Rainbow
Mariah Carey - If Only You Knew & Somewhere Over The Rainbow (Patti Labelle Tribute)
Mariah Carey - If Only You Knew & Somewhere Over The Rainbow (Patti Labelle Tribute)
Look to the Rainbow
Look to the Rainbow
Aretha Franklin - Over The Rainbow
Aretha Franklin - Over The Rainbow
01 Patti Labelle Somewhere Over The Rainbow
01 Patti Labelle Somewhere Over The Rainbow
Patti LaBelle - Over The Rainbow @ Apollo 1989
Patti LaBelle - Over The Rainbow @ Apollo 1989
Sarah Vaughan - Somewhere Over The Rainbow
Sarah Vaughan - Somewhere Over The Rainbow