LOADING ...

Luyện nghe bài hát Outcast

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(Brewster-Neeson-Brewster)
(Would you some of this?)
Drop the morning overdose, the day has just
draw back te veil, bare your stonenity, your bleeding
you in the looking glass before you look outside
stand and stare fish-eye's open wide
Live along the hour glass, need no alibi
the tragic end that's just
there's a shodow in eye
the day is only past, you might see eye to eye
but who'd make to and outcast?
Take off your jewel of jewels, your social war?
just leave your wet footprints on my bedroom door
you look at the lightning, you do not
feeling for the -- but it's too late now
to suffer much -- gone too far

Videos

The Angels - Outcast
The Angels - Outcast
The Angels = Outcast
The Angels = Outcast
OUTKAST MUTRON ANGEL
OUTKAST MUTRON ANGEL
The Angels - Outcast Live
The Angels - Outcast Live
Outcast Angels
Outcast Angels
Outcast - Angels & Demons
Outcast - Angels & Demons
The Angels - Outcast
The Angels - Outcast
Outcast Angels
Outcast Angels
Angels Outcast
Angels Outcast
Outcast Angel- Evacuation
Outcast Angel- Evacuation
Outkast - SpottieOttieDopaliscious
Outkast - SpottieOttieDopaliscious
Angels outcast
Angels outcast
OutCast MC
OutCast MC
The Angels - 'Face To Face' 40th Anniversary - Episode 9 - Outcast
The Angels - 'Face To Face' 40th Anniversary - Episode 9 - Outcast
Outcast
Outcast
OUTCAST MC (South Carolina)
OUTCAST MC (South Carolina)
Outcast Angels
Outcast Angels
My Cross To Bare - 04. Outcast By Angels
My Cross To Bare - 04. Outcast By Angels
Outcast
Outcast
Outcast Angels -  Write Stuff
Outcast Angels - Write Stuff