LOADING ...

Luyện nghe bài hát Outcast

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(Brewster-Neeson-Brewster)
(Would you some of this?)
Drop the morning overdose, the day has begun
draw back te veil, your stonenity, your bleeding gums
you look in the looking glass before you look
stand and stare your fish-eye's open
along the hour glass, don't need no alibi
the tragic end that's begun
there's a shodow in eye
the day is only half past, you see eye to eye
but who'd make love to and
Take off your jewel of jewels, where's your war?
just don't leave your wet footprints on my door
you look at the lightning, you do not
feeling for the -- but it's too late now
to suffer much -- gone too far

Videos

The Angels - Outcast
The Angels - Outcast
The Angels = Outcast
The Angels = Outcast
OUTKAST MUTRON ANGEL
OUTKAST MUTRON ANGEL
The Angels - Outcast Live
The Angels - Outcast Live
OUTCASTS TRAILER HD
OUTCASTS TRAILER HD
Outcast Angels
Outcast Angels
Outcast Angels
Outcast Angels
My Cross To Bare - 04. Outcast By Angels
My Cross To Bare - 04. Outcast By Angels
The Angels - Outcast
The Angels - Outcast
Angels Outcast
Angels Outcast
Outcast (Recharged)
Outcast (Recharged)
Angels outcast
Angels outcast
Mass of Man & Mack Harrison - Fallen Angel
Mass of Man & Mack Harrison - Fallen Angel
Outcast Angels
Outcast Angels
Angel City Outcast - Made for This (Lyrics)
Angel City Outcast - Made for This (Lyrics)
Outcast - Angels & Demons
Outcast - Angels & Demons
Outcast
Outcast
Falling angels ft outcast
Falling angels ft outcast
Outcast (Live At The Bridge Hotel)
Outcast (Live At The Bridge Hotel)
Outkast - SpottieOttieDopaliscious
Outkast - SpottieOttieDopaliscious