LOADING ...

Luyện nghe bài hát Out Of Sight

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hey up?
Leave name and your number
And I'll you back
God

It's so long
I've held you
Yet thoughts of you to me
And your face appears while lying
It's like never being here you
And even when far away
I you every day
I may be in
or France
No where I am
still my man
Winter, spring, summer,
Whenever you should
No matter I am
You're my man
(Leave a

Even I write undertone love
The are addressed to you
My lady, my
It's like always writing songs in love you
insides of mine don't lie
You're always on my
I can be on streets
Or down in the country
Any where in the
still my girl
Eight days in a
Whenever you me
Any where in the
You're my girl

I find it hard to bear
The of this world
I speak, or think, or dream of you

Sometimes it's strange to
All that is you at times
It so good to know
That you're all mine, mine

Ooh I may be in
London or
No where I am
still my man

I can be on city
Or down south in the
Any in the world
still my girl

Winter, spring, summer,
Whenever you should
Anywhere in the baby
I'm your girl

days in a week
Whenever you me
No matter I am
I'm man

Oh, oh, oh, oh

Videos

Changing Faces - Out Of Sight (featuring Malik Pendleton)
Changing Faces - Out Of Sight (featuring Malik Pendleton)
Out Of Sight (feat. Malik Pendleton)
Out Of Sight (feat. Malik Pendleton)
Changing Faces x Malik Pendleton - Out Of Sight
Changing Faces x Malik Pendleton - Out Of Sight
Changing Faces Visit Me
Changing Faces Visit Me
Come Over
Come Over
Changing Faces - More Than A Friend
Changing Faces - More Than A Friend
Top Tracks - Changing Faces
Top Tracks - Changing Faces
Changing Faces - More Than A Friend
Changing Faces - More Than A Friend
Changing Faces - Intro - All Day, All Night
Changing Faces - Intro - All Day, All Night
More Than A Friend
More Than A Friend
Changing Faces - Ladies Man
Changing Faces - Ladies Man
Changing Faces - Come Over
Changing Faces - Come Over
Changing Faces - Bitch
Changing Faces - Bitch
Changing Faces
Changing Faces
I Told You (feat. Dave Hollister)
I Told You (feat. Dave Hollister)
Out of Sight (Ricky Garcia Video)
Out of Sight (Ricky Garcia Video)
Don't Cry For Me
Don't Cry For Me
Changing Faces
Changing Faces
Ladies Man
Ladies Man
Changing Faces - I Told You
Changing Faces - I Told You