LOADING ...

Luyện nghe bài hát Out Of Sight

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hey up?
Leave your and your number
And I'll call you
God

It's been so
Since held you
Yet thoughts of you to me
And your face appears while lying
It's like never here without you
And when you're far away
I you every day
I may be in
or France
No matter I am
You're my man
Winter, spring, summer,
Whenever you call
No matter I am
You're my man
(Leave a

I write undertone love songs
The verses are to you
My lady, my
It's like always songs in love with you
These insides of mine lie
You're on my mind
I can be on city
Or down in the country
Any in the world
still my girl
Eight days in a
Whenever you me
Any in the world
You're still my

Sometimes I find it hard to
The of this world
Until I speak, or think, or of you

Sometimes it's to find
All that is you at times
It feels so good to
That you're all mine, you're

Ooh I may be in
or France
No where I am
You're my man

I can be on streets
Or south in the country
Any where in the
You're my girl

Winter, spring, summer,
Whenever you call
in the world baby
I'm still your

Eight days in a
you need me
No matter I am
I'm man

Oh, oh, oh, oh

Videos

Changing Faces - Out Of Sight (featuring Malik Pendleton)
Changing Faces - Out Of Sight (featuring Malik Pendleton)
Out Of Sight (feat. Malik Pendleton)
Out Of Sight (feat. Malik Pendleton)
Changing Faces x Malik Pendleton - Out Of Sight
Changing Faces x Malik Pendleton - Out Of Sight
Changing Faces Visit Me
Changing Faces Visit Me
Come Over
Come Over
Changing Faces - Foolin' Around
Changing Faces - Foolin' Around
I Told You (feat. Dave Hollister)
I Told You (feat. Dave Hollister)
Top Tracks - Changing Faces
Top Tracks - Changing Faces
Changing Faces
Changing Faces
That Ain't Me
That Ain't Me
Mickey Rourke- I'm Gonna Bash Lenny Dykstra's Face Up...ON SIGHT | TMZ Sports
Mickey Rourke- I'm Gonna Bash Lenny Dykstra's Face Up...ON SIGHT | TMZ Sports
Changing Faces - Ladies Man
Changing Faces - Ladies Man
Changing Faces - Foolin' around
Changing Faces - Foolin' around
Changing Faces - Good thing
Changing Faces - Good thing
Visit Me
Visit Me
Changing Faces - My Lovely
Changing Faces - My Lovely
Changing Faces - All That
Changing Faces - All That
Changing Faces - B---h
Changing Faces - B---h
Changing Faces - Come closer
Changing Faces - Come closer
Changing Faces B.I.T.C.H
Changing Faces B.I.T.C.H