LOADING ...

Luyện nghe bài hát Out Alive

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I've been up and running
My getting hazy
Life's been me up and down, and
me round till I go crazy

Lately I've been on toes
And out of windows, and
Hurting much everyone that I know
And don't I know its crazy,

pass
And go by
I'm trying to too fast
to die, but
In this life
Is out alive

Pedal pressing to the metal, 24/7
I I make a lot of mistakes
Just so I can them
It's

Oh but if I can be
Fast without a breath
I'll never have to think or look or feel or
It's crazy,

Hours
And go by, and
In this life
Is getting out

I've slow it down
Try and enjoy this
Cause only get one chance
In this life
And when it's over, it's
In crazy life
Is getting out

We're not gonna it
We're not make it
not gonna make it

Out
Out
Out

Videos

Joe Robinson - Out Alive
Joe Robinson - Out Alive
JOE ROBINSON - OUT ALIVE (BalconyTV)
JOE ROBINSON - OUT ALIVE (BalconyTV)
Out Alive - Joe Robinson
Out Alive - Joe Robinson
Joe Robinson - Out Alive - Guitar gods and Masterpieces
Joe Robinson - Out Alive - Guitar gods and Masterpieces
Joe Robinson - Out Alive - Live at the Hard Rock Cafe, Pittsburgh 07/11/13
Joe Robinson - Out Alive - Live at the Hard Rock Cafe, Pittsburgh 07/11/13
Out Alive
Out Alive
Joe Robinson- Out Alive Tutorial Part 1
Joe Robinson- Out Alive Tutorial Part 1
Joe Robinson - Reputation (Official Music Video)
Joe Robinson - Reputation (Official Music Video)
Out Alive - Joe Robinson ( cover )
Out Alive - Joe Robinson ( cover )
Out Alive - Joe Robinson (By William Gomes)
Out Alive - Joe Robinson (By William Gomes)
Joe Robinson - Out Alive - Guitar Cover
Joe Robinson - Out Alive - Guitar Cover
Out Alive - Joe Robinson - Live at Southgate House
Out Alive - Joe Robinson - Live at Southgate House
Joe Robinson - Out Alive (Cover)
Joe Robinson - Out Alive (Cover)
Out Alive - Joe Robinson (Acoustic practice)
Out Alive - Joe Robinson (Acoustic practice)
Joe Robinson, Out Alive
Joe Robinson, Out Alive
Joe Robinson - Out Alive Tribute music video
Joe Robinson - Out Alive Tribute music video
Joe Robinson - "Out Alive"
Joe Robinson - "Out Alive"
Joe Robinson - Out Alive, The Mint in Los Angeles  07-25-2013
Joe Robinson - Out Alive, The Mint in Los Angeles 07-25-2013
Out Alive (Joe Robinson Cover)
Out Alive (Joe Robinson Cover)
Joe Robinson: Workshop v modřanské prodejně Kytary.cz
Joe Robinson: Workshop v modřanské prodejně Kytary.cz