LOADING ...

Luyện nghe bài hát Other Things

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Go put the cat x3

we've got things to do

There's things on my (your) mind
There's other things on my (your)
other things on my (your) mind
So close the fucking

I'll see ya later, x3

I'll see ya

There's a in the sky
a plane in the sky
There's a in the sky
If people fall they will die

other things on my (your) mind
There's other things on my (your)
There's other on my (your) mind
So close the door

see ya later, tomorrow x3

I'll see ya x5

Videos

Angus & Julia Stone - Other Things
Angus & Julia Stone - Other Things
Angus & Julia Stone - Other Things
Angus & Julia Stone - Other Things
Angus and Julia Stone "Other Things" Union Transfer, Philly 10-29-14
Angus and Julia Stone "Other Things" Union Transfer, Philly 10-29-14
Angus & Julia Stone Full Concert Live HD - de Paris
Angus & Julia Stone Full Concert Live HD - de Paris
Angus & Julia Stone - Chateau
Angus & Julia Stone - Chateau
Angus & Julia Stone - Snow
Angus & Julia Stone - Snow
Angus & Julia Stone - Nothing Else
Angus & Julia Stone - Nothing Else
Angus & Julia Stone - Down the Way (Full Album Stream)
Angus & Julia Stone - Down the Way (Full Album Stream)
Angus & Julia Stone - Silver Coin
Angus & Julia Stone - Silver Coin
Angus & Julia Stone - Heart Beats Slow (Live Acoustic)
Angus & Julia Stone - Heart Beats Slow (Live Acoustic)
Angus & Julia Stone - Chateau (Acoustic) - Backstage at Zénith, Paris
Angus & Julia Stone - Chateau (Acoustic) - Backstage at Zénith, Paris
Angus And Jiulia Stone - Other Things  (New Song)
Angus And Jiulia Stone - Other Things (New Song)
Angus & Julia STONE - SNOW ( FULL ALBUM )
Angus & Julia STONE - SNOW ( FULL ALBUM )
Angus And Julia Stone - Memories Of An Old Friend Full Album
Angus And Julia Stone - Memories Of An Old Friend Full Album
Angus and Julia Stone - Another Day
Angus and Julia Stone - Another Day
Angus & Julia Stone - Hollywood [Official Music Video]
Angus & Julia Stone - Hollywood [Official Music Video]
Angus & Julia Stone - Live in Concert 2014
Angus & Julia Stone - Live in Concert 2014
Angus & Julia Stone "Other Things" @Casino de Pari
Angus & Julia Stone "Other Things" @Casino de Pari
Angus and Julia Stone
Angus and Julia Stone
Angus & Julia Stone - Other Things - Marla Cross Cover
Angus & Julia Stone - Other Things - Marla Cross Cover