LOADING ...

Luyện nghe bài hát Other Little Soldier

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

He used to play in daddy's
the stripes across the sleeve
And he knew he was all grown up
What he was to be
He used to like to every careless cat or dog
That had the to cross the battle lines that he had drawn

And even though he didn't
his dad was fighting for
He was proud to be the other little
In war

The phone in the middle of the night
When they his dad to go
Kissed him and his mom
And God I love you both
I know that it's a lot to ask of a little man
But the fort and, I'll be home as quickly as I can

And even though he didn't
his dad was fighting for
He was proud to be the little soldier
In war

A wall begin to hold
The of all the kids
Who gave the great
That any child give

It was the first he had ever seen
A flag from up close, and he watched them as
folded it so careful and so slow
As gave it to his mother
He knew he should do
He raised his little hand and, gave his dad one salute

And even though he know
his dad was fighting for
He was proud to be the other little
He was to be the other little soldier
In war

Videos

The Other Little Soldier - Josh Gracin
The Other Little Soldier - Josh Gracin
The Other little Soldier by Josh Gracin
The Other little Soldier by Josh Gracin
The Other Little Soldier
The Other Little Soldier
US Marine Corps tribute Josh Gracin the other little soldier
US Marine Corps tribute Josh Gracin the other little soldier
"The Other Little Soldier" by Josh Gracin
"The Other Little Soldier" by Josh Gracin
The other little soldier
The other little soldier
Josh Gracin "The Other Little Soldier"
Josh Gracin "The Other Little Soldier"
The Other Little Soldier
The Other Little Soldier
Soldier Tribute: Josh Gracin's "The Other Little Soldier"
Soldier Tribute: Josh Gracin's "The Other Little Soldier"
The Other Little Soldier, 2014 Memorial Day Tribute
The Other Little Soldier, 2014 Memorial Day Tribute
Josh Gracin - We Weren't Crazy
Josh Gracin - We Weren't Crazy
Josh Gracin - Stay With Me (Brass Bed)
Josh Gracin - Stay With Me (Brass Bed)
Josh Gracin - I Want To Live
Josh Gracin - I Want To Live
Other Little Soldier
Other Little Soldier
The Other Little Soldier
The Other Little Soldier
Josh Gracin Honors Military Widow With Song
Josh Gracin Honors Military Widow With Song
Brass Bed
Brass Bed
The Other Little Soldier
The Other Little Soldier
the other little soldier
the other little soldier
Josh Gracin ~ "The Dance"
Josh Gracin ~ "The Dance"