LOADING ...

Luyện nghe bài hát Other Little Soldier

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

He used to in daddy's uniform
the stripes across the sleeve
And he knew he was all grown up
What he was to be
He used to like to every careless cat or dog
That had the nerve to cross the battle lines he had drawn

And though he didn't know
his dad was fighting for
He was proud to be the little soldier
In war

The rang in the middle of the night
When they his dad to go
him and his mom goodbye
And said God I you both
I know it's a lot to ask of such a little man
But hold the and, I'll be home as quickly as I can

And even though he didn't
his dad was fighting for
He was proud to be the little soldier
In war

A wall cannot begin to
The names of all the
Who the great sacrifice
That any child could

It was the first time he had ever
A flag from up close, and he watched them as
They folded it so and so slow
As gave it to his mother
He what he should do
He raised his little hand and, his dad one last salute

And even though he didn't
What his dad was for
He was proud to be the other soldier
He was proud to be the other little
In war

Videos

The Other Little Soldier - Josh Gracin
The Other Little Soldier - Josh Gracin
The Other Little Soldier
The Other Little Soldier
The Other little Soldier by Josh Gracin
The Other little Soldier by Josh Gracin
US Marine Corps tribute Josh Gracin the other little soldier
US Marine Corps tribute Josh Gracin the other little soldier
The other little soldier
The other little soldier
"The Other Little Soldier" by Josh Gracin
"The Other Little Soldier" by Josh Gracin
Josh Gracin Unsung Heroes
Josh Gracin Unsung Heroes
The Other Little Soldier
The Other Little Soldier
Josh Gracin - The Other Little Soldier (with lyrics)
Josh Gracin - The Other Little Soldier (with lyrics)
The Other Little Soldier
The Other Little Soldier
Soldier Tribute: Josh Gracin's "The Other Little Soldier"
Soldier Tribute: Josh Gracin's "The Other Little Soldier"
Other Little Soldier
Other Little Soldier
The Other Little Soldier
The Other Little Soldier
The Other Little Soldiers
The Other Little Soldiers
Josh Gracin "The Other Little Soldier"
Josh Gracin "The Other Little Soldier"
Josh Gracin - I Want To Live
Josh Gracin - I Want To Live
Josh Gracin
Josh Gracin
The Other Little Soldier
The Other Little Soldier
Josh Gracin -- Let you go
Josh Gracin -- Let you go
The Other Little Soldier
The Other Little Soldier