LOADING ...

Luyện nghe bài hát Other Little Soldier

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

He used to play in uniform
With the across the sleeve
And he knew when he was all up
he was gonna to be
He used to like to ambush careless cat or dog
That had the nerve to cross the battle lines he had drawn

And even though he didn't
his dad was fighting for
He was to be the other little soldier
In war

The phone rang in the of the night
When they his dad to go
Kissed him and his mom
And said God I you both
I know that a lot to ask of such a little man
But hold the fort and, I'll be home as as I can

And even though he didn't
his dad was fighting for
He was proud to be the other little
In war

A wall begin to hold
The of all the kids
Who the great sacrifice
That any child give

It was the first he had ever seen
A from up that close, and he watched them as
They it so careful and so slow
As gave it to his mother
He knew what he do
He raised his little hand and, gave his dad one salute

And even though he know
his dad was fighting for
He was proud to be the little soldier
He was proud to be the other little
In war

Videos

The Other Little Soldier - Josh Gracin
The Other Little Soldier - Josh Gracin
The Other Little Soldier
The Other Little Soldier
The Other little Soldier by Josh Gracin
The Other little Soldier by Josh Gracin
Soldier Tribute: Josh Gracin's "The Other Little Soldier"
Soldier Tribute: Josh Gracin's "The Other Little Soldier"
The other little soldier
The other little soldier
US Marine Corps tribute Josh Gracin the other little soldier
US Marine Corps tribute Josh Gracin the other little soldier
"The Other Little Soldier" by Josh Gracin
"The Other Little Soldier" by Josh Gracin
The Other Little Soldier
The Other Little Soldier
The Other Little Soldier
The Other Little Soldier
Josh Gracin - The Other Little Soldier (with lyrics)
Josh Gracin - The Other Little Soldier (with lyrics)
The Other Little Soldier
The Other Little Soldier
Josh Gracin "The Other Little Soldier"
Josh Gracin "The Other Little Soldier"
The Other Little Soldier
The Other Little Soldier
The Other Little Soldier
The Other Little Soldier
Josh Gracin Unsung Heroes
Josh Gracin Unsung Heroes
the other little soldier
the other little soldier
The Other Little Soldiers
The Other Little Soldiers
Josh Gracin - Sweet September
Josh Gracin - Sweet September
Josh Gracin Youtube Playlist
Josh Gracin Youtube Playlist
Josh gracin  soldier
Josh gracin soldier