LOADING ...

Luyện nghe bài hát Osmosis Land

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Every and every single day
The sun will rise, the moon it fade
And in our web idols spun
up in oblivion

So we come with the song, come with the
Come with the of the Son
Come the song, come with the sword
What we behold we

Living in land
living in osmosis land

Come on and bring up, bring the
get up
Bring up, bring the swing, let my God
In land of Osmosis

Come on and up, bring the swing
get up
Bring up, the swing, let my God erupt
In land of Osmosis

Every night and single day
The sun will rise, the moon it will
And in our web were spun
Caught up in

So we come the song, come with the sword
Come with the of the Son
with the song, come with the sword
What we we become

Living in osmosis
We're living in osmosis

on and bring up, bring the swing
get up
bring the swing, let my God
In this land of

Come on and up, bring the swing
get up
bring the swing, let my God
In land of Osmosis

I'm not the as I ever was like the box of Pandora
Never to be the duplicate of old of order
the eyes seem to rip off and go
I run to the flow, a stream for my soul

me over, send me over
I'm coming up out of the and the mortar
To break up all of the
I want to become forever the of the Son
like the tundra in the rain

Pride to the
Let the inner man get up
In osmosis land a bland erupts
injected sterilize eyes infected
Noise rock on 'cause I had enough

Migrate to the edge, Earthsuits in a
You'll never find the promise land while in the Nile
I'd like to take a where I know I'll be not like Enoch
And

God above invade my
I what I behold

on and bring up, bring the swing
get up
let my God
In this of Osmosis

Come on and bring up, bring the
get up
let my God
In this of Osmosis

Living in land
We're living in land

We are , we are, we are
We are , we are, we are
We are, we are

God invade my soul
I become I behold
God above my soul
I become I behold

Videos

Earthsuit--"Osmosis Land" (Kaleidoscope Superior) #7
Earthsuit--"Osmosis Land" (Kaleidoscope Superior) #7
Earthsuit - Osmosis Land
Earthsuit - Osmosis Land
Osmosis Land
Osmosis Land
07 Osmosis Land
07 Osmosis Land
Earthsuit - Osmosis Land (Flevo 2001)
Earthsuit - Osmosis Land (Flevo 2001)
Earthsuit - One Time
Earthsuit - One Time
Earthsuit - Kaleidoscope Superior (2000) Full Album
Earthsuit - Kaleidoscope Superior (2000) Full Album
Nightfall -- Earthsuit
Nightfall -- Earthsuit
earthsuit Kaleidoscope Superior
earthsuit Kaleidoscope Superior
Earthsuit
Earthsuit
Earthsuit
Earthsuit
Earthsuit
Earthsuit
Earthsuit--"Schizophreniac" (Kaleidoscope Superior) #8
Earthsuit--"Schizophreniac" (Kaleidoscope Superior) #8
EARTHSUIT
EARTHSUIT
Earthsuit--"Said The Sun To Shine" Kaleidoscope Superior #9
Earthsuit--"Said The Sun To Shine" Kaleidoscope Superior #9
Earthsuit--"White Horse" (Kaleidoscope Superior) #3
Earthsuit--"White Horse" (Kaleidoscope Superior) #3
Earthsuit--"Against The Grain" (Kaleidoscope Superior) #4
Earthsuit--"Against The Grain" (Kaleidoscope Superior) #4
EARTHSUIT - PARACHUTE 2002 - FULL-LENGTH LIVE CONCERT
EARTHSUIT - PARACHUTE 2002 - FULL-LENGTH LIVE CONCERT
Earthsuit
Earthsuit
Foreign -- Earthsuit
Foreign -- Earthsuit