LOADING ...

Luyện nghe bài hát Osmosis Land

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Every night and every day
The sun rise, the moon it will fade
And in our web were spun
Caught up in

So we come with the song, come the sword
with the image of the Son
Come with the song, come the sword
What we behold we

in osmosis land
We're in osmosis land

on and bring up, bring the swing
get up
Bring up, the swing, let my God erupt
In this land of

Come on and up, bring the swing
get up
Bring up, the swing, let my God erupt
In this land of

night and every single day
The sun will rise, the moon it will
And in our web were spun
up in oblivion

So we come with the song, with the sword
Come the image of the Son
Come with the song, come with the
What we we become

in osmosis land
We're living in osmosis

on and bring up, bring the swing
get up
bring the swing, let my God
In land of Osmosis

on and bring up, bring the swing
get up
bring the swing, let my God
In this land of

I'm not the same as I was like the box of Pandora
Never to be the of old forms of order
Whenever the seem to rip off and go
I run to the flow, there's a for my soul

Send me over, send me
I'm coming up out of the and the mortar
To up all of the disorder
I want to become forever the of the Son
Abide like the tundra in the

to the side
Let the man crowd get up
In osmosis land a bland house
Frequently sterilize eyes infected
Noise on 'cause I ain't had enough

Migrate to the edge, Earthsuits in a
never find the promise land while soakin' in the Nile
I'd like to take a surge where I know I'll be not like
And

God invade my soul
I what I behold

Come on and up, bring the swing
get up
let my God
In this land of

Come on and bring up, the swing
get up
let my God
In this of Osmosis

in osmosis land
We're living in land

We are , we are, we are
We are , we are, we are
We are, we are

God above my soul
I become I behold
God above my soul
I what I behold

Videos

Earthsuit--"Osmosis Land" (Kaleidoscope Superior) #7
Earthsuit--"Osmosis Land" (Kaleidoscope Superior) #7
Earthsuit - Osmosis Land
Earthsuit - Osmosis Land
Osmosis Land
Osmosis Land
07 Osmosis Land
07 Osmosis Land
Earthsuit - Osmosis Land (Flevo 2001)
Earthsuit - Osmosis Land (Flevo 2001)
Earthsuit - One Time
Earthsuit - One Time
Earthsuit - Kaleidoscope Superior (2000) Full Album
Earthsuit - Kaleidoscope Superior (2000) Full Album
Nightfall -- Earthsuit
Nightfall -- Earthsuit
earthsuit Kaleidoscope Superior
earthsuit Kaleidoscope Superior
Earthsuit
Earthsuit
Earthsuit
Earthsuit
Earthsuit
Earthsuit
Earthsuit--"Schizophreniac" (Kaleidoscope Superior) #8
Earthsuit--"Schizophreniac" (Kaleidoscope Superior) #8
EARTHSUIT
EARTHSUIT
Earthsuit--"Said The Sun To Shine" Kaleidoscope Superior #9
Earthsuit--"Said The Sun To Shine" Kaleidoscope Superior #9
Earthsuit--"White Horse" (Kaleidoscope Superior) #3
Earthsuit--"White Horse" (Kaleidoscope Superior) #3
Earthsuit--"Against The Grain" (Kaleidoscope Superior) #4
Earthsuit--"Against The Grain" (Kaleidoscope Superior) #4
EARTHSUIT - PARACHUTE 2002 - FULL-LENGTH LIVE CONCERT
EARTHSUIT - PARACHUTE 2002 - FULL-LENGTH LIVE CONCERT
Earthsuit
Earthsuit
Foreign -- Earthsuit
Foreign -- Earthsuit