LOADING ...

Luyện nghe bài hát Oo-Wee

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Let's stay in bed all day
Dont worry about the bills we have to pay
Lets call in sick, play hokey all day
And lets oo, oo-wee

Order in our favorite food
Wash it all down with a nice cold
We watch that good old movie on channel two
Or we could oo,

Oo, oo-wee in
How sweet it will be when we oo,

Im gonna be a in distress
You be the knight in that hears my S.O.S.
Slay that dragon and come me
lets oo, oo-wee

Oo, in harmony
How it will be when we oo, oo-wee
When we oo,
Honey, you and me

Yeah, in
oo, oo-wee
How sweet it be
How sweet it be

Videos

Oo-Wee
Oo-Wee
Momma Was a Dancer
Momma Was a Dancer
Top Tracks - K.T. Oslin
Top Tracks - K.T. Oslin
Cornell Crawford
Cornell Crawford
K.T. Oslin - You Call Everybody Darling
K.T. Oslin - You Call Everybody Darling
Still On My Mind
Still On My Mind
Ooh Wee
Ooh Wee
K. T. Oslin - Come Next Monday
K. T. Oslin - Come Next Monday
KT Oslin
KT Oslin
Let's Just Stay In Bed All Day
Let's Just Stay In Bed All Day
Top Tracks - K.T. Oslin
Top Tracks - K.T. Oslin
Top Tracks - K.T. Oslin
Top Tracks - K.T. Oslin
Tricia's music
Tricia's music
Kt at last
Kt at last
K.t oslin
K.t oslin
Lovely
Lovely
KT Oslin-BARTS
KT Oslin-BARTS
KT Oslin - This Woman
KT Oslin - This Woman
Country
Country
K. T. Oslin - Do Ya
K. T. Oslin - Do Ya